b_270_270_16777215_0_0_images_22_oik.jpg

Velikonoční iniciativa zdůrazňující posvátnost Jeruzaléma i překážky na cestě k míru

Zatímco se křesťané po celém světě připravují na oslavy Velikonoc, v r. 2022 se ve stejnou dobu slaví také velké svátky muslimů a židů – Ramadán a Pesach. Při tomto souběhu posvátných slavností, je pro místní i pro návštěvníky obzvlášť zřejmá sama posvátnost Jeruzaléma. Ale posvátnost Svatého města a jeho obyvatel je stále více ohrožována následky pokračující okupace jako je diskriminace a násilí.

Velikonoční iniciativa Ekumenického doprovodného programu SRC v Palestině a Izraeli (WCC – EAPPI) si klade za cíl propojit svatost Jeruzaléma s tím, co je nám svaté jako lidským bytostem: domov, bohoslužba, rodina, identita, lidská důstojnost a život - a solidarita. Velikonoční iniciativa se dívá na to, jak je dnes svatost Jeruzaléma a jeho obyvatel ohrožena a vnáší světlo do porušování lidských práv, ke kterému v Jeruzalémě dochází a má neblahý vliv na charakter Jeruzaléma jako Města míru pro lidi z různých náboženských a národních prostředí.

Prostřednictvím biblických úvah, modliteb a tematických materiálů zdůrazňujících zkušenosti dnešních dnů v Jeruzalémě, jsou církve a jejich partneři po celém světě zváni, aby se spolu s místními komunitami zapojily s různými narativy, které se dotýkají prožitků velikonočních oslav.

„Toto je skutečně mezináboženská iniciativa, v které rozpoznáváme to, co je navzdory našim odlišnostem, svaté pro nás všechny,“ řekl úřadující generální tajemník SRC Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca. „Tím, že se díváme na Jeruzalém očima těch druhých, prohlubujeme naše vzájemné pochopení.“

Sauca dodal: „Jeruzalém, symbol duchovního centra tří náboženství, se musí stát městem mírumilovného soužití, otevřeným světu, přijímajícím lidskost a vyzdvihujícím lidskou důstojnost na základě lidských práv, jako příkladu boží lásky pro všechny.“

Velikonoční iniciativa má posílit hledání spravedlivého míru ve Svaté zemi.

Zdroje pro inspiraci – a aktivitu

Velikonoční iniciativa zahrnuje materiály, které lidem pomohou pochopit mírové uspořádání – a to, co jej v Jeruzalémě oslabuje.  K dispozici máme 4 typy nástrojů:

Biblické studie zamýšlející se nad biblickými texty spojenými s posvátností domova, bohoslužby, rodiny, identity, lidského života a důstojnosti – a solidarity. Šest biblických studií je navrženo pro individuální zamyšlení nebo malou diskusi. Každá biblická studie zahrnuje biblický text, krátkou reflexi, otázky k vedení diskuse a modlitbu.

Tematické příběhy se zaměřují na současné příklady porušování lidských práv v Jeruzalémě a okolí.

Advokační body - místa pro slova obhajoby či podpory pomáhají lidem dozvědět se více o tom, jak podniknout kroky ke změně. Šest propagačních bodů pomáhá pozvednout výzvu k akci.

Karty pro sociální média jsou k dispozici ke stažení a sdílení.

"Prostřednictvím tohoto společného úsilí chceme církvím a partnerům po celém světě poskytnout příležitost spojit se při posilování naděje a nastolování míru," řekl Sauca. "Velikonoční příběh nám nabízí právě tuto příležitost, abychom se zamysleli nad Jeruzalémem, který je pro mnohé posvátným místem, viděli nespravedlnost dneška, poskytli doprovázení a nabídli ochranu trpícím komunitám, ale také se zabývali základními příčinami této nespravedlnosti, protože víme, že okupace má stále hluboký a negativní dopad na životy, živobytí a lidská práva palestinského lidu."

Navštivte stránku Velikonoční iniciativy WCC-EAPPI 2022
https://www.oikoumene.org/what-we-do/eappi/easter-initiative-2022

Zdroj: www.oikoumene.org
Přeložila: Kateřina Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz