b_270_180_16777215_00_images_loga_wcc.jpg

Přinášíme plné znění dopisu z 26. 3. 2020

„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ (2. Kor. 1, 3 – 4)

b_270_180_16777215_00_images_articles_Cirkev-doma-dlazdice-1_260x260.png

Církev doma je jeden z bannerů na hlavní webové stránce Českobratrské církve evangelické. Po kliknutí na tento banner se otevře stránka "Církev doma" s podtitulem: Křižovatka textů, audionahrávek, videí a nápadů z Evangelické církve pro dny doma.

b_270_180_16777215_00_images_articles_soukal.jpg

Ve čtyřech tří až pětiminutových videích natočila Římskokatolická církev v ČR, jak mohu farníci slavit Zelený čtvrtek, Velký pátek a Vigilii vzkříšení v rodinách s dětmi, jak mohou slavit manželé i jednotlivci s připomínkou toho, jak se slaví daný svátek v kostele a co a jak je z toho možné konat v domácím prostředí.

b_270_180_16777215_00_images_articles_orbi.jpg

V páteční podvečer se na prostranství před Bazilikou sv. Petra konala mimořádná pobožnost spojená s adorací Nejsvětější svátosti a eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které ve streamingovém přenosu a před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův nástupce. (Zdroj: ŘKC www.cirkev.cz )

b_270_180_16777215_00_images_articles_myk.jpg

V historicky významném společném pastorálním prohlášení zveřejněném 26. března potvrdily Světová rada církví a místní ekumenické organizace naléhavou potřebu spojit se během pandemie COVID-19 v ochraně života. Vůbec poprvé se všechny oblasti ekumenického hnutí po celém světě sjednotily ve společném poselství, které naléhavě vybízí k modlitbám a činům na ochranu života.

Plánované události

středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci
neděle, 21 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech

Přehled