b_270_180_16777215_00_images_21_3OEKT_-_A4_plakat.jpg

Zveme všechny kirchentagové poutníky i nové nadšené zájemce na ekumenickou online bohoslužbu, která bude sloužena z českého Nymburka a německého Kelsterbachu v sobotu 15.5. 2021 od 19:00.

coronavirus-4833616-1280.jpg

Mimořádné snahy vyvinout vakcíny proti COVID-19 a zavádět programy hromadného očkování dodávají naději miliónům lidí po celé Zemi. Po celou dobu pandemie, veřejné zdravotnické organizace úzce spolupracovaly s neziskovými a náboženskými organizacemi. To změnilo jak získávání faktických informací o vakcínách, tak i podporu lidí v tom, aby jednali v očkování solidárně.

b_270_180_16777215_00_images_21_snimek-obrazovky-2021-03-25-v-16-03-50.jpeg

Rev. Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC) a J. Em. kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) vydali k 20. výročí orientačního dokumentu Charta Oecumenica – směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě, následující společné prohlášení.

V posledních 20 letech Evropský kontinent zažíval relativně klidné období a zároveň zlepšení ekumenických vztahů. To se projevovalo v oblastech každodenního života, například ve společném svědectví a akcích v rámci lokálního ekumenismu, ale i v uzavírání mezicírkevních manželství. Bylo dosaženo několika teologických dohod a ekumenicky školena a formována byla také nová generace teologů. Vzkvétalo několik mezináboženských iniciativ. Církve posílily svou práci směřující ke spravedlnosti a míru ve světě, v neposlední řadě kvůli zvýšenému pohybu lidí z jiných kontinentů a zvýšily své snahy v péči o stvoření. Poselství Charty Oecumenica přispělo a dodalo energii veškerému tomuto vývoji a transformaci. Za mír, který jsme zažili a za úspěchy globálního ekumenického hnutí děkujeme Bohu, našemu Stvořiteli!

b_270_180_16777215_00_images_21_12.jpg

Prof. Dr. Jürgen Moltmann, jeden z nejčtenějších teologů naší doby, dosáhl 8. dubna 95 let. Ekumenické společenství Světové rady církví (SRC) sdílí svou hlubokou vděčnost nejen za ucelený soubor jeho práce, ale také za jeho teologii naděje.

Po desetiletí se podílel na knihách, přednáškách, prezentacích a diskusích, které byly přijímány a milovány nejširším publikem. Svým tematickým záběrem od posmrtného života, přes spravedlnost, až po mír a integritu stvoření i nadále nesmírně přispívá k teologickému rozvoji.

b_270_180_16777215_00_images_21_hans.jpg

Světová rada církví (SRC) vyjadřuje ocenění životu a odkazu katolického teologa Hanse Künga, který odešel ve věku 93 let.

Byl plodným autorem a význačným řečníkem, který podporoval ekumenismus a mezináboženský dialog.

Švýcarský kněz napsal více než 50 knih a bezpočet přednášek prosazujících ekumenismus. Zemřel 6. dubna ve svém domě v německém Tübingenu.

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba

Přehled