b_270_180_16777215_00_images_loga_wcc.jpg

Zatímco svět je sužován koronavirovou pandemií a jejími dalekosáhlými důsledky, chystá se Světová rada církví vydat soubor materiálů pro jednotlivce, skupiny a náboženské komunity, aby se mohli s novou realitou duchovně vyrovnat a naučili se s ní žít.

Projekt nazvaný „Uzdravování světa: duchovní materiály pro současnost“ představí tři druhy nástrojů pro tuto cestu, konkrétně biblické studie, modlitby a krátkodobé analýzy formou blogových příspěvků.

b_270_180_16777215_00_images_loga_wcc.jpg

Úřadující generální tajemník Světové rady církví (SRC) Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca vyzývá všechny členské církve, aby se 14. května připojily k celosvětovému dni modlitby. Ve společné iniciativě se členy Vyššího výboru za lidské bratrství, jehož je SRC součástí, vyzývá k „modlitbě a pokorné prosbě“ k Bohu za ukončení pandemie COVID-19.

b_270_180_16777215_00_images_articles_C220-012-C_Zvon_Mistr_Jan_pro_Betlemskou_kapli.jpg

V úterní poledne budeme myslet právě na sestry a další zdravotní pracovníky. Ekumenická rada církví podporuje tuto iniciativu  ministra zdravotnictví a prosí o šíření této informace.

„Ministr zdravotnictví prosí církve a církevní organizace, aby 12. května ve 12.00 na 1 minutu rozezněly zvony (pokud jimi disponují) jako vyjádření díku za práci, kterou zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci v současné době odvádějí.“

Generální sekretář ERC Petr Jan Vinš k tomu doplňuje, že vzhledem k tomu, že ministerstvem zvolená hodina (12.00) je dobou, kdy se na mnoha místech tak jako tak tradičně zvoní poledne, není často třeba ani nic zvláštního zařizovat – doporučuje tedy – při stávajícím poledním zvonění myslet právě na sestry a další zdravotní pracovníky.

pdfDopis ERC - MZ ČR Zvony

 

 

b_270_180_16777215_00_images_articles_800x800_den_zeme_2016.jpg

Mezináboženské poselství zveřejněné 22. dubna při příležitosti Dne Země vyzývá k rozhodným a bezodkladným krokům k řešení stavu klimatické nouze a naléhavě žádá, aby „snahy o obnovu ekonomik upřednostňovaly lidské zdraví před ziskem.“

b_270_180_16777215_00_images_articles_8118404312_0dfb82b20a_b.jpg

Via Dolorosa, poslední Ježíšova pouť na cestě k ukřižování, zeje během Velikonoc v Jeruzalémě po celý Svatý týden prázdnotou, ale slavný obřad Svatého ohně oslavující Ježíšovo vzkříšení na rozdíl od jiných velikonočních obřadů pro veřejnost virtuální nebude.

Plánované události

středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci
neděle, 21 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech

Přehled