b_270_270_16777215_0_0_images_22_0209batz-Bishop_Georg_Bätzing_celebrates_Mass_during_the_third_Synodal_Assembly_in_Frankfurt_Feb_4_CNS-Julia_Steinbrecht-KNA.jpg

„Základní prvky synodality – společenství, účast a misie – musí být nejprve vštěpovány a hlásány v našich místních společenstvích, pokud mají formovat širší Církev,“ píše jáhen Justin Stanwix z Austrálie.

Pokračuje: „Už bychom měli přivyknout myšlence a rozhovorům o synodální církvi a na zasedání biskupské synody, která bude o synodalitě jednat. Máme datum a místo konání, rozhodující témata, obsáhlou příručku a podpůrné dokumenty, které se k oficiálnímu oznámení vztahují. Říjen 2023 v Římě je v kalendáři pevně stanoven.

Víme, že nemůžeme dále setrvávat ve starém paradigmatu pohodlí zevnitř. Veřejný prostor od nás požaduje, abychom jednotlivě i kolektivně nesli poselství Pána lidem a jednali jinak.

Existuje nejzřetelnější imperativ k zahájení tohoto procesu. Jsou zde tři klíčové prvky synodality - společenství, účast a poslání. Mají-li mít skutečnou sílu, musíme začít na místní úrovni. My jako místní farnost jsme mikrokosmem církve. Není lepšího místa, kde začít.“

Synodální cesta německé církve si přeje, aby se laici mohli podílet na volbě biskupů a aby v církvi působily ženy – jáhenky. Třetí synodální shromáždění, které by mělo přinést reformy do církve, skončilo v neděli 6. února 2022 prvními konkrétními rozhodnutími v rámci procesu. Většina německých biskupů naznačila, že je připravena podpořit rozsáhlé změny v církvi.

230 delegátů – kleriků i laiků – diskutovalo v průběhu tří dnů o reformách založených na textech, které byly navrženy na čtyřech pracovních fórech a reflektují teologické argumenty, o nichž doufají, že je budou moci prezentovat v Římě v r. 2023 na konci procesu Synodální cesty.  Toto třetí, z pěti plánovaných synodálních shromáždění poprvé oznámilo, že nejvyšší orgán Synodální cesty přijal některé základní texty ve druhém čtení. Texty odsouhlasily více než dvě třetiny všech delegátů, vedle schválení více než dvou třetin biskupů.

Avšak dva roky poté, co proces Synodální cesty započal, však Vatikán zatím nedal jasný signál podpory. Limburgský biskup Georg Bätzing, předseda Německé biskupské konference, oznámil, že se v lednu setkal s papežem Františkem a že vede dialog s kardinálem Mariem Grechem, generálním sekretářem biskupské synody.

Biskup Bätzing uvedl, že bude zřízena diskusní skupina mezi sekretariátem synody a výkonným výborem Synodální cesty v Německu. Mezi požadavky vytvořenými během třídenního setkání byly: nové morální učení o sexualitě, včetně přehodnocení homosexuality; otevření kněžství ženám; uvolnění povinnosti celibátu pro kněží; a změna v přístupu k moci.

Zdroj: www.cathnews.com
Přeložila: Kateřina Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz