b_270_180_16777215_00_images_21_Pokusení_na_pousti_marek.jpg

Přehled video- a audiozáznamů bohoslužeb z 21. února 2021, tak jak byly slouženy v různých obcích Církve československé husitské. Texty: Genesis 9, 8-17; 1. Petrův 3, 18-22; Marek 1, 9-15.

b_270_180_16777215_00_images_21_Popelec_Aswoensdag_punk.jpg

Začátek postního období. Záznamy online bohoslužeb a pobožností popeleční středy z různých obcí Církve československé husitské.

 
 Popeleční středa v Blansku

Středa Středa Středa
Středa Středa Středa
Středa   

b_270_180_16777215_00_images_21_339.jpg

Kázání sestry farářky Heleny Smolové z Loun k tématu ‚Uzdravení malomocného‘.

Texty:  2Kr 5, 1-14; 1K 9, 24-27;Mk 1, 40-45

Modlitby:

1/ Dobrý Bože, prosíme za všechny kovidové pacienty, kteří bojují se zákeřnou infekcí, aby svůj boj vyhráli! Modleme se za lékaře, sestry a další zdravotníky vystavené extrémní zátěži. Prosme za solidaritu mezi lidmi, ohleduplnost ve vztahu ke starším spoluobčanům. Do tvých rukou, Pane, svěřujeme vlády států, aby rozhodovaly moudře o protiepidemických opatřeních. K Tobě, Bože, voláme!

2/ Modleme se za regiony postižené rozmary počasí, extrémními mrazy nebo sněhovou nadílkou, za to, aby dopravci obstáli v této zkoušce. Prosme za bezpečí na cestách autem i vlakem. K Tobě, Pane, voláme!

3/ Děkujeme dnes také za naši sestru v Kristu, Jiřinu Honsovou, která v příštím týdnu oslaví významné výročí. Prosme o požehnání pro naši sestru. Modleme se za její zdraví a bezpečí v místním Domově pro seniory. Ať je uchráněna nákazy a dobře snáší sociální izolaci, jíž jsou tamní obyvatelé vystaveni. K Tobě, Bože, voláme!

4/ Modleme se za církev, která utrpěla těžkou ránu v podobě kovidové pandemie. Mnozí se bojí přicházet na bohoslužby, odvykli pravidelným modlitbám a jen těžko se budou vracet k původním návykům. Církev také přišla o mnoho peněz z nájmů i z darů členů a sympatizantů. Prosme o moudrost pro její biskupy a patriarchu, aby zvážili možnost nového uspořádání církve, efektivnějšího hospodaření s lidskými zdroji i penězi. Modleme se za nového patriarchu církve, aby se jím stal moudrý a inteligentní člověk, který přinese dobré podněty a možná řešení jako odpověď na výzvy doby. K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_Transfiguration.jpg

Přehled video- a audiozáznamů z neděle 14. února 2021. Poslední neděle po Zjevení Páně – Proměnění Páně (6. neděle v mezidobí). Marek 9, 2-9. Některé obce Marek 1, 40-45.

b_270_180_16777215_00_images_21_21-02-10_christ-healing-the-mother-of-simon-peter-john-bridges.jpg

Modlitby a kázání z 5. neděle v mezidobí sestry farářky Heleny Smolové z neděle 7. února 2021.

Texty: Iz 40, 21-31; 1K 9, 16-23; Mk 1, 29-39

Modlitby:
1/ Dobrý Bože, prosíme tě za kovidové pacienty, kteří trpí doma nebo v nemocnici kdekoliv na světě. Modlíme se také za všechny, kdo denně umírají, aby se setkali s milostiplným Spasitelem. Myslíme na jejich rodiny a blízké. Bože, pozvedej naši klesající mysl, abychom nepropadali panice a depresím. Dej moudrost politikům, členům vlád jednotlivých států, když rozhodují o životě svých spoluobčanů. Prosme o sílu ducha pro lékaře, sestry a další pracovníky zdravotnictví, kteří jsou zatíženi náporem pacientů. Bože, smiluj se nad námi!

2/Modleme se za sestru Polcarovou, která se v pátek dožila 91 let. Dej jí, Pane, zdraví. Prosme také za ostatní sestry a bratry z Domova pro seniory, s nimiž jsme se nesetkali již několik měsíců a nemůžeme spolu komunikovat. Spoj nás v Duchu, dej jim pocítit svou blízkost! K Tobě, Bože, voláme!

3/ Modleme se za obyvatele Jemenu zasaženého občanskou válkou. Prosme za mladé ženy a dívky, které jsou prodávány do otroctví a ponižovány nejhorším způsobem. Modleme se za děti trpící hladem a podvýživou, ohrožené nemocemi. Pomoz nám, Pane, zmírňovat bolest a utrpení tam, kde stačí naše síly, a svěřovat ti v modlitbě záležitosti, které sami ovlivnit nedokážeme. K Tobě, Bože, voláme!

4/ Modleme se regiony postižené přívaly sněhu, záplavami nebo námrazou. Prosme za bezpečí na cestách! K Tobě, Bože, voláme!

5/ Modleme se za sestru Libuši Hobzovou, farářku této církve, která došla do cíle své pozemské pouti ve věku 86 let a následovala tak svého manžela. Dej naší sestře po celoživotní službě v církvi odpočinout ve své blízkosti! K Tobě, Pane, voláme!

Plánované události

neděle, 13 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 13 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 13 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 13 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 16 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 20 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 20 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba