b_270_270_16777215_0_0_images_22_KCdBrAR.jpg

Úřadující generální tajemník SRC Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca vyzval palestinské autority, aby vyšetřili nedávné útoky na křesťany na Západním břehu Jordánu a zajistili spravedlnost a důstojnost pro všechny občany. „Výzva SRC následuje po dvou útocích na křesťany, ke kterým došlo v nedávné době v oblasti Nábulusu a Betléma,“ řekl Sauca.

Otec Justinus z kláštera Jákobova studna v Nábulusu byl 24. ledna 2022 zbit neznámými útočníky. „Naštěstí byli podezřelí zatčeni a Palestinská samospráva rozmístila před klášterem ostrahu,“ řekl Sauca. K tomuto útoku nebylo podáno žádné vysvětlení. Otec Justinus během let přežil více než 32 život ohrožujících útoků, včetně útoku, který se odehrál 26. srpna 2021.

„Jsme znepokojeni také útokem z 28. ledna 2022 na rodinu Nassarových poblíž vesnice Nahalin, v betlémské oblasti,“ řekl Sauca. „Daoud a Daher Nassarovi z betlémské křesťanské rodiny museli být hospitalizováni v důsledku útoku souvisejícího se sporem o pozemek, jehož právoplatným vlastníkem je Nassarova rodina, jak potvrdily i Palestinské autority.“

Útočníci použili klacky a železné tyče.

„Rodina Nassarových ze své farmy na Západním břehu prosazuje nenásilí a je živoucím příkladem mírumilovného odporu, poté, co byli obklopeni izraelskými osadami,“ řekl Sauca. „Poslední násilný útok ještě více ohrožuje jejich existenci na půdě, kterou jejich rodina vlastní již 98 let.“

Sauca vyzval palestinské autority k dodržování práva, stíhání pachatelů a ke krokům, které by zajistily, že se podobným útokům nebude v budoucnu docházet.

„SRC bere na vědomí prohlášení Vyššího prezidentského výboru Palestinské samosprávy pro církevní záležitosti v Palestině, které odsuzuje útoky a slibuje právní a ochranná opatření," řekl Sauca. "SRC se modlí za brzké uzdravení těch, kteří byli při útocích zraněni, nadále sleduje situaci a očekává, že bude splněn závazek prezidentského výboru a budou přijata opatření k zajištění práv všech."

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz