logo_erc1.png

Předsednictvo exekutivní komise Světové rady církví sdílí s globálním světovým společenstvím a přáteli velikonoční poselství, které stvrzuje vzkříšení Ježíše ze smrti a je posilující a osvobozující zprávou.

b_270_180_16777215_00_images_articles_kriz1.jpg

Evropa a svět čelí v současnosti jedné z největších krizí v moderní historii. COVID-19 je nemoc, která napadá fyzickou, duševní i sociální strukturu všech našich životů. Desítky tisíc lidí zemřely; zdravotnictví je přetížené; živobytí miliard lidí je ohroženo. Je to doba, která je znepokojivá a tísnivá pro všechny. Jakožto lidé víry čerpáme z učení a moudrosti našich rozličných náboženských tradic coby zdroje útěchy a úlevy. A zatímco se těšíme z náboženské různosti, je to naše jednota víry v laskavost a solidaritu, která může v časech krize pomoci nejvíce.

b_270_180_16777215_00_images_articles_covida2.jpg

Během krize kolem COVID-19 slouží církev duchovním a společenským potřebám lidí zasažených pandemií, která svírá svět. Klíčovou roli církve vyzdvihla i Světová zdravotnická organizace. 31. března proběhl živý přenos diskuze zkušených čelních představitelů církví a lékařských odborníků, která se věnovala celosvětovému problému pandemie COVID-19 z lékařského, morálního i duchovního pohledu.

Moderování šedesátiminutového televizního vysílání bylo jedním z posledních úkolů odcházejícího generálního tajemníka SRC Rev. Dr. Olava Fykseho Tveita.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Světlo_Kristovo.jpg

Ekumenická rada církví v ČR vyzývá všechny křesťany v naší zemi, aby rozžehli na Bílou sobotu za okny svíci jako symbol Kristova světla. Tato iniciativa intencí i prakticky koresponduje s dříve oznámenou výzvou členům CČSH, kterou znovu níže též připojujeme. Prosím, přečtěte si obě výzvy pozorně, tak abyste je mohli ve Vaší situaci sjednotit tak, jak uznáte za vhodné.

b_270_180_16777215_00_images_articles_covid.jpg

Rumunská ortodoxní církev poskytuje podporu během zdravotní krize ohledně COVID-19

Rumunská ortodoxní církev zintenzivnila úsilí a své online aktivity uprostřed krize s COVID-19. Po celé zemi nabízejí farnosti, kláštery, biskupové a arcibiskupové duchovní podporu, ale i teplé jídlo pro lékaře a zdravotnické pracovníky, seniory, lidi s nízkým příjmem a lidi v karanténě. Několik diecézí darovalo nemocnicím lékařské vybavení a podpořilo snahy o získání finančních prostředků.

Francouzské církve nabízejí telefonickou podporu

V rámci své inciativy „Ecout’aumônerie“ dává Unie protestantských církví Alsaska a Lotrinska (UEPAL) všem pacientům v nemocnicích a pečovatelských domech, jejich rodinám i všem ostatním, kdo cítí potřebu si promluvit, k dispozici bezplatné telefonní číslo, na němž budou pastoři a kaplani poskytovat poradenství a duchovní podporu.

Překl: KV

Plánované události

středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci
neděle, 21 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech

Přehled