logo_erc1.png

Materiály z tiskové konference k roli církví a církevních organizací v rámci zvládání pandemie COVID 19 (22.6. 2020).

b_270_180_16777215_00_images_articles_Kříž_smíření.jpg

V souvislosti s výročím 400 let od bitvy na Bílé hoře, svedené v neděli 8. listopadu 1620, se chystá řada akcí. ČBK, ERC a Opatství Venio, klášter benediktinek na Bílé hoře představily program, který by měl připomenout tuto událost z historie českých dějin. Na 15. a 16. srpna sestry benediktinky plánují poutní slavnost s prohlídkami kláštera, přednáškami, koncertem barokní hudby i modlitbami. Od září do listopadu se ve spolupráci s Národním archivem otevře v poutním areálu výstava k výročí bitvy na Bílé hoře. Organizátoři slibují ukázat i dokumenty nalezené při opravách kostela. Texty a ilustrace na výstavě mají přiblížit příběh bitvy a proměny jejího vnímání v českých i evropských dějinách. Zvláštní pozornost bude patřit poutnímu areálu.

b_270_180_16777215_00_images_articles_image_preview.jpg

Série dvou e-konferencí – 17. a 24. dubna – svedla dohromady na 25 účastníků, aby se zamysleli nad socio-ekonomicko-ekologickými dopady krize kolem COVID-19 z ní plynoucí šance pro svět přehodnotit a restrukturalizovat finanční a ekonomické systémy tak, aby na první místo reálně kladly zajištění zdravotní péče a blahobytu komunit i planety a investovaly přednostně do nich. Iniciativa byla sponzorována společně Světovou radou církví (SRC), Světovou luterskou federací, Světovým společenstvím reformovaných církví a Radou pro světovou misii.

„V nelítostném světle COVID-19 jasněji vidíme veliké nerovnosti v příjmech a bohatství. Jsme svědky značné genderové a generační nerovnosti našich ekonomik,“ řekla Prof. Dr. Isabel Apawo Phiri, zástupkyně generálního tajemníka SRC. „Naše odpovědi na pandemii dost možná změní svět k lepšímu a od základu přetransformují způsob našeho života, toho, co jíme a nakupujeme, co vyrábíme, jak distribuujeme zboží a do čeho investujeme,“ dodala.

b_270_180_16777215_00_images_articles_encrc.jpg

Nevídaným počinem bylo setkání vedoucích představitelů církví ve středu 1. dubna 2020. Ranní videokonference se zúčastnili vedoucí náboženští představitelé z Británie a Irska a navzájem se informovali o situaci ve svých jurisdikcích. Iniciativa vzešla od arcibiskupa Justina Welbyho, který chtěl v těchto pro oba naše národy kritických dnech představitelům nabídnout příležitost vzájemně si naslouchat a podpořit se.

Obsahem odpolední videokonference vedoucích představitelů mnoha církví byly diskuse na téma on-line bohoslužeb, pastorační péče v nemocnicích, zařizování pohřbů na různých místech, ale také informace o případném dočasném propouštění zvažovaném některými církvemi.

b_270_180_16777215_00_images_articles_meditace.jpg

Pobožnost Benjamina Simona s podtitulem Léčení světa, Zármutek beze strachu, Žalmy 42 a 43 je prvním z materiálů projektu nazvaného „Uzdravování světa: duchovní materiály pro současnost“ vydaných Světovou radou církví pro jednotlivce, skupiny a náboženské komunity, aby se, zatímco svět je sužován koronavirovou pandemií a jejími dalekosáhlými důsledky, mohli duchovně vyrovnat a naučili se žít s novou realitou.

Plánované události

středa, 21 říjen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 25 říjen 2020; 11:00 -
Bohoslužba Zlín

Přehled