b_270_180_16777215_00_images_articles_shutterstock_1636880065-768x430.jpg

CEC (Konference evropských církví) je ekumenické společenství 114 církví ortodoxní, protestantské a anglikánské tradice z celé Evropy. Během krize způsobené COVID-19 jsme s našimi členskými církvemi, národními radami církví a partnerskými organizacemi nepřetržitě v modlitbách a solidaritě.

CEC doporučuje držet se pokynů a informací Světové zdravotnické organizace (WHO) i místních úřadů. Webová stránka WHO obsahuje nutné a aktuální informace a rady ohledně preventivních a zmírňujících opatření pro jednotlivce, organizace i státy.

b_270_180_16777215_00_images_articles_arcg.jpg

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:

Publikováno: 15. 3. 2020 16:00

b_270_180_16777215_00_images_articles_společná_modlitba_Otčenáše3.png

Církev ve světě se ve středu 25. března ve 12.00 spojila v modlitbě Páně, aby se tímto způsobem přimlouvala za svět uprostřed koronavirové epidemie.

Protože vnímáme společnou modlitbu jako významnou součást života církve a protože v našich sborech a farnostech žije nemálo křesťanů, kterým ve vnímání jednoty církve pomáhá stanovení určitých časových bodů nebo zapojení do modlitebních řetězců, doporučujeme v iniciativě z 25. března pokračovat.

b_270_180_16777215_00_images_loga_wcc.jpg

Generální tajemník SRC Rev. Dr. Olav Fykse Tveit a ceremoniářka Ústředního výboru SRC Dr. Agnes Abuomová naléhají na lid i na církve, aby dávaly nejvyšší přednost „konání čehokoliv, co jen lze pro ochranu života učinit“ a „nepořádaly veřejné bohoslužby, protože by se mohly stát ohnisky přenosu viru“, a držely se přísně pravidel a pokynů úřadů vycházejících z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

b_270_180_16777215_00_images_articles_VAT003_POPE-MASS-_0202_11.jpg

Níže přinášíme prosbu sdílet napříč církvemi a obcemi výzvu papeže Františka ke společné modlitbě - Otče náš - ve středu 25.3. ve 12.00 h., zaslanou prostřednictvím kardinála Kurta Kocha Prezidentovi Konference evropských církví Dr. Kriegrovi, který vyzval společně s generálním tajemníkem Konference evropských církví Dr. Skorensenem dopisem představitele členských církví KEK k jejímu vyslyšení.

Plánované události

středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci
neděle, 21 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech

Přehled