b_270_270_16777215_0_0_images_22_Honduras_Hawkey.jpg

Proběhl brífink o celosvětové potravinové krizi a naléhavé reakci na ni

Na brífinku 25. května ve 12.00 – 13.30 SEČ vystoupili odborníci, kteří nabídli zásadní aktuální informace o celosvětové potravinové krizi a stručný přehled reakcí náboženských skupin, občanské společnosti a vlád.
Odborníci z OSN, občanské společnosti a církví diskutovali o potravinové bezpečnosti s účastníky ze Světové rady církví (SRC), ACT Alliance, regionálních a národních rad církví a dalšími účastníky z oblasti zemědělství, potravinářství a humanitární pomoci. Zasedání s otázkami a odpověďmi nabídlo další příležitost k vyjádření.

Ve všech svých dimenzích, válka na Ukrajině vytváří sestupný spirálový efekt na světovou ekonomiku, která již byla narušená pandemií COVID-19 a klimatickou krizí, se zvlášť dramatickými dopady na rozvojové země. Nejpostiženější jsou nejzranitelnější obyvatelé světa. Ceny potravin jsou v současné době nejvyšší od doby, kdy začaly být před 60 lety sledovány.

Ceny potravin, energií a hnojiv rapidně vzrostly, vzhledem k vedoucí roli Ruska a Ukrajiny na těchto trzích. Vedle bídy a utrpení, kterou tato situace vyvolává, po celém světě vzrůstá riziko nestability a nepokojů.
Zatímco 811 miliónů lidí uléhá večer na lože hladových, počet těch, kteří čelí akutní potravinové nejistotě je více než dvojnásobek – od 135 miliónů do 276 miliónů – od r. 2019. Celkem 44 milionů lidí ve 38 zemích se pohybuje na pokraji hladomoru.

OSN vytvořila Skupinu pro reakci na globální krizi v oblasti potravin, energie a financí, která by podpořila rozvinuté i rozvojové země v řešení této situace. V rámci této skupiny jsou tři pracovní uskupení pro potraviny, energetiku a finance, pověřené shromažďováním dat a vytvářením analýz, politických doporučení a řešení na podporu rozhodování a prosazování zájmů, které má řídící výbor podpořit.

Světová rada církví byla pozvána, aby Skupině pro reakci na globální krizi přinesla svůj vklad - vstupní data. Zásadní vstupní data dodají:

  • Dr. David Nabarro, spoluvedoucí Skupiny pro reakci na globální krizi a zvláštní vyslanec generálního ředitele WHO pro COVID-19
  • Sofia Monsalve, generální tajemnice organizace FIAN International a členka Mezinárodního panelu expertů pro udržitelné potravinové systémy.

Krátké příspěvky představí:

  • Mervyn Abrahams, skupina Economic Justice & Dignity Group, Pietermaritzburg
  • Rev. Nicta Lubaale, generální tajemník Organizace afrických schválených církví (Organization of African Instituted Churches)
  • Katlego Mohuba, mládežnický aktivista, kampaň Potraviny pro život
  • Sylvain Nedelec, stážista, kampaň Potraviny pro život
  • Prof. Dr. Esther Mombo, katedra teologie, Univerzita svatého Pavla v Limuru, Keňa
  • Dr. Thorsten Göbel, ředitel programů, ACT Alliance

Zdroj: www.oikoumene.org
Přeložila: Kateřina Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz