b_270_180_16777215_00_images_articles_vinohrady_Vinohrady_celkový_pohled.jpg

Historik Dr. Martin Jindra, který je velmi dobře seznámený s dějinami CČS(H) a se společensko-politickým pozadím dějin CČSH, měl promluvu v úvodu bohoslužby k 75. výročí ukončení 2. světové války a posléze při následném položení květin u památníku události rozhlasového vysílání z Vinohradského Husova sboru.

b_270_180_16777215_00_images_articles_peruc.jpg

Poslechněte si slova povzbuzení, tentokrát na téma "Poslušnost Bohu". Bohoslužbu pro vás připravil Husův sbor na Peruci. Kázal bratr Ivo Kraus. Zpěv písně "Úžasná láska" sestra Dana Krausová, klavír sestra Anna Krausová. Husův sbor Peruc slouží bohoslužby také osobně a to každou neděli od 15. hodin v kapli M. J. Husa, ulice Palackého 300. Vždy je řádně vyvětráno, čisté lavice, k dispozici desinfekce bacilex, kapacita dostatečná. Vítáni jsou všichni lidé dobré vůle.

b_270_180_16777215_00_images_articles_snapshot_haltof.jpg

Slouží sestra farářka Lucie Haltofová a bratr farář Vlastimír Haltof. Z Písma svatého čte sestra Hanka Šišmová. Skutky 7, 55 – 60; Jan 14, 1 – 14

b_270_180_16777215_00_images_articles_Petr-Šandera2016.jpg

Kázání kuřimského bratra faráře Petra Šandery na téma 4. neděle po velikonocích (5. neděle velikonoční): Jan 14, 1-14.

b_270_180_16777215_00_images_articles_hradil2.jpg

Bohoslužba je nad sbírkou náboženských starožitností uvedena bratrem biskupem Janem Hradilem, který i káže na téma neděle 10. května. Bratr Libor Klenovský, duchovní CČSH ve Slovenské republice slouží jako lektor.