b_270_180_16777215_00_images_21_Love-cross_2.jpg

ThDr. Helena Smolová, Th.D., farářka v Lounech přináší opět kázání, nyní k 6. neděli velikonoční (5. neděle po velikonocích) - 9. května 2021 (Rogate).

Texty: Sk 10, 44 – 48; 1J 5, 1 – 6; J 15, 12 – 19

Modlitby:

1/ Bože, děkujeme za život v míru a bezpečí, který v naší zemi trvá už 76 let. Jsme vděčni za statečnost statisíců vojáků i civilistů, kteří obětovali své životy, abychom mohli žít. Vážíme si jejich nasazení a odhodlání, obdivujeme je a s úctou a láskou si jejich památku v těchto květnových dnech připomínáme. Zároveň prosíme za místa, kde se válčí, kde umírají lidé a je ničena země. Kéž i tady zavládne mír! Prosíme za pokojné soužití lidí různých národností, náboženských a politických přesvědčení, lidí nejrůznějších názorů. Kéž vždy hledáme pokojné řešení neshod a konfliktů, aby nemuseli zbytečně umírat lidé. K Tobě, Bože, voláme!

2/ Pane, děkujeme za stále větší míru volnosti v naší zemi, za to, že klesá počet nakažených i zesnulých. Přesto zároveň s bolestí a neklidem sledujeme zprávy z Indie, kde se epidemická situace naopak zhoršuje, lidé umírají po statisících denně, obklopeni zoufalstvím svých příbuzných, kteří jim nedokázali pomoct, protože v zemi chybí lůžka, léky i kyslíkové přístroje a všude vládne panika a chaos. Prosíme za solidaritu s Indií, za humanitární pomoc a děkujeme za dary, které již byly poskytnuty. Prosíme Tě, Bože, vyslyš nás!

3/ Modleme se za požehnání literárního díla, které vzniká, ať přinese radost autorce i čtenářům. Prosme za celou její rodinu, děti, vnoučata i pravnučku, za zdraví a pokoj pro všechny! K Tobě, Bože, voláme!

4/ Prosme za volbu biskupa naší diecéze i za volbu nového patriarchy celé církve. Kéž tyto volby provází Tvůj pokoj a požehnání! K Tobě, Bože voláme!

5/ Modleme se dnes za Patrika D., který se stane členem našeho společenství. Děkujme za jeho život i rozhodnutí patřit a sloužit Bohu především ve všech potřebných, často v těch nejzranitelnějších. Veď, Bože, Patrika, ať čte Tvé slovo a najde v něm zalíbení! Ať Tě poznává s otevřeným srdcem při slavení svátostí církve, zvláště Večeře Páně! Kéž se toto naše společenství stane jeho duchovním domovem! K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_21-05-09_John.jpg

Audio- a videozáznamy bohoslužeb Církve československé husitské z 9. května 2021 – 5. neděle po velikonocích (Rogate) – 6. neděle velikonoční. Zároveň připomínán Den matek (9.5.) a Den vítězství (8.5). Texty: Sk 10, 44-48; 1 J 5, 1-6; J 15, 9-17.

b_270_180_16777215_00_images_21_ježíš_vinný_kmen.jpeg

Sestra farářka dr. Helena Smolová pravidelně přináší své přímluvné modlitby a kázání k nedělím a svátkům církevního roku. 2. května 2021 - 4. neděle po velikonocích / 5. neděle velikonoční (Cantate). Videozáznam připravil Husův sbor na Peruci.

Texty: Sk 8, 26-40; 1J 4, 7-21; J 15, 1-11

Modlitby:

1/ Děkujeme Ti, Pane, a chválíme Tě, že se opět smíme scházet ve větším počtu a že se náš život stává radostnějším. Děti se postupně vracejí do škol, znovu sloužíme bohoslužby v domovech pro seniory a v dalších zařízeních. Prosíme za to, abychom přesto zůstávali bdělí a nedovolili viru, aby se opakovala situace z minulého roku. Modlíme se za moudrost a ohleduplnost mezi lidmi. K Tobě, Bože, voláme!

2/ Hospodine, prosíme za oběti čtvrtečního neštěstí v Izraeli, kde přišlo o život 45 osob a dalších 150 bylo zraněno. Modlíme se za pozůstalé, aby v Tobě nacházeli útěchu. K Tobě voláme!

3/ Modleme se za volbu pražského biskupa a patriarchy církve, které se uskuteční již během několika týdnů. Prosme o moudrost a vedení Duchem svatým. Kéž volby otevřou novou etapu dějin tvé církve. K Tobě, Pane, voláme!

4/ Modleme se za svou ochotu přijímat láskyplnou péči nebeského Vinaře, také když ztrácíme a opouštíme lidi, vztahy, věci. Kéž jsme živými ratolestmi na vinném kmeni Kristově jako církve i jednotlivci a neseme hojné ovoce bratrské lásky. K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_Ježíš_-_vinný_kmen.jpg

Audio- a videozáznamy bohoslužeb Církve československé husitské z 2. května 2021 – 4. neděle po velikonocích (Cantate) – 5. neděle velikonoční. Texty: Sk 8, 26-40; 1 J 4, 7-21; J 15, 1-8.

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-26_goede-herder.jpg

Neděle Dobrého pastýře v pravidelném kázání ThDr. Heleny Smolové, Th.D. 25. dubna 2021 – 3. neděle po velikonocích (Jubilate) / 4. neděle velikonoční. Texty: Sk 4, 5-12; 1 J 3, 16-24; J 10, 11-18.

Texty: Sk 4, 12-17; 1 J 3, 16-24; J 10, 1-18

Modlitby:

1/ Dobrý Bože, s velikým znepokojením přijímáme zprávy o nových mutacích koronaviru v Indii, Brazílii a v dalších latinskoamerických zemích, stejně jako informace o narůstajícím počtu nakažených a zesnulých. Jsme v duchu s lidmi těchto od nás tak vzdálených zemí, jejichž situaci často zhoršuje chudoba a neutěšené hygienické podmínky. Modlíme se za trpící a jejich rodiny! Bože, buď nám milostiv! K Tobě voláme!

2/ Pane, náš dobrý Pastýři, povolávej do své církve nové pastýře, kteří tě budou chtít následovat ve službě bratrům a sestrám. Buď vzorem všech, kdo se vydali na tuto cestu!

Svěřujeme Ti volbu pražského biskupa a patriarchy církve. Ty sám svým Duchem svatým veď voliče, aby rozhodovali moudře, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vybrali dobré pastýře pro Tvou církev. Smiluj se, Hospodine!

3/ Modleme se za urovnání vztahů mezi Ruskem a USA, mezi Ruskem a Českou republikou a jejími spojenci v Evropě. Prosme za pokojné soužití různých národů, vyznavačů několika náboženství a lidí rozmanitých politických názorů v Evropě i v dalších částech světa! K Tobě, Pane, voláme!

4/Modleme se za ztraceného chlapce Tomáše z Brna, za jeho rodinu a za všechny, kdo ho hledají. Buď nám, Pane, milostiv! K Tobě voláme!

5/ Modleme se za lidi stojící na životních křižovatkách, kteří uvažují o zásadní změně. Dej nám odvahu vykročit na cestu, kterou jsme dosud neprozkoumali, v naději, že na ní zůstáváš s námi, i kdyby vedla temnou roklí a nepřinesla očekávané dobro. Prosme za schopnost rozlišovat dobré a zlé a jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. K Tobě, Bože, voláme!

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba