b_270_180_16777215_00_images_articles_Podobenství_o_hřivnách.jpg

Přehled video a audio záznamů bohoslužeb Církve československé husitské na YouTube a facebooku z náboženských obcí.

Mnohé náboženské obce bohoslužby nahrávají a umožňují tak lidem blízkým i vzdáleným, kteří se v době pandemie nemohou bohoslužeb zúčastnit, slyšet Slovo Boží a jeho výklad, zazpívat si i se sjednotit v modlitbách s ostatními věřícími. Nabízíme Vám jejich přehled z 33. neděle v mezidobí.

 

b_270_180_16777215_00_images_articles_hradil2.jpg

Bratr biskup Jan Hradil spolu se svou manželkou sestrou Janou Hradilovou natočili náhradní videobohoslužbu pro neděli 15. listopadu 2020. Bratr biskup připomíná osud Československé církve na území dnešního Slovenska, vyzývá věřící k možnosti společně doznat viny a následně se zamýšlí nad texty: Sof 1, 12-18; Tes 5, 1-11; Mt 25, 14-30.

b_270_180_16777215_00_images_articles_dvv_01.jpg

10.11.2020, v předvečer Dne válečných veteránů se uskutečnila bohoslužba bez účasti veřejnosti v husitském kostele sv. Mikuláše na pražském Starém Městě. Na místě bylo natočeno několik slavnostních proslovů, další předtočené projevy budou začleněny do celkového videoprogramu, který je  zveřejněn jak na našem webu níž, tak na YouTube.

Projev měli mons. Jan Balík, generální vikář Arcidiecéze pražské, pluk. gšt. AČR Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan, PhDr. Vojtěch Čelko, společnost Milana Rastislava Štefánika, ThDr. Tomáš Butta, ThD., patriarcha CČSH, JUDr. Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí, MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hl.m. Prahy, a Ing. Petr Hejma, starosta městské části Praha 1. Bohoslužbu sloužili ThDr. Tomáš Butta, ThD., patriarcha CČSH, Doc. ThDr. David Tonzar, ThD., biskup pražský CČSH a Mgr. Libuše Roytová, farářka místní náboženské obce, za varhanního doprovodu Michala Hanzala.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Bílá_hora_01.JPG

Dne 8. listopadu 2020 se uskutečnilo u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře ekumenické setkání s průvodem v místech, kde tato bitva probíhala. U mohyly se konaly nešpory, po kterých se účastníci odebrali v průvodu do Aleje Českých exulantů, kde byl odhalen Kříž smíření. Během průvodu do Aleje Českých exulantů se konala tři zastavení s modlitbami za odpuštění a mír. Za Ekumenickou radu církví v České republice pronesl modlitbu bratr patriarcha Tomáš Butta. Její znění zde přinášíme.

b_270_180_16777215_00_images_articles_panny.jpg

Videozáznam bohoslužby z Peruce. Káže sestra farářka Helena Smolová, která slouží bohoslužbu s bratrem kazatelem Ivo Krausem.

32. neděle v mezidobí ne v mezidobí, 8. 11. 2020. Texty: Am 5, 18-24; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13.

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba