b_270_180_16777215_00_images_articles_diakonie_1_Rousky_AmbraN1.jpg

Naše diakonická střediska šijí roušky – za den jich zvládnou několik set. Roušky dodáváme do nemocnic, hasičům, dětským domovům, domovům pro seniory, zaměstnancům obchodů s potravinami a všude, kde je třeba...

b_270_180_16777215_00_images_articles_20200324_171212.jpg

Ž 27,5: "Pán mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě ve skrýši svého stanu."
2. K 12,10: "Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný."

 

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu, prátelé,

blíží se konec postní doby a přibližuje se nám tak zázrak a tajemství Velké Noci, noci, v níž náš Bůh ukázal, jak překonat smrt. Tento rok, kdy si naše církev připomíná 100 let znovuzrození husitské cesty k Bohu, poprvé v našich dějinách prožíváme v tento čas zcela nový půst: oddělení našeho života od nepodstatných a zbytných věcí a díky vnější izolaci mít možnost prožívat hluboké přilnutí k Bohu a pamatovat na člověka, na naše blízké.

Bůh je s námi, to je jistota, kterou máme! Nemusíme mít obavy, má nás rád a připravil nás na všechny útrapy a slabosti. Dá nám sílu, abychom všechno zvládli. Buďme s Hospodinem v každodenním vztahu, buďme se svými blízkými, když ne osobně, alespoň telefonicky či spojeni datovými přenosy tak, jako je každou vteřinu našeho života s námi Ježíš.

Opatruj a ochraňuj vás nás Pán!
Kristus je Vzkříšen, pro nás Vzkříšen! Radujme se!

Moc Vás zdraví, zdraví a pokoj přeje
David Tonzar, biskup pražský

b_270_180_16777215_00_images_articles_obr3.jpg

Poděkování duchovním za hledání prostoru pro jejich službu Bohu a pomoc člověku. „Mnozí z Vás šijí roušky, píší a roznáší pastorační dopisy, nakupují starším sestrám a bratřím, navštěvujete tam, kde je to možné. Dále usilujete o širší komunikaci se sestrami a bratřími z Vašich náboženských obcí i širšího světa – telefonujete, píšete emaily, připravujete programy a úkoly pro děti, jste na Facebooku, Instagramu, posíláte odkazy na webové stránky aj.... Jste v krizových centrech, uklízíte, pracujete na tom, co jste třeba i dlouho odkládali a hlavně děláte to, co není vidět a za co Vás nikdo "nepochválí" – modlíte se, duchovně propojujete a zároveň i připravujete na čas, kdy stav nouze skončí – studujete, usilujete o další podněty pro Vaši další službu.“

b_270_180_16777215_00_images_articles_blava.jpg

Pastorální oslovení věřích bratislavským biskupem ThDr. Janem Hradilem a nabídnutí pastorační i praktické pomoci přes telefon a e-mail.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Samuel_Osweto_ilustrační_-_starší_foto.jpg

‚On je Bůh, který není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.‘ Povzbuzující slova v kázání kladenského faráře Phanuela Osweto z neděle 22. března 2020.

Plánováné on-line

sobota, 28 březen 2020; 20:00 -
Bohoslužba v Mirovicích
neděle, 29 březen 2020; 09:00 -
Bohoslužba z Vinohrad
neděle, 29 březen 2020; 09:00 -
Bohoslužba v Hodoníně
neděle, 29 březen 2020; 10:00 -
Bohoslužba v Sokolově
neděle, 29 březen 2020; 18:00 -
Bohoslužba v Hradci Králové
pondělí, 30 březen 2020; 17:00 -
Bohoslužba za nemocné z Mirovic
středa, 01 duben 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
sobota, 04 duben 2020; 20:00 -
Bohoslužba v Mirovicích
neděle, 05 duben 2020; 09:00 -
Bohoslužba v Hodoníně
neděle, 05 duben 2020; 09:00 -
Bohoslužba z Vinohrad