b_270_180_16777215_00_images_articles_image_preview.jpg

Série dvou e-konferencí – 17. a 24. dubna – svedla dohromady na 25 účastníků, aby se zamysleli nad socio-ekonomicko-ekologickými dopady krize kolem COVID-19 z ní plynoucí šance pro svět přehodnotit a restrukturalizovat finanční a ekonomické systémy tak, aby na první místo reálně kladly zajištění zdravotní péče a blahobytu komunit i planety a investovaly přednostně do nich. Iniciativa byla sponzorována společně Světovou radou církví (SRC), Světovou luterskou federací, Světovým společenstvím reformovaných církví a Radou pro světovou misii.

„V nelítostném světle COVID-19 jasněji vidíme veliké nerovnosti v příjmech a bohatství. Jsme svědky značné genderové a generační nerovnosti našich ekonomik,“ řekla Prof. Dr. Isabel Apawo Phiri, zástupkyně generálního tajemníka SRC. „Naše odpovědi na pandemii dost možná změní svět k lepšímu a od základu přetransformují způsob našeho života, toho, co jíme a nakupujeme, co vyrábíme, jak distribuujeme zboží a do čeho investujeme,“ dodala.

b_270_180_16777215_00_images_articles_encrc.jpg

Nevídaným počinem bylo setkání vedoucích představitelů církví ve středu 1. dubna 2020. Ranní videokonference se zúčastnili vedoucí náboženští představitelé z Británie a Irska a navzájem se informovali o situaci ve svých jurisdikcích. Iniciativa vzešla od arcibiskupa Justina Welbyho, který chtěl v těchto pro oba naše národy kritických dnech představitelům nabídnout příležitost vzájemně si naslouchat a podpořit se.

Obsahem odpolední videokonference vedoucích představitelů mnoha církví byly diskuse na téma on-line bohoslužeb, pastorační péče v nemocnicích, zařizování pohřbů na různých místech, ale také informace o případném dočasném propouštění zvažovaném některými církvemi.

b_270_180_16777215_00_images_articles_meditace.jpg

Pobožnost Benjamina Simona s podtitulem Léčení světa, Zármutek beze strachu, Žalmy 42 a 43 je prvním z materiálů projektu nazvaného „Uzdravování světa: duchovní materiály pro současnost“ vydaných Světovou radou církví pro jednotlivce, skupiny a náboženské komunity, aby se, zatímco svět je sužován koronavirovou pandemií a jejími dalekosáhlými důsledky, mohli duchovně vyrovnat a naučili se žít s novou realitou.

b_270_180_16777215_00_images_articles_koronac.jpg

Organizace Arigatou International vyhlásila s podporou Světové rady církví (SRC) kampaň „Víra v akci pro děti“ s cílem posílit snahy vedoucí k ochraně dětí během pandemie COVID-19 a po ní.

„Společné snahy o ochranu dětí nebyly nikdy tak důležité jako nyní. Bez okamžitých kroků riskujeme, že se tato zdravotní krize stane krizí dětských práv,“ říká úřadující generální tajemník SRC Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca. „Garantujeme spolupráci na kampani a zapojení náboženských představitelů a komunit do společných globálních i regionálních snah o zastavení šíření COVID-19 – a do prevence násilí na dětech, které se kvůli pandemii, uzavření škol a omezení volného pohybu tolik zhoršilo.“

b_270_180_16777215_00_images_articles_cec_europe.jpg

Zůstaňme jednotní“ – uprostřed pandemie COVID-19 vyzývají církve k věrnosti společným evropským hodnotám

Zatímco pandemie COVID-19 nadále doléhá na Evropu a svět, vydali předsedové Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) společné prohlášení, které zdůrazňuje důležitost jednoty a vyzývá všechny církve, komunity a politické vůdce, aby prokázali svou „věrnost evropským hodnotám“.

Plánované události

středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci
neděle, 21 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech

Přehled