b_270_180_16777215_00_images_21_Ukřižování_modré.jpg

Promluva sestry Dr. Heleny Smolové, farářky v Lounech, k Velkému pátku 2. 4. 2021.

Texty: Iz 52, 13 – 53, 12; Žid 10, 16-24; Jan 18 – 19

Sestry a bratři!

Dnes je Velký pátek, den smutku a postu, kdy si církev připomíná a liturgicky zpřítomňuje Ježíšovu smrt na kříži a jeho uložení do hrobu. Už v nejstarších dobách se Ježíšova slova o době, kdy se učedníci postí, protože jim je odňat ženich (srv. Mt 9, 15, Mk 2, 20, L 5, 34n) vztahovala na dny Kristovy smrti a jeho spočinutí v hrobě. Smuteční půst zakořenil v církvi tak hluboce, že se přenášel dokonce na všechny pátky a soboty. Nejstarší svědectví o postu na Velký pátek a Bílou sobotu sahají až do 2. století. I dnešní církev zachovává Velký pátek jako den postu a zdrženlivosti.

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-03_WilliamHolmanHunt.jpg

Souhrnný přehled audio- a videozáznamů bohoslužeb z obcí Církve československé husitské, které své bohoslužby pravidelně zveřejňují na YouTube, Facebooku a jinde. Velký Pátek - Památka utrpení a smrti Páně, 2. dubna 2021 + jako ‚bonus‘ kázání biblisty Jiřího Beneše, vyučujícího na Husitské teologické fakultě UK k Velkému Pátku, včetně Křížové cesty.

 

Bonus:

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-02_Mytí_nohou.jpg

Sestra farářka Helena Smolová z Loun pravidelně dává na aktualne.ccsh.cz svá kázání. Tentokrát k Zelenému čtvrtku.

Texty: Ex 12, 1-8. 11-14; 1K 11, 23-26; Jan 13, 1-15

Modlitby:

1/ Bože, prosíme tě za Alenu Krausovou, za niž jsme se celý čas postu modlili, ale ona přesto svůj boj se zákeřnou nemocí Covid 19 včera prohrála. Pane, nerozumíme tomu, co se stalo, proč odešel mladý člověk, který tu ještě několik desítek let mohl žít! Jen ty znáš odpověď, jen ty také můžeš dát pokoj do srdcí těch, kteří jsou Aleniným odchodem zraněni a prožívají hlubokou bolest. Ty jim dáváš jistotu života věčného. Věříme, že Alena vešla do Království pokoje a zůstane ve spojení s těmi, kdo ji milují. Prosíme tě o to, aby velikonoční tajemství tvého vítězství nad smrtí a hříchem přineslo naději a pokoj. Kéž svědectví víry rodiny Krausových probudí mnohé k životu s tebou! K Tobě, Pane, voláme!

2/ Prosíme za ty, kdo dosud bojují s ničivou nákazou jako pacienti doma nebo v nemocnici. Stejně tak prosíme za lékaře, sestry a všechny další, kteří dávají k dispozici sebe sama, své síly a schopnosti, aby druhé zachránili. Uvědomujeme si, Pane, že lidský život je křehký. Děláme všechno pro jeho záchranu, pro jeho lepší kvalitu. Přesto víme, že ani nejlepší výsledky vědeckého poznání nezajistí člověku nesmrtelnost. Děkujeme za to, že jsme směli poznat tebe jako Dárce života, který nemůže zničit ani smrt. Děkujeme ti za to, Pane!

3/ Pane, chválíme tě, že jsi ustanovil eucharistii, svátost lásky, v níž smíme přijímat tvé tělo a krev, a tak obnovovat život. Děkujeme ti, že si s vděčností tuto událost smíme znovu připomínat. Poslední večeří s učedníky jsi naznačil svou ochotu vydat již brzy sebe sama pro spásu druhých. Prosíme tě, abychom spolu s Tvým svatým tělem a s Tvou svatou krví přijímali také závazek dávat sebe sama ve službě druhým. K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-02_witte_donderdag.jpg

Audio a videozáznamy bohoslužeb Zeleného čtvrtka ze sborů Církve československé husitské.

b_270_180_16777215_00_images_21_tuhacek_w.jpg

Na Velký Pátek 10. 4. 2020 v 18.00 sloužil bratr biskup David Tonzar se svou manželkou farářkou Hanou Tonzarovou Velkopáteční pobožnost CČSH připravenou podle prof. A. Tuháčka a prof. J. Píchy z roku 1940.

Pobožnost byla vysílána v přímém přenosu Českého rozhlasu.

Vzhledem k nouzovému stavu proběhla pobožnost ve studiu Českého rozhlasu, Praha - Vinohrady.

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba