b_270_180_16777215_00_images_21_chvile_cantate.jpg

V dalším díle pořadu zní verše žalmu 96. s výkladem od Tomáše Butty, patriarchy - správce Církve československé husitské. Modlitbu tradičně připravil a přednesl duchovní pro studenty Tomáš Novák. Z písní uslyšíme: Zpívejte Bohu píseň svou; Chvalte již Boha silného (ze zpěvníku CČSH); a autorskou píseň Tomáše Butty: Písnička o Saulovi a Davidovi. Sólový zpěv: Hana Tonzarová; kytara, zpěv: Tomáš Butta; zpěv: Tomáš Novák.

b_270_180_16777215_00_images_21_chvile_den_zeme.jpg

Den Země je každoročně po celém světě slaven 22. dubna na podporu ochrany životního prostředí. Výklad žalmu 104. připravil Tomáš Butta, patriarcha - správce Církve československé husitské, modlitbu přednesl duchovní pro studenty, Tomáš Novák. V pořadu již tradičně zní písně s kytarovým doprovodem, tentokrát: Velký Bože, my se ti klaníme (ze zpěvníku CČSH); I hvězdy a slunce (z Evangelického zpěvníku) a také autorská píseň Tomáše Butty - Modlitba. Sólový zpěv: Hana Tonzarová; kytara, zpěv: Tomáš Butta.


Video je také k dispozici na tradičním YT kanále Aktuálně CCSH

b_270_180_16777215_00_images_21_ppechanec.jpg

Velikonoční Update s královéhradeckým biskupem Pavlem Pechancem o tom, že „každý jsme jiný, ale to vše je v Kristu překryto“.

 

b_270_180_16777215_00_images_21_chvile_velikonoce.jpg
Výklad veršů žalmu 57. připravil bratr Tomáš Butta, patriarcha - správce Církve československé husitské. Modlitbu přednesl duchovní pro studenty, bratr Tomáš Novák, a v pořadu zazní také písně: Ježíš, smrti Přemožitel, ze zpěvníku CČSH; spirituál To anděl kámen odvalí; a autorská píseň Tomáše Butty Zpráva jde Galilejí. Sólový zpěv: sestra Hana Tonzarová; kytara, zpěv: Tomáš Butta; zpěv: Tomáš Novák.
 
Video je také k dispozici na YT kanálu CČSH Aktuálně

b_270_180_16777215_00_images_21_Gospel_of_Matthew_Chapter_28-6_Bible_Illustrations_by_Sweet_Media.jpg

Zamyšlení bratra Lukáše Bujny, husitského faráře ze Sokolova, nad příběhem z evangelia podle Matouše 28, 8-10. Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: “Buďte pozdraveny.” Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Ježíš jim řekl: “Nebojte se.” (Matouš 28, 8-10)

Těžko se mi hledají slova, jimiž bych vystihl, čím jsou - nebo pro nás mohou být - už druhé velikonoční svátky ve stavu nouze. A přitom ve mně roste důvěra, neboť jak se “Veliká noc” blíží, tím více do našich starostí a bolestí prosvítá naděje, anebo přesněji, naděje nasvěcuje naše starosti a bolesti tak, aby se jasněji ukázalo, že křesťanská existence v nepřehledném a složitém světě je navzdory všemu ukotvena ve vděčnosti a radosti, které čerpáme z evangelia - dobré zprávy - o Kristově vzkříšení. Špatných zpráv slýcháme mnoho. Být křesťanem znamená přijímat dobrou zprávu, a nejen přijímat, ale žít ji, stát se jí. Staňme se právě o letošních Velikonocích dobrou zprávou pro tento svět, pro strachem sevřenou společnost, ve které se dusíme! Nadechněme se Ducha Svatého a vpusťme do svých srdcí světlo vzkříšeného Krista!

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba