b_270_180_16777215_00_images_21_ostrava.JPG

Bohoslužbu vede a káže olomoucký biskup Tomáš Chytil. Varhany Pavel Král, zpěv Tamara Anežka Urbánková, Radek Šoustal, lektorky Dagmar Štěpánová, Eva Chytilová.


Video je také již tradičně k dispozici na YT kanále Aktuálně CČSH

b_270_180_16777215_00_images_21_Kříž_foto.jpg

V neděli 4. dubna L.P. 2021 na Hod Boží velikonoční při bohoslužbě v Husově sboru v Praze 6 - Dejvicích pronesl kázání bratr patriarcha-správce Církve československé husitské Tomáš Butta. Přinášíme text této jeho promluvy, která je zaměřena na ústřední symbol Velikonoc a křesťanství.

Ústředním symbolem křesťanských Velikonoc je kříž. Bratr farář Lukáš vás vyzval k tomu, abyste přinesli různé kříže, ke kterým máte osobní vztah a s nimiž se spojuje nějaký příběh. Mě pak požádal o to, abych promluvil o smyslu kříže. To není zrovna snadný úkol. I když toto znamení nás obklopuje a jako věřící máme kříže v kostelích i ve svých domovech. Kříž je v obecném významu obrazným vyjádřením utrpení, bolesti a tíže lidského života. A to na nás doléhá právě v přítomné době hodně silně. My však máme o Velikonocích na mysli především kříž Ježíše Krista. S jeho zobrazením se v křesťanském umění setkáváme nespočetněkrát. Při pohledu na obraz nebo sochu můžeme sledovat barvy, zkoumat materiál, snažit se rozpoznat dobu vzniku a styl, zjistit autorství. Můžeme se zajímat o to, jakou má hodnotu. To všechno můžeme, ale nemusíme při tom vůbec chápat jeho smysl a jeho pravý význam nám může unikat.

b_270_180_16777215_00_images_21_modrá.jpg
K povzbuzení a sdílení radosti ze vzkříšení jsme v malém společenství příchozích a ve větším počtu online mohli slavit sobotní vigílii s Večeří Páně v Husově sboru v Lužné u Rakovníka. Sloužila sestra Veronika Matějková a bratr farář Jan Krško, biblický text Mk 16/1-8, v závěru autorská píseň Veroniky Matějkové.
 

Video je k dispozici na Facebooku: Husuv sbor v Luzne či na Youtube: Husův sbor CČSH Lužná u Rakovníka.

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-04_noli_me_tangere_na_šířku.jpg

Text kázání a záznam bohoslužby oslavy Božího hodu velikonočního v Peruci, 4. dubna 2021, slouží lounská sestra farářka ThDr. Helena Smolová, Th.D. Záznam pořizuje kazatel Ivo Kraus. Texty: Sk 10 34-43; 1K 15, 1-1; J 20, 1-18.

Texty: Sk 10 34-43; 1K 15, 1-11; J 20, 1-18

Modlitby:

1/ Pane, děkujeme za radostnou zprávu o Kristově zmrtvýchvstání! Světlo velikonoční svíce prozářilo temnotu, Král náš nebeský zvítězil! Za zpěvu lidu se také tento dům Boží stává místem Tvé chvály, Bože. Velebíme tvého jednorozeného Syna a našeho Pána Ježíše Krista, pravého velikonočního Beránka, který za nás splatil dluh a svou smrtí vykoupil Adamův hřích. Děkujeme Ti, Pane, za noc, kdy Kristus rozlomil okovy smrti a slavně vstal z hrobu. Kéž velikonoční svíce, připomínající jeho vítěství, jasně svítí a zahání veškerou temnotu! K Tobě, Bože, voláme!

2/ Dobrý Bože, věříme, že tvá láska je nekonečná a nejsme schopni svou myslí, svým rozumem proniknout tvoje úmysly. Je pro nás těžké pochopit, co se stalo, když odešel mladý člověk! Velmi jsme doufali v uzdravení Aleny Krausové, ale tvá služebnice je nyní ve tvém Království a věříme, že jí byla svěřena jiná služba. Pane, myslíme na její nejbližší, které zpráva o jejím odchodu velmi bolestně zasáhla. Velikonoční zvěst nám znovu připomíná, že jsi Vítěz nad smrtí, hříchem a veškerým zlem! Kdo v tebe věří, i kdyby zemřel, bude žít. A kdo žije a věří v tebe, nezemře navěky. Tato tvoje slova si nyní připomínáme a prosíme, abys ty sám v našem srdci probouzel víru, naději i lásku. Pokorně vyznáváme, že ze své síly tyto ctnosti v sobě neprobudíme. Jde jen o projev tvé lásky a dar tvé svrchované milosti. Amen.

3/ Prosíme tě, Pane, za Myanmar, zemi zmítanou občanskou válkou. Od počátku konfliktu v ní zemřelo 550 lidí, z toho více než 40 dětí. Prosíme o pokoj pro tuto chudou asijskou zemi. K Tobě, Bože, voláme!

4/ Modleme se za země, kde si zákeřná nemoc Covid 19 neúprosně vybírá svou daň. Prosme za Brazílii, Indii nebo Ukrajinu. Modleme se za lékaře a sestry, dobrovolníky, za všechny, kdo pomáhají a slouží. Bože, posiluj je svým Duchem, ať navracejí k životu nemocné a trpící. K Tobě, Pane, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-04_opstanding.jpg

Souhrnný přehled audio- a videozáznamů bohoslužeb Církve československé husitské na YouTube, Facebooku a dalších webových stránkách z 3. dubna 2021, Bílé soboty, a  4. dubna 2021, svátek Božího Hodu velikonočního.

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba