b_270_180_16777215_00_images_21_21-03-15_Nikodém.jpg

Texty: Nu 21, 4-9; Ef 2, 1-10; J 3, 11-21

Modlitby:

1/ Bože, náš Otče, prosíme tě za všechny, kdo v uplynulých dnech zesnuli na Covid nebo s Covidem, a soucítíme s těmi, kdo jsou hluboce raněni ztrátou blízkého člověka. Jenom ty, Pane, můžeš probudit naději tam, kde panuje beznaděj a zoufalství. Kéž těžce zkoušení a ztrápení naleznou útěchu u tebe, ve tvém slově a svátostech církve, v laskavém přijetí druhých.

Prosíme za ty, kdo dosud bojují se zákeřnou nemocí doma nebo v nemocnici. Posiluj, Pane, svým Duchem lékaře a sestry, ale také pacienty. Myslíme na Alenu K. a celou rodinu bratra kazatele z Peruce. Kéž je všechny naplní Tvůj pokoj! K tobě voláme!

2/ Prosíme tě, Bože, za děti a studenty, kteří se učí doma, dělají si starosti o svou budoucnost a trpí odloučením od svých přátel a spolužáků. Myslíme na rodiče, zatížené mnoha povinnostmi, k nimž přibyla péče o vzdělávání dětí. Modlíme se za seniory v domovech důchodců, léčebnách dlouhodobé péče nebo v domácnostech, kteří trpí samotou a opuštěností, nemohou se setkávat se svými blízkými, nemohou s nimi trávit čas. Mnozí si ze zoufalství dokonce sáhnou na život! Buď, Pane, se všemi, kdo touží být potěšeni, naplněni tvou přítomností. Pane, smiluj se nad námi!

3/ Modleme se za volbu nového biskupa pražské diecéze a za volbu patriarchy církve. Kéž jsou obě tyto pro církev tak důležité volby vedeny tvým Duchem. Ať voliči moudře rozhodnou, kdo povede církev v nejbližších letech. K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_mozeskoperen-slang.jpg

Audio a videozáznamy bohoslužeb a kázání z některých obcí Církve československé husitské ze 4. neděle postní (14. března 2021). Čtení: Numeri 21, 4-9; Efezským 2,1-10; Jan 3, 14-21

+

b_270_180_16777215_00_images_21_bruiloft-te-kana-tweede-zondag-door-het-jaar-c-1-638.jpg

Texty: Př 9, 1-6; 1K 1, 18-25; J 2, 1-12

Modlitby:

1/ Dobrý Bože, hrozba nové nemoci zasáhla do naší těsné blízkosti. Byla jí postižena rodina bratra kazatele Krause z Peruce. S úzkostí a strachem, ale také s velikou důvěrou ti odevzdáváme všechny nemocné z této rodiny a myslíme na ně. Prosíme, bude-li to tvá vůle, aby se uzdravili! Modlíme se za ošetřující personál mostecké nemocnice, za všechny další nemocnice pečující o kovidové pacienty, za jejich zdravotníky a další personál. Kéž je posiluje radost ze zachráněných lidských životů i uznání jejich práce ve společnosti. K Tobě, Bože, voláme!

2/ Modleme se za volbu biskupa pražské diecéze. Kéž Duch svatý vybere vhodného kandidáta, ochotného přijmout tuto službu v církvi se všemi důsledky. Prosme také za volbu patriarchy církve, kéž i ona je vedena Duchem Božím. K Tobě, Pane, voláme!

3/ Pane, ty víš, že nejsme schopni uchránit sebe ani své drahé různých těžkostí a trápení, které život přináší. Mnohokrát si přejeme, aby ti, které milujeme, tolik netrpěli. Prosíme tě, abychom v takových chvílích nepodléhali malomyslnosti a cynismu, ani nestrhávali k těmto postojům ostatní. Nauč nás vzájemně si pomáhat, přijmout, co je těžké a společně nést svá břemena (srv. Gal 6, 2), a tak růst v oddanosti a lásce. Kéž neutíkáme od Kristova kříže jako většina učedníků, ale ať ve zkouškách stojíme při sobě, s pohledem víry upřeným na tebe, jak nás zve Písmo. (srv. Žid 12, 2). K Tobě voláme!

4/ Bože, tys dal lidem touhu po věčnosti. Děkujeme ti za zbožnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, jehož výročí narození si dnes připomínáme. Prožíval svůj život před tvou tváří. Dej, abychom dokázali i my žít pod „zorným úhlem věčnosti“, v odpovědnosti vůči tobě za své myšlení i jednání. K tomu nám pomáhej svou milostí skrze Ježíše Krista. Amen.

Vzpomínka – Lenka Sládková

b_270_180_16777215_00_images_21_Tempelreiniging.jpg

Bohoslužby Církve československé husitské zaznamenané v audio a video podobách. Texty 3. neděle postní (Oculi) podle ekumenického lekcionáře: Ex 20, 1-17; 1 K 1, 18-25; J 2, 13-22.

b_270_180_16777215_00_images_21_mas21.jpg

Celocírkevní připomínka Tomáše Garrigue Masaryka, která již tradičně každým rokem probíhala v Parlamentu ČR, je zachována alespoň v drobném formátu bohoslužby slova dne 7. března 2021. Bohoslužba se bude konat v kostele Dejvického sboru, Wuchterlova 5, Praha 6 od 10.00. Duchovní zamyšlení bude mít Tomáš Butta, patriarcha-správce církve.

Osobní účast je omezena.

Varhany Jan Buriánek, klasická kytara Jaroslav Novák. Po skončení bohoslužby slova budou položeny květiny u pomníku T.G. Masaryka na Bachmačském náměstí.

pdfPozvánka ke stažení
Videozáznam z bohoslužby je k dispozici níž.

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba