b_270_180_16777215_00_images_21_Tempelreiniging.jpg

Bohoslužby Církve československé husitské zaznamenané v audio a video podobách. Texty 3. neděle postní (Oculi) podle ekumenického lekcionáře: Ex 20, 1-17; 1 K 1, 18-25; J 2, 13-22.

b_270_180_16777215_00_images_21_mas21.jpg

Celocírkevní připomínka Tomáše Garrigue Masaryka, která již tradičně každým rokem probíhala v Parlamentu ČR, je zachována alespoň v drobném formátu bohoslužby slova dne 7. března 2021. Bohoslužba se bude konat v kostele Dejvického sboru, Wuchterlova 5, Praha 6 od 10.00. Duchovní zamyšlení bude mít Tomáš Butta, patriarcha-správce církve.

Osobní účast je omezena.

Varhany Jan Buriánek, klasická kytara Jaroslav Novák. Po skončení bohoslužby slova budou položeny květiny u pomníku T.G. Masaryka na Bachmačském náměstí.

pdfPozvánka ke stažení
Videozáznam z bohoslužby je k dispozici níž.

b_270_180_16777215_00_images_21_marek-8-31-38.jpg

Přehled audio a videozáznamů bohoslužeb Církve československé husitské z 2. postní neděle roku 2021. Texty: Genesis 17, 1-7.15-16 nebo Genesis 22, 1-14a; Římanům 4, 13-25 nebo Římanům 8, 31-39, Marek 8, 31-38.

b_270_180_16777215_00_images_21_kurim.jpg

Emeritní biskup brněnské diecéze a současný farář CČSH v Kuřimi Petr Šandera má nyní své bohoslužby na YouTube a také kázání ve formě podcastu (audio) na webu "České podcasty":

https://ceskepodcasty.cz/podcasty/kazani-ccsh-kurim

b_270_180_16777215_00_images_21_21-02-23_roshenya170314_61-1.jpg

Texty: Gn 3, 1-9; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 9-15

Modlitby:

1/ Bože, začíná postní doba. Chceme v ní pamatovat především na své blízké, jimž dlužíme svou lásku. Kéž nás tento čas, v němž budeme více rozjímat o tajemství života smrti, o hříchu a spáse, přivede blíže k tobě i k sobě navzájem. K Tobě, Pane, voláme!

2/ Modleme se za kandidáty křtu, kteří se v této postní době budou připravovat na přijetí této svátosti. Kéž je pro ně čtyřicet dní před Velikonocemi požehnaným časem. Myslíme i na mladou rodinu, která má být začleněna do těla Kristova v našem společenství. Ať vytrvá v nastoupené cestě a překoná všechny nástrahy zlého. K Tobě, Bože, voláme!

3/ Modleme se za všechny nakažené covidové pacienty. Mnozí z nich bojují o život a dýchají jen pomocí přístrojů. Nemocnice jsou na hranici své kapacity, zdravotnický personál je přetížený. Mezi lidmi vzrůstá nervozita, nejistota, strach. Přibývá těch, kdo na covid nebo s covidem umírají, a tak je také více těch, kdo oplakávají své zesnulé a truchlí. Zákeřná nemoc zasadila ránu mnoha institucím, zájmovým organizacím i církvím. Prosíme tě, Pane, aby lidé hledali cesty, jak zůstávat v kontaktu, aby se vzájemně povzbuzovali a nabízeli si i přijímali pomoc druhých. K Tobě, Bože, voláme!

4/ Modleme se za oběti mrazů na jihu USA, za lidi, kteří zemřeli pod lavinou v horách, když hazardovali se svým životem, za ty, kdo zahynuli na silnicích. Prosme za pokoru a moudrost pro všechny, kteří se v tomto stále ještě zimním počasí věnují činnostem, nebezpečným jim nebo jejich blízkým. K Tobě, Bože, voláme!

5/ Modleme se za volbu nového pražského biskupa, která má proběhnout v březnu a v dubnu. Kéž je vybrán služebník, který povede svěřenou diecézi v pokoře před Bohem a s odvahou. Ať je dobrým duchovním pastýřem svým sestrám a bratrům ve službě a vzorem všem věřícím! Prosme za volbu patriarchy této církve. Nechť je zvolen vhodný kandidát, člověk pevný ve víře a laskavý, pastýř a učitel, věrný Boží služebník. K Tobě, Bože, voláme!

6/ Modleme se za bratra faráře Zdeňka Svobodu, jehož pozemská pouť se v těchto dnech naplnila. Děkujeme za jeho dlouholetou službu v církvi, za hudbu, kterou skládal a jíž těšil i povzbuzoval druhé. Prosme, aby ho náš Pán Ježíš Kristus přijal do svého království. K Tobě, Bože, voláme!

Plánované události

neděle, 13 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 13 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 13 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 13 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 16 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 20 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 20 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba