b_270_270_16777215_0_0_images_22_Russia-Putin-Kirill_shouting.jpg

Dopis úřadujícího generálního tajemníka SRC Jeho Svatosti Kirillovi, patriarchovi moskevskému a celé Rusi

Zveřejňujeme v této rubrice již 2. dopis generálního tajemníka SRC ruskému patriarchovi Moskvy a celé Rusi. V prvním dopise generální tajemník SRC otec Ioan Sauca apeloval na patriarchu Kirilla, s žádostí o zprostředkování dialogu mezi politiky, které by vedlo k ukončení války na Ukrajině a vedlo k dosažení míru prostřednictvím dialogu a vyjednávání.

Patriarcha Kirill sice ve své odpovědi zdůraznil, že se neustále modlí za nastolení „trvalého a spravedlivého míru“, iniciátory konfliktu podle něho však „nejsou národy Ruska a Ukrajiny“, ale „tento tragický konflikt se stal součástí rozsáhlé geopolitické strategie zaměřené na oslabení Ruska.“

2. dopis Jeho Svatosti Kirillovi, patriarchovi moskevskému a celé Rusi zveřejňujeme v plném znění:

Jeho Svatost Patriarcha Kirill
Jeho Svatost Kirill
Patriarcha moskevský a celé Rusi
Ruská ortodoxní církev

19. dubna 2022, Ženeva

Vaše Svatosti,

s těžkým srdcem Vám znovu píši koncem postního období, kdy vcházíme do Svatého týdne a doprovázíme našeho trpícího Krista na jeho cestě na Kalvárii a ke dni Vzkříšení.

Tragická a krutá válka na Ukrajině, která začala v předvečer postní doby, vyžádala si tolik nevinných životů civilistů, žen a dětí, přinesla nesmírnou zkázu, vysídlila lidi a komunity a vytvořila miliony uprchlíků. Lidé cítí velké zoufalství a utrpení!
Ortodoxní a řecko-katoličtí věřící na Ukrajině, v Rusku a na celém světě se chystají koncem tohoto týdne k oslavě nejdůležitějšího svátku roku, Dne Vzkříšení.

Je dobře známo, že pro východní křesťany má tento den zvláštní význam a důležitost. Historie nám připomíná, že dokonce i v nejtěžších okamžicích persekucí, válek a utrpení nikdo nemohl zastavit věřící, aby zpívali a směle hlásali Velikonoční chvalozpěv, který hlásá vítězství života nad smrtí, světla nad temnotou a svobody nad tyranií: Kristus vstal z mrtvých, smrtí smrt přemohl. Je dojemné číst, jak během první světové války byly boje na okamžik zastaveny, aby vojáci mohli navzájem sdílet pozdrav Vzkříšení nebo o vyznávajících křesťanech v sovětském gulagu, kteří, když byli vyzváni, aby poklekli před svým společným hrobem před svou popravou, obětovali své životy za společného zpěvu radostného a vítězného velikonočního chvalozpěvu.

Koncem týdne, podle náležitostí zvláštní velikonoční půlnoční bohoslužby, vyjde Vaše Svatost ven z kostela jako každoročně a silným hlasem bude hlásat světu a celému vesmíru, že Kristus byl vzkříšen a že pokoj vzkříšeného Pána není jen pro vybranou nebo zvláštní skupinu lidí, ale pro celý svět.

Ve světle těchto ujištění, která jsou základem naší identity, jsem se odvážil Vám napsat, s hlubokým respektem a synovskou láskou.

Lidé ztratili naději a důvěru v politiky i v možné mírové jednání a klid zbraní. Denně dostáváme prosby od věřících z Ruska a Ukrajiny, ale i z celého světa, abychom se obrátili na Vaši Svatost a požádali Vás o intervenci a zprostředkování mírového řešení, dialogu spíše než konfrontace, k ukončení prolévaní bratrské krve.

Jsem si vědom, že není ve Vaší moci a pravomoci zastavit válku nebo ovlivnit ty, kteří mají vliv na rozhodování. Ale věřící očekávají od Vaší Svatosti slova útěchy. Domnívají se, že kdybyste jako duchovní otec miliónů ortodoxních křesťanů jak v Rusku, tak i na Ukrajině vydal veřejné prohlášení a prosbu, že by to mohlo mít vliv.

Nyní slyšíme znepokojivé zprávy, že existuje plán napadnout kostely během Velikonočních nočních bohoslužeb a šířit ještě větší teror, strach, vzájemné obviňování a démonizování.

Nadále vyzýváme politické představitele ke klidu zbraní a návratu k dialogu již od začátku ozbrojených střetů, ale bezvýsledně. Naopak, za současných okolností pozorujeme, že válka zesílila, že míru nelze dosáhnout tak rychle, jak bychom si přáli a očekávali.

Naší skromnou žádostí k Vaší Svatosti v této mimořádné a bezvýchodné situaci je, abyste zasáhl a veřejně vyzval ke klidu zbraní na alespoň několik hodin během bohoslužby Vzkříšení. Aby byla vojákům i zděšeným civilistům dána možnost vzájemně se obejmout a pozdravit velikonočním pozdravem, umlčet na chvíli bomby a rakety a místo nich slyšet triumfální zvuk kostelních zvonů a radostný zpěv věřících. Kéž je tento krátký klid zbraní předzvěstí a důkazem, že lze dosáhnout trvalého míru.

S úctou a láskou,

Otec Ioan Sauca
Úřadující generální tajemník
Světové rady církví


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz