b_270_270_16777215_0_0_images_22_Digital-Symposuim-PhotoByAlbinHillert_20210915_AH2_1125.jpeg

Světová rada církví (SRC) byla 1. února 2022 oceněna jako vrcholná nevládní organizace za svou činnost během roku 2021. SRC se umístila na třetím místě a cena Geneva Engage Award jí byla udělena především za efektivní a inspirativní angažovanost v médiích.

Cena, udělovaná Ženevskou internetovou platformou (Geneva Internet Platform), nadací DiploFoundation a kantonem Ženeva podporuje sbližování komunit po celém světě a města Ženevy, která je hostitelem mnoha mezinárodních jednání s dopadem na všechny země a kontinenty v oblasti rozvoje, lidských práv, digitálních technologií a dalších politických otázek.

„Během r. 2021 SRC především pokračovala ve využívání svých kanálů sociálních médií, aby šířila poselství o naději – ať už se tato naděje vztahovala k digitální spravedlnosti, světu bez násilí nebo naslouchání hlasu zranitelných komunit,“ řekla ředitelka Komunikace SRC Marianne Ejdersten. „Kanály sociálních médií byly klíčové v tom, že pomáhaly lidem v přístupu na více než 100 online produkcí – včetně webinářů, webcastů, podcastů a video zpráv – na kterých byla sdílena prorocká činnost členských církví SRC.“

Během r. 2021 sociální média a další online kanály nadále pomáhaly udržet společenství SRC v době, kdy byly fyzické aktivity nadále omezené. „Tento rozměr práce SRC obsahoval podporu a prosazování myšlenek společenství.“ řekla Ejdersten.

Například velikonoční iniciativa Ekumenického doprovodného programu SRC v Palestině a Izraeli se rozhodla propojit biblické vyprávění se současnou realitou v Palestině a Izraeli a využila sociálních médií a dalších online kanálů k tomu, aby upozornila na nespravedlnost života v okupaci.

„Podařilo se nám upozornit na realitu nespravedlnosti i příležitost ke komunikaci a poselství naděje, i když doprovázení zranitelných komunit na místě bylo kvůli pandemii omezeno,“ řekla Ejdersten.

Během r. 2021 se návštěvnost webových stránek SRC zvýšila o více než 50%, a to jak díky obnovené online prezentaci SRC, tak díky aktivnímu zapojení publika SRC na sociálních sítích.

Je to již počtvrté, kdy se SRC dostala mezi 5 vrcholných nevládních organizací oceněných cenou Geneva Engage Award.

Článek byl zkrácen, více informací na: https://www.oikoumene.org/news/wcc-honoured-with-geneva-engage-award-7th

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz