b_270_180_16777215_00_images_21_M_Hanzal.jpg

Náboženská obec Praha 1 - Staré Město srdečně zve na varhanní koncerty  Michala Hanzala, který se uskuteční vždy v sobotu 14., 21. a 28.8. od 17:00.

V podání Michala Hanzala zazní díla G.F. Händela, J.S. Bacha, A. Vivaldiho, W.A. Mozarta. L. Boëllmana, A. Dvořáka a Ch. Widora. Vstupné 200,- Kč.

b_270_180_16777215_00_images_21_Šáchová.jpg

Záznam rozhovoru Luboše Xavera Veselého se sestrou Petrou Šáchovou na Českém Rozhlasu v pořadu „Xaver a host“.

Promluvy sestry Šáchové je možno s určitou pravidelností poslouchat přes facebook (Večerní čtení Bible)

Petra Šáchová je farářkou církve československé husitské a patří mezi nejznámější české farářky. Původně se živila jako modelka. Jak šly tyto profese dohromady a k jakému se hlásí odkazu?

Dnes si připomínáme upálení kazatele a myslitele Jana Husa. „Jeho jméno máme v názvu církve a k jeho odkazu šíření pravdy se hlásíme. Pro nás je to nejvýznamnější svátek,“ říká Petra Šáchová. „Pro mě je ten odkaz v rčení ‚Mluv pravdu, čiň pravdu‘ – dnes se to hodně změnilo, nemůžete lidem věřit, a to hodně bolí. Proč lidi něco říkají, když to není pravda? Pro mě je mluvené slovo svaté, můžete tím zachránit život, ale taky zabít. A bohužel i v církvi jsou lidé pokrytečtí a mažou si med kolem pusy.“

b_270_180_16777215_00_images_21_Badín_22.6.2021.jpg

Dne 22. června 2021 se konalo na Slovensku v obci Badín slavnostní setkání při příležitosti odhalení Pomníku československých legionářů.

Společně s delegací z Československé obce legionářské byla zastoupena i Církev československá husitská.

Hosty z Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany ČR, Nadácie M. R. Štefánika, obce Badín, kteří se podíleli na podpoře realizace díla společností Artisan, s.r.o. a další zúčastněné přivítal starosta obce Badín Mgr. Pavol Hric. Po odhalení pomníku byly položeny věnce, zazněly státní hymny a po slavnostních projevech byla zasazena lípa bratrství.

Duchovním slovem posloužili tři duchovní, kteří před pomníkem symbolicky i fakticky spojili své ruce při modlitbě Otče náš.

Bože, požehnej nám i budoucím.

b_270_180_16777215_00_images_21_sandra_silna_1_210111-185457_mda.jpg

Rozhovor Vladimíra Kroce se Sandrou Silnou: ‚Vláda teď povolila už leccos. Já ale doufám, že se život nevrátí do starých kolejí‘ na Českém rozhlasu 2 / na Dvojce.

„Lidé teď už opravdu odhodili ostražitost. Ale pandemie ještě není za námi,“ uvažuje na Dvojce farářka Církve československé husitské.

Celosvětový počet mrtvých v souvislosti s nemocí covid-19 podle údajů americké Univerzity Johna Hopkinse překonal 3,8 milionů. Tempo teď ale mírně zpomaluje. Můžeme se už radovat, že je pandemie za námi?

b_270_180_16777215_00_images_21_starom4.jpg

Monstrózní staroměstská poprava 21. června roku 1621, známá též jako „staroměstská exekuce“, se krutostí vymykala obvyklé míře veřejného justičního násilí své doby. Veřejné popravy kriminálních zločinců patřily k obvyklým událostem raného novověku. V případě staroměstské exekuce však popravení pocházeli z horních vrstev společnosti, do role trestaných se dostali přímo ze svých vysokých společenských a politických pozic a jejich smrt na popravišti byla zostřena různými dodatečnými tresty, k nimž patřilo utínání rukou, uřezávání jazyka a posmrtné čtvrcení těl. Části jejich ostatků pak byly brutálně vystavovány na veřejnosti, aby dlouhodobě připomínaly, jaký trest čeká všechny, kteří se vzbouří proti moci absolutistického státu, reprezentovaného fanatickým monarchou. Z ochozu staroměstské mostecké věže Karlova mostu bylo například vysunuto dvanáct sochorů s koši ze železných prutů, v nichž byly dlouhá léta vystaveny hlavy dvanácti nejvýznamnějších popravených.

Císař Ferdinand II. z rodu Habsburků trestal tímto způsobem povstání české stavovské protestantské reprezentace proti své vládě. Stavovské povstání, které bylo zahájeno druhou pražskou defenestrací 23. května 1618, přechodně zmařilo mocenské ambice domácí „prohabsburské strany“, sjednocené zejména katolickou vírou. Sesazení Ferdinanda II. a nastolení předáka německé protestantské Unie, kurfiřta Friedricha Falckého na český trůn, ovšem trvalo jen do porážky stavovského vojska císařskou armádou v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620. Porážka stavovského povstání byla stejně tak úvodem k vleklému celoevropskému konfliktu, známému pod názvem „třicetiletá válka“, jako zdrojem utužení absolutistické vlády rakouských Habsburků v českých zemích i počátkem triumfu katolické církve nad českou reformací.

Očekávané události a akce

neděle, 01 srpen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 01 srpen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 01 srpen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 01 srpen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 04 srpen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 08 srpen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 08 srpen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 08 srpen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 08 srpen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 11 srpen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)