b_270_180_16777215_00_images_21_romska_vlajka.jpg

Romsko – česká velikonoční bohoslužba. Mikuláš Vymětal, Ondřejka Brabcová, Zdeněk Břeň, Zdenko Žiga. Fotografie: Mikuláš Vymětal, Jan Stojsapal. Scénář a střih Petr Mazur.


Video je také jako již tradičně dostupné i na YT kanále CČSH Aktuálně

b_270_180_16777215_00_images_articles_blava.jpg

Rozhovor bratra biskupa Jana Hradila a bratra faráře Martina Kopeckého v jeho blanské farnosti, jejich společná píseň a promluva bratra Jana Hradila nad Matoušem 23, 25, zakončeno požehnáním.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Praha-Dejvice_2018_Foto_K._Cudlín_02.jpg

V neděli 4. dubna 2021 v 10.00 hodin bude slavnostní bohoslužba v Dejvickém kostele, kterou bude sloužit bratr Tomáš Butta, patriarcha-správce církve, spolu s duchovním pro studenty bratrem Tomášem Novákem. Varhanní doprovod bude doplněn o virtuózní klasickou kytaru Járy Nováka.  V bohoslužbě a po bohoslužbě budou k vidění známá i neznámá vyobrazení Kristova ukřižování. 

Účast je omezena na 10 procent, ale prostor poměrně velký. Z bohoslužby bude pořízen videozáznam, který bude později ke shlédnutí na našem YouTubovém kanále CČSH Aktuálně a také zde na webu.

  • Slavnostní bohoslužba v kostele, slouží br. patriarcha Tomáš Butta
  • Virtuózní klasická kytara – Jára Novák
  • Ukázka slavných i neznámých obrazů Kristova ukřižování
  • Velká interakční výstava křížů, které sami donesete (počítají se i šperky)

Já sám jich přinesu dvanáct.
Vezměte své kříže a následujte mne.

Lukáš Volkman

pdfPlakátek ke stažení

b_270_180_16777215_00_images_articles_vrsovice.jpg

mt_ignoreBohoslužba Božího Hodu velikonočního ze sboru ve Vršovicích bude k poslechu v neděli 4. dubna 2021 v 9.00 na vlnách stanice Vltava (Český rozhlas). Sloužit Songovou liturgii Luboše Svobody a kázat bude bratr farář David Frýdl.

https://www.mujrozhlas.cz/bohosluzba

b_270_180_16777215_00_images_21_IMG_20210328_102645.jpg

Kázání s modlitbami sestry farářky Heleny Smolové k poslední k 6. neděli postní – neděli ‚Květné‘ – či ‚Palmové‘.

Texty: Iz 50, 4-7; Fp 2, 5-11; Mk 11, 1-11

Modlitby:

1/ Pane, děkujeme za všechny uzdravené z nemoci Covid 19, radujeme se, že se pomalu snižuje počet nově nakažených i hospitalizovaných, i když stále ještě mnoho lidí bojuje o život v nemocnicích nebo prochází těžkou zkouškou doma. Modlíme se za Alenu K., aby se i ona uzdravila z nemoci. Prosíme za naši vládu, ať dobře zváží situaci a správně rozhodne o dalších opatřeních. K Tobě, Bože, voláme!

2/ Pane, prosíme za oběti občanské války v Myanmaru, kde včera zemřelo více než 100 lidí během střelby. Mezi nimi také ženy a děti. Prosíme za pokojné řešení konfliktu a za mír pro tuto asijskou zemi! K Tobě, Bože, voláme!

3/ Modleme se za učitele a vychovatele u příležitosti výročí Jana Ámose Komenského. Myslíme na všechny pedagogy zvláště v této době pandemie, která nám vnutila jiný způsob života i fungování školy. Prosíme za děti a studenty, za vzájemnou úctu mezi žáky a učiteli. K Tobě, Bože, voláme!

4/ Modleme se za kandidáty křtu, kteří již za několik dnů přijmou tuto svátost a vstoupí do církve. Kéž závěrečné dny přípravy prožijí ve vnitřní bdělosti a v radostném očekávání! Prosme se za sebe navzájem, aby naše obnova křtu o Velikonocích přinesla do našich životů nové odhodlání žít s Kristem a být jeho svědky. K Tobě, Pane, voláme!

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba