b_270_180_16777215_00_images_21_cep.jpg

On-line biblická hodina z Hradce Králové „Posezení nad Biblí“ opět tento čtvrtek a pravděpodobně i čtvrtky následující od 17.00 do 18.00 přes Jitsi Meet. Obsahem bude kniha Leviticus (závěr).

Vedle „Meditací od Ambrože“ na, které jsme již dříve upozornili (na fb https://www.facebook.com/pavel.pechanec.58), dříve i na YouTube (viz: https://www.aktualne.ccsh.cz/pastorace/276-krestanske-meditace-od-ambroze.html) a bohoslužeb v Hradci Králové (na fb tamtéž https://www.facebook.com/pavel.pechanec.58), na které pravidelně upozorňujeme, je tedy možné se dostat také na tuto on-line „biblickou“ a podílet se na ní.

 

b_270_180_16777215_00_images_21_cermak_silna.jpg

S farářkou Církve československé husitské Sandrou Silnou vedl rozhovor básník a hudebník Jakub Čermák (fb - Jakub Cermaque). Knihovna Václava Havla – „Havel Channel“. Premiéra 28. dubna v 18.00, později v archivu. https://havelchannel.cz/cs/01474

b_270_180_16777215_00_images_21_Studium_Izrael_5.jpg

Sestra Eva Vymětalová Hrabáková přichází s následující zajímavou výzvou:

Vážené sestry a vážení bratři,
ráda bych Vás tímto informovala o nabídce možnosti studia v Izraeli. Pro zájemce se koná online informační schůzka dne 18. května 2021 večer. Bližší informace zde.

V případě zájmu bude třeba domluvit si podmínky účasti s Vaší diecézí nebo s HTF UK.

b_270_180_16777215_00_images_21_Husův_Sbor_3.jpg

Pomocí aplikace Zoom realizuje bratr farář Lukáš Bujna večerní chvály a rozjímání nad Božím slovem. Tato setkání jsou většinou s hosty (vystřídali se již například Eva Vymětalová-Hrabáková či Štěpánka Sedlecká), nyní bude hostem farář Vojtěch Pekárik. Akce je od 18.00 do 19.00, bratr farář Lukáš Bujna je otevírá místnost již v 17.45, zájemci se musí přihlásit e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby dostali přihlašovací údaje (invite link). Další informace viz: https://www.facebook.com/husuv.sbor.sokolov

b_270_180_16777215_00_images_21_8427-v-sbor_7.jpg

Hledání možností v omezení, sdílené zkušenosti i inspirace k tvořivosti a prohlubování hudebního života církve

Úvodní vysvětlení

Zpěv a hudba mají pro církev a její bohoslužebný život velkou důležitost. V Církvi československé husitské se důrazem na hudební stránku bohoslužby a na zpěv písní obce projevuje zřejmá návaznost na liturgické tradice východního a západního křesťanství a na písňové bohatství reformace, rozvíjející obecné kněžství. Základním výrazem liturgie CČSH je Liturgie podle patriarchy Karla Farského a její ústrojnou součástí je společný zpěv shromáždění ze Zpěvníku.

Jsou však zcela mimořádné situace, kdy zpěv není z důvodu šíření nákazy povolen. Taková situace nastala v čase pandemie. Z hlediska šíření kapének je zpěv rizikovou činností a z tohoto důvodu byl od října 2020 omezován a zakazován v rámci opatření v čase pandemie COVID-19. Církve přestaly zpívat nebo zpěv omezily na duchovní a jednotlivé zpěváky (kantory). V protestantských církvích, kladoucích zcela zásadní důraz na společný zpěv shromáždění, se nejprve projevila omezení ve zkracování počtu slok a později zpěv nahradilo čtení textů písní kombinované s varhanní hudbou.

b_270_180_16777215_00_images_21_swfBeN.jpg

Na základě mimořádného opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 14601 /2021-6/MIN/KAN ze dne 23. dubna 2021, ke kterému vláda vydala předběžný souhlas svým usnesením č. 396 ze dne 23. dubna 2021, dochází s účinností od pondělí 26. dubna 2021 do odvolání k těmto změnám v opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19:

1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech již není omezen za dodržení následujících podmínek:
Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku.
Opatření již neobsahuje zákaz společného zpěvu.

2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.

3. Jiná veřejná či soukromá shromážděné osob, než výše uvedená, jsou nadále povolena pouze v počtu maximálně 2 osob ve vnitřních i venkovních prostorách. Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu, kde je účast nadále omezena počtem maximálně 15 osob ve vnitřních prostorách.

4. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, končí omezení počtu účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, dodržovat rozestupy minimálně 2 metry a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní, případně potvrzení MZ o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů, nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR Č. j.: MZDR 14601 /2021 -6/MIN/KAN ze dne 23. dubna 2021

Mgr. Jana Krajčiříková - tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta -  patriarcha-správce církve

V Praze dne 24. dubna 2021

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba