b_270_270_16777215_0_0_images_23_ekum_boho_1.1.2023_3.jpg

Záznam přenosu společné modlitby zástupců církví za úspěšný nadcházející rok z Českobratrského chrámu Jana Ámose Komenského v Brně.

Mottem letošní Novoroční ekumenické bohoslužby byl biblický verš: "My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí." (Gal 5,5)

Hlavním kazatelem byl synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný, s pozdravy a přáními do nového roku vystoupil předseda Ekumenické rady církví v ČR Tomáš Tyrlík a zástupce České biskupské konference, brněnský biskup Pavel Konzbul.

O hudební doprovod bohoslužby se postaral Brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause, na varhany bude hrát Martin Grombiřík a žalm zazpíval Josef Valenta.

V průběhu bohoslužby se svým svědectvím vystoupili také ukrajinští křesťané, kteří našli azyl a podporu v církevním společenství v ČR.

mt_ignore


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz