b_270_180_16777215_00_images_articles_cropped-christos2-2.jpg

Bohoslužba s doprovodem kytary, houslí a flétny z Husova sboru v Hodoníně, slouží bratr Juraj Jordán Dovala.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Ježíš.jpg

Poslechněte si modlitby a výklad Božího slova, tentokrát na téma ‚Hospodin je Pánem dějin‘. Slovo pro vás připravil Husův sbor na Peruci. Kázala sestra farářka ThDr. Helena Smolová, Th.D.

Modlitby:

1/ Dobrý Pane, modlíme se vroucně za všechny nemocné chorobou Covid 19, jichž v naší zemi přibývá. Prosíme zvláště za těžce zkoušené, kteří jsou hospitalizováni a potřebují dýchací přístroje. Myslíme na pacienty v domácím prostředí, s nimiž jsou v karanténě jejich nejbližší příbuzní. Modlíme se za lékaře, sestry, další zdravotnický personál i za dobrovolníky nezištně pomáhající a sloužící druhým. Prosíme za lidi vyrozuměné o tom, že se setkali s pozitivně testovaným, a nyní sami žijí v napětí a čekají na výsledek svých testů. Buď, Pane, posilou všem nemocným a trpícím. K Tobě, Bože, voláme!

2/ Pane, myslíme na seniory ve zdejším domově, kteří byli opět odděleni od okolního světa. Prosíme, aby na ně jejich rodiny nezapomínaly, ale zůstávaly s nimi ve spojení, nakolik to dovolí technické okolnosti. Prosíme zvláště za naše sestry Houbovou a Polcarovou, také za ses. Honsovou a všechny sestry a bratra, kteří patří do našeho bohoslužebného společenství. K Tobě, Bože, voláme!

3/ Bože, do tvé ochrany svěřujeme naše spoluobčany z Moravy a Slezska, postižené povodněmi uplynulého týdne. S potěšením sledujeme, že se již začíná situace lepšit, voda opadá, snižují se průtoky řek. Tím více se ale ukazují ničivé následky živelné pohromy, lidé uklízejí bahnem zanesené domy a zahrady, jsou unavení a nešťastní. Prosíme za solidaritu mezi obyvateli zasažených obcí.

K Tobě, Bože, voláme!

4/ Velmi otřeseni jsme, náš dobrý Pane, přijali zprávu o brutální smrti francouzského učitele. Prosíme za to, aby se ve jménu žádného náboženství nešířilo násilí a nemuseli zbytečně umírat lidé. Kéž spolu žijí vyznavači různých náboženských směrů v míru a pokoji. K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_articles_petynka.jpg

Opět přichází s video-promluvou sestra Kateřina Merglová, její nedělní kázání je k vidění registrovaným uživatelům přes facebook. Na facebookových stránkách břevnovského sboru CČSH budou mít registrovaní uživatelé možnost sledovat promluvy i o následujících nedělích.

b_270_180_16777215_00_images_articles_10-18-Lucas-de-evangelist.jpg

Nad 2. listem apoštola Pavla Timoteovi se zamýšlí bratr farář Lukáš Bujna. Jeho promluvy jsou živě ke sledování na facebooku náboženské obce Sokolov, zamyšlení z 18. října 2020 je pro uživatele facebooku zpětně k vidění na FB účtu NO Sokolov. Texty svých kázání bratr Bujna zveřejňuje pravidelně na svém blogu.

b_270_180_16777215_00_images_articles_hana_a_david.jpg
Bohoslužba CČSH 18. 10. 2020 ze studia Vltava Českého rozhlasu vedená pražským biskupem Davidem Tonzarem a jeho manželkou farářkou Hanou Tonzarovou

V modlitebnu se proměnilo studio Vltava Českého rozhlasu, který v přímém přenosu vysílal bohoslužbu - Liturgii Dr. Karla Farského s částmi Tuháčkova Misálu z doby 2. sv. války (vyd. v r.  1940), vedenou pražským  biskupem Davidem Tonzarem a jeho manželkou farářkou Hanou Tonzarovou  v době druhé vlny pandemie, která znemožnila mnohým přístup do našich sborů. Záznam přímého přenosu k poslechu pro načerpání posily a naděje v těchto dobách vám přinášíme.


Stránku portále českého rozhlasu naleznete zde.