b_270_180_16777215_00_images_articles_Mladí_CČSH.jpg

Videopozvánka na Setkání mladých CČSH 2020 U Tebe je pramen života! Setkání mladých CČSH a jejich přátel v Hradci Králové, 25.-27. září 2020. Viz: https://www.setkani-ccsh.cz/

námět: David Frýdl; režie: Tobiáš Frýdl; kamera: Daniel Polák; zvuk: Kryštof Volkman; klapka: Anna Poláková; korepetice: Dana Krausová; varhanní hudba: Kamil Vavrek

hrají:

   • Gabriel Štěpánek
   • Tomáš Novák
   • Lýdie Bajtalová
   • Jitka Slámová
   • Martina Viktorie Kopecká
   • David Frýdl

b_270_180_16777215_00_images_articles_jana_silerova.jpg

Ano. Kraj razovity jako celé Slezsko. Přirostl mi i s Ostravou za těch 45 let, co tu sloužím, k srdci, přestože su z jižní Moravy. Horníci, hutníci, kovozemědělci. Jsou zvyklí na nebezpečí, o kterých se nám ani nezdá. Kdo jiný by měl tedy zvládnout život s koronavirem. Žijeme s ním tady všichni. S trochou naštvanosti sledujeme tragikomická vystoupení – vládou počínají a mnohými novináři konče. Americký prezident Reagan kdysi řekl: „Nejděsivějších osm slov v angličtině zní: Jsem z vlády a přicházím, abych vám pomohl.“ No, jako u nás. A to nemluvím o protichůdných názorech různých epidemiologů.

b_270_180_16777215_00_images_articles_martina2_cropped.jpeg

Text Martiny Viktorie Kopecká pro Melting Pot Nefestivalu (Colours of Ostrava).

Úvahy nad spojením "úhel pohledu" mě dovedly až k rozsocháči. Jo, taky jsem dost dobře nevěděla, co to je. Rozsocháč je označení protitankové překážky, je to objekt ve tvaru písmene x s jednou kolmo přidanou rovinou, díky které je tak stabilní a nesmlouvavě odolný. Taky se tomu říká "český ježek". Funguje na všechny strany.

b_270_180_16777215_00_images_articles_00519458.jpeg

Píseň Zuzany Kalenské ‚Marnotratný syn‘, nahrána s dětmi při náboženství na konci června 2020 na husitské faře v Mariánských Lázních.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Škodějov_2020_-_ilustrace.jpg

Biblické texty Ž 104,10-24; 1 K 3,1-9; J 12,20-26

Sestry a bratři, poutníci a účastníci této bohoslužby pod širým nebem v rodišti dr. Karla Farského ve Škodějově v Podkrkonoší!

Kdybychom se mohli s Karlem Farským osobně setkat, co by nám asi dnes řekl? Je však otázkou, zda bychom mu my, lidé 21. století, vůbec rozuměli. Jestli pro nás není již příliš vzdálenou postavou z konce 19. století a začátku 20. století. Mohli bychom ho přiřadit k národním buditelům a obrozencům z doby osvícenství. Byl tím, kdo se díval na svět a dějiny lidstva až příliš optimisticky, na rozdíl od nás, kteří jsme spíše pesimisty a vidíme věci negativně. Asi by nám přímo vysvětlil, o co mu šlo v jeho úsilí o reformu církve a co je podle něho v křesťanství to podstatné. Asi by dokázal i dnes svou přesvědčivostí a bezprostředností zapálit mnohá lidská srdce otřesená pochybnostmi a zklamáním, vlít do nich novou víru a zaujetí pro Krista a jeho církev.