b_270_180_16777215_00_images_21_stojdl2.jpg

Audiozáznam rozhovoru Petra Wagnera s bratrem biskupem Filipem Štojdlem v pořadu Hergot! na Radiu Wave.

Filip Štojdl je výraznou osobností Církve československé husitské. V církvi vykonává funkci biskupa. Přestože by ho jeho vysoká funkce mohla vést k opatrnosti ve vyjadřování, mluví otevřeně o problémech své vlastní církve i křesťanství obecně. Nevyhýbá se ale i osobním tématům, ke kterým patří i bolestné období pochybností a ztráty smyslu života. Navzdory tomu působí jako člověk plný naděje. O svém životě i otázkách, které ho zajímají, se rozhovořil pro pořad Hergot!.

Zájem o živou spiritualitu Filipa Štojdla zavedl i k prozkoumávání mimokřesťanských duchovních tradic. „Křesťanství nevnímám jako jediný náboženství, to správný a ty ostatní jako falešný modly, který člověka vedou do pekla. Každý dobrý náboženství v podstatě vede člověka k přítomnosti, k bdělosti. To je učení, který má Konfucius, stejně jako Buddha a Ježíš,“ naznačuje svou univerzalistickou pozici v otázce výlučnosti křesťanské víry.

Jako problém na straně křesťanství zmiňuje Filip Štojdl mimo jiné příkré dualistické rozdělení lidské bytosti na tělo a duši. „Myslím si, že to jsou chybný vzorce, který se do křesťanství podloudně vloudily a dělaj tam strašnou neplechu, protože potom je sexualita špatná. Nepracujeme vůbec s tělem jako se skutečností, s darem, s milostí. Všechno od sebe oddělujeme,“ popisuje jeden z problematických příkladů husitský biskup.

b_270_180_16777215_00_images_21_21-07-12_Chadima.jpg

Přednáška ThDr. Martina Chadimy o našich národních velikánech

b_270_180_16777215_00_images_21_21-07-12_Pechanec.jpg

Dříve se svátek Cyrila a Metoděje slavil na jaře. Ovšem potom byly oslavy přesunuty k sílícímu kultu Mistra Jana Husa. Jaký je odkaz věrozvěstů pro naši dnešní dobu?  Biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské Pavel Pechanec byl hostem Českého rozhlasu Hradec Králové.

„Dříve se svátek věrozvěstů slavil 9. března, potom se to přesunulo na 5. červenec. A právě i z toho důvodu, aby se trošku zastínil Mistr Jan Hus."

b_270_180_16777215_00_images_21_projev.jpg

5.7. v podvečer proběhl v areálu Centra Mistra Jana Husa v Husinci koncert (Antikvartet Dušana Vančury) s pietní vzpomínkou na Mistra Jana Husa. Bratr patriarcha vystoupil s projevem. Akce byla součástí Husovy oslavy 2021 v Husinci.

Dnes, 6.7. pokračuje oslava Ekumenickou bohoslužbou (10:00), dále slavnostním otevřením branky mezi areálem Centra Mistra Jana Husa a sborem Církve bratrské v Husinci (11:30).

Odpoledne pak po slavnostní bohoslužbě v Husově kapli (areál CMJH od 17:30) oslavy zakončí koncert v zahradě Centra Mistra Jana Husa (od 20:00 Robert Křesťan a Druhá Tráva).

b_270_180_16777215_00_images_21_kostel-mikulase-stare-mesto-2021_5_4-115943.jpg

Ve sváteční den Mistra Jana Husa, 6. července 2021, bude od 10.00 h v kostele sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí instalován znovu zvolený VIII. patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta. Kázáním poslouží pražský biskup David Tonzar. Na varhany bude doprovázet Michal Hanzal. Po skončení bohoslužby položí patriarcha společně s účastníky bohoslužby květiny u pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí.

V odpoledních hodinách se 6. července v 15.00 h uskuteční v Betlémské kapli bohoslužba s připomenutím mučednické smrti Mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede patriarcha Tomáš Butta s farářkou Janou Šmardovou Koulovou. Kázat bude bratislavský biskup Jan Hradil. Během liturgie vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů s uměleckým vedoucím a sbormistrem Jiřím Šimáčkem, úvodní chorál zahraje dechový kvintet Žestě Pražského hradu. Na varhany doprovodí Lukáš Rýdlo.

b_270_180_16777215_00_images_21_P1470176.JPG

Tomáš Butta v audiorozhovoru s Naděždou Hávovou v pořadu Vertikála (27. června 2021) 6‘52‘‘ – 13‘33‘‘ o svém znovuzvolení patriarchou a dalších tématech.

mt_ignore

Očekávané události a akce

neděle, 01 srpen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 01 srpen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 01 srpen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 01 srpen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 04 srpen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 08 srpen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 08 srpen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 08 srpen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 08 srpen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 11 srpen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)