b_270_180_16777215_00_images_articles_Eva_detail.jpg

Úvaha biblistky Eva Vymětalové Hrabákové nad knihou Kazatel, nad naším společným zážitkem poslední doby, nad našimi lidskými reakcemi na tuto nečekanou situaci, nad tímto mementem, které nás zasáhlo. 

(Je) čas zabíjet a čas léčit, (Kaz 3, 3a)

V nedávné minulosti nastal čas, kdy byla biblická obrazná řeč zastíněna sterilním jazykem běžné civilní komunikace. Biblické metafory oslovovaly čtenáře určitého prostředí i jedinečných lidských zkušeností a otevíraly jim nové horizonty. Prostě řečeno, vycházely ze života. Čím méně čteme starou krásnou literaturu, tím obtížněji rozumíme starým metaforám. Nedokážeme souznít s jejich skrytým smyslem a necháváme je bez povšimnutí. Je to škoda, protože obrazná řeč uvádí člověka do polozapomenuté krajiny dětství, kde se lidské já propojuje s okolním prostředím a hluboce prožívá daný okamžik. Dospělý člověk, má-li si zasloužit nějakou odměnu, neustále plánuje. Spoluutváří dalekosáhlé projekty, o nichž se domnívá, že mají být uskutečněny. Již v tuto chvíli žije budoucností a daný okamžik svého vezdejšího života překrývá očekáváním věcí následujících.

b_270_180_16777215_00_images_articles_hradec_kralove.jpg

Po celý měsíc květen budeme z Hradce Králové od Ambrože pokračovat v online bohoslužbách, i když bohoslužby pro 15 lidí máme ráno i večer obsazeny - zájem mají maminky na MD, nemocní a senioři. Bohoslužba ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové o 3. neděli po Velikonocích 3. 5. 2020, sloužili sestra farářka Františka Klásková a bratr biskup Pavel Pechanec je k dispozici ke zhlédnutí.

b_270_180_16777215_00_images_articles_P1000717_1.JPG

Bohoslužba k 75. výročí ukončení 2. sv. války ve Vinohradském Husově sboru se uskuteční v neděli 10.5. v 9.00 (původně plánována na 8.5.). Sloužit bude bratr patriarcha Tomáš Butta spolu s bratrem vikářem Danielem Majerem a s asistencí spirituálů Filipa Sedláka a Tomáše Nováka. Bohoslužba se bude konat sice jen v kruhu 15 účastníků, ale bude přenášena Českým rozhlasem, a tedy všem dostupná. Uvedena bude historikem Martinem Jindrou. Po bohoslužbě Dr. Martin Jindra promluví u památníku, který je umístěn u schodů ke kostelu. Začátek bohoslužby i přímého vysílání je v 9.00.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Posledni_vecere_pane_bilek.jpg

Prožíváme zcela zvláštní dobu, kdy se mnohé změnilo ve světě, v naší společnosti i v našich osobních životech. Důsledky nákazy a ochrany před ní změnily i život v církvi, jak bychom si ještě před časem ani nedovedli vůbec představit. Do kostelů, sborů a modliteben nemohli přicházet věřící ke slavení pravidelné bohoslužby, jak to bylo možné i v různých nejtěžších dějinných chvílích. I v tomto Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích, který patří spolu s chrámem sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí ke stěžejním kostelům naší církve, se nemohly po několik týdnů konat bohoslužby s účastí věřících. Jsem proto velmi rád, že právě zde a spolu s vámi dnes mohu opět slavit bohoslužbu s večeří Páně, i když za zvláštních hygienických podmínek.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Dobrý_pastýř_2.jpg

Texty sestry farářky Heleny Smolové, která nám pravidelně poskytuje kázání a tužby. Nyní již mohla kázáním sloužit i ve svém sboru v Lounech. I když mnozí z nás již mohou do kostela chodit, s radostí publikujeme kázání sestry Heleny Smolové pro ty, kdo do svých sborů ještě stále z jakéhokoliv důvodu chodit nemohu.

Plánované události