b_270_270_16777215_0_0_images_22_sunguk-kim-JhqBxsORuXA-unsplash-2048x1434.jpg

Konference evropských církví (CEC) předkládá modlitbu za mír na Ukrajině

Generální tajemník CEC Dr. Jørgen Skov Sørensen, jménem členských církví CEC nabízí modlitbu za mír na Ukrajině v situaci čerstvě eskalujícího napětí v zemi.  „Úlohou církví je nabízet naději. Modlitba nabízí naději. Proto se modlíme za mír na Ukrajině a myslíme na všechny komunity, které mohou být ozbrojeným konfliktem přímo zasaženy,“ řekl. Generální tajemník CEC předkládá zvláštní modlitbu, kterou vydala členská církev CEC – Skotská církev a která vyjadřuje znepokojení nad současnou situací:


Modlitba za Ukrajinu:

Může být těžké poslouchat zprávy a číst je.
Když se zprávy vztahují k tvářím, které známe
A nám známým hlasům,
O to hůře se poslouchají.
Pane Bože,
Prosíme tě, abys lid Ukrajiny choval hluboko ve svém srdci.
Ochraňuj ho, modlíme se;
Od násilí,
Od politických her,
Od toho aby byl využíván a zneužíván.
Dej, modlíme se;
Národům světa odvahu
A moudrost
Aby se postavili za spravedlnost
A také odvahu
Odvážit se velkoryse starat.
Pane, ve svém milosrdenství,
Odejmi od nás všech
Naše sklony,
Které se snaží ovládat ostatní:
Odejmi od nás ty vlastnosti
Které nás vedou k prosazování našich vlastních potřeb a přání
Před potřebami těch druhých.
Uč nás, jak žít v lásce
A důstojnosti
A respektu – když následujeme Tvého příkladu.
Ve Tvém jménu a pro Tebe,
Amen

Zdroj: www.ceceurope.org

Přeložila: Kateřina Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz