b_270_180_16777215_00_images_articles_galerie-17.jpg

Songová liturgie (text Milan Salajka, hudba Tomáš Mikulecký) tak jak zazněla ve Zlíně v neděli 3. května 2020. Záznam na YouTube. Příležitost bohoslužbou spoluprožít tuto neděli, ale také se tuto méně známou liturgii lépe naučit. Liturgii slouží bratr Zdeněk Kovalčík, zlínský farář a (celo)církevní kantor.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Engebrechtsz_Christus-als-Lam-Gods.jpg

Záznamy bohoslužeb z neděle Jubilate (mp3, YouTube, facebook, Vimeo)

b_270_180_16777215_00_images_articles_vinohrady.jpg

První studentskou bohoslužbu za časů postupného uvolňování opatření (max. 15 lidí v kostele) si tentokrát vzali na starost dva studenti HTF UK - sestra Hana Kovaříková (kázání) a bratr Dominik Dostál (zpěv a modlitby), Večeři Páně sloužil spirituál a studentský duchovní (m.j.) bratr Tomáš Novák. Písně: 253, 330 a 331. Čtení: Ž 103, 1-18a; 1. Jan 1, 5-2, 10, Mt 11, 25-30. Místo: Husův sbor Vinohrady.

b_270_180_16777215_00_images_articles_blava1.jpg

Cirkev československá husitská na Slovensku. Bohoslužba je uvedena pohledem do bratislavského sboru. Bratr biskup Jana Hradil, biskup CČSH pro Slovenskou republiku děkuje těm, kteří spoluumožňují tvorbu a nahrávání těchto bohoslužeb, jmenován je bratr Emil Kopřiva (kameraman), bratr Libor Klenovský (lektor), bratr Peter Mojžišík (varhaník a pianista). Bratr Libor Klenovský opět čte biblická čtení a má také vlastní úvahu. Sk 2, 42-47; 1. Petrův 2, 19-25; Jan 10, 1-10. Na téma Dveří do ovčince káže bratr biskup. V závěru milý rozhovor s bratrem Jiřim Balajkou.

b_270_180_16777215_00_images_articles_zizkov_20200429_173331.jpg

Bratr farář Mikuláš Vymětal spolu s bratrem farářem Zdeňkem Břeněm se již tradičně věnují Rómům, a to nejen sociálně, ale také kulturně a duchovně. Organizují bohoslužby někdy nazvané Romsko-české, jindy Česko-romské, v posledních časech v Žižkově sboru na Žižkově, v budově také nazývané Žižkostel. Nyní je budova v rekonstrukci a nejnovější bohoslužba se konala v Betlémské kapli na Žižkově, nenápadné, ale velmi zajímavé stavbě, která je ukryta ve dvoře pavlačového činžovního domu. Liturgie vychází z liturgie CČSH.

Plánované události