b_270_180_16777215_00_images_articles_battle_of_white_mountain.jpg

Záznamy nedělních bohoslužeb CČSH na YouTube, Facebooku a jiných médiích.

Husitské bohoslužby různého charakteru v mimořádném čase, kdy se nemůžeme scházet ke společným veřejným bohoslužbám.

Neděle 8. listopadu 2020, tedy 400 let po bitvě na Bílé hoře. 32. neděle v mezidobí.

 

 

Blansko
Blansko

Černá Hora
Černá Hora

b_270_180_16777215_00_images_articles_Hradil.jpg

Video z Bratislavy pro neděli 8. listopadu 2020. Promluva bratra biskupa Jana Hradila se čtením z Písma svatého (Tes 1, 13-18; Mt 25, 1-13; , se zpěvem, s modlitbou, ve spolupráci se svou manželkou sestrou Janou Hradilovou. Na klavír modlitbu Otčenáš zahrál Peter Mojžišík.

b_270_180_16777215_00_images_articles_blansko6_b1.jpg

Audiozáznam bohoslužby v Blansku z 2. listopadu 2020. Káže bratr farář Martin Kopecký.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Smolová.JPG

Nabízíme kázání a modlitby lounské sestry farářky Heleny Smolové pro 2. listopadu 2020.

Texty: Zj 7, 9-17; J 3, 1-3; Mt 5, 1-12

b_270_180_16777215_00_images_articles_blava1.jpg

Video promluva při příležitosti svátku Památky zesnulých ze Slovenské diecéze. Čtení a zpěv sestra Jana Hradilová, kázání a zpěv bratr biskup Jan Hradil. První čtení z knihy Jób 2, 6-10, druhé čtení z knihy Pláč 5, 20-22, třetí čtení z evangelia podle Lukáše 16, 19-29.

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba