b_270_270_16777215_0_0_images_22_PhotoByMarceloSchneider_2021_11_008_13.jpg

Ekumenická vodní síť Světové rady církví (SRC) vás zve, abyste využili období půstu k přemýšlení nad božím darem vody. Od r. 2008 Světová rada církví prostřednictvím své kampaně „Sedm týdnů pro vodu“ poskytuje každý týden teologické reflexe a další materiály o vodě na sedm týdnů půstu a ke Světovému dni vody 22. března (který pokaždé připadá na postní období).

Podle křesťanské tradice je postní období časem na přípravu k oslavě smrti a vzkříšení Krista. Během tohoto období se mnoho lidí postí a dodržuje zdrženlivost a sebezapření, aby se zaměřili na pokání a zasvěcení se Bohu.
Přestože má voda v křesťanské tradici hluboký duchovní význam jako boží dar, na celé planetě tento nepostradatelný zdroj ohrožuje zneužívání a znečišťování člověkem a miliardy lidí nemají přístup k čisté vodě.

Pouť spravedlnosti a míru SRC se v r. 2022 zaměří na Evropský region. V souladu s tím nás akce Sedm týdnů pro vodu v r. 2022 zavede na pouť za spravedlivým zacházením s vodou v Evropě.

Reflexe se budou zabývat různými tématy souvisejícími s vodou, která se dotýkají Evropy a přinášet různé perspektivy zahrnující kromě jiného otázku nerovností, genderové otázky a mezináboženská témata.

Zahájení letošní kampaně Sedm týdnů pro vodu se letos konalo 28. února 2022 prostřednictvím online modlitební bohoslužby pro pracovníky SRC.

Modlitby nabídly několik „hlasů pro vodu“ od autorů postních reflexí z minulých let – včetně Dr. Agnes Abuomové, ceremoniářky ústředního výboru SRC a metropolity Syrské ortodoxní církve Dr. Geevarghese Mor Coorilose, moderátora Komise pro světovou misii a evangelizaci SRC.

Abuomová připomněla dny svého dětství, kdy vyrůstala v Africe. „V tomto zamyšlení se vynasnažím přiblížit obrázek feminizace vodní chudoby v Africe. Napříč kontinentem stovky miliónů venkovských žen i chudých žen z měst zakoušejí negativní dopady vodní krize. „Vodní chudoba“ se projevuje různými způsoby: nedostatkem vody; špatnou dostupností čisté, nezávadné vody a řádné hygieny; časovými ztrátami při shánění vody; rizikem infekčních nemocí způsobených závadnou vodou a následných úmrtí.“

Pokračovala: „Jako mladá dívka, jsem vyrůstala ve venkovské oblasti Západní Keni, kde jsme neměli žádnou vodu z vodovodu. Každý den jsme přinášeli vodu pro využití v domácnosti z blízké řeky - ve vědrech na hlavě. Odpoledne jsme hnali dobytek našich otců, aby se napil ve stejné řece. Během mého života na střední a vysoké škole jsem chodila do města, kde byla v hojném množství dostupná voda z vodovodu. Mohli jsme se koupat, kolikrát jsme chtěli, prát si oblečení apod. Během mého vzdělávání ve Švédsku byla voda všude – v potrubí – teplá i studená – v bazénech, řekách, jezerech i v moři.“

Ekumenická vodní síť SRC Vás zve, abyste využili postní dobu k zamýšlení se nad božím darem vody.

Více o kampani Sedm týdnů pro vodu:
https://www.oikoumene.org/what-we-do/ecumenical-water-network#seven-weeks-for-water

Zdroj: www.oikoumene.org
Přeložila: Kateřina Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz