b_270_180_16777215_00_images_articles_cervena_streda.jpg

Řada náboženských obcí Církve československé husitské se 25. listopadu připojila k mezinárodní akci „Červená středa“ jejímž cílem je připomenout si veřejně všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Připojily se podle svých možností obce menší i větší, skromně i náročně. Příkladem fotka z Lounské náboženské obce a studentská bohoslužba z Vinohrad (slouží bratři faráři Tomáš Novák a Filip Sedlák).

b_270_180_16777215_00_images_articles_alfa-omega.jpg

Kázání Dsestry farářky Heleny Smolové k 34. neděli v mezidobí 22. listopadu 2020 (25. neděli po Duchu svatého, Krista Krále, Den Bible - poslední neděle církevního roku). Texty: Ez 33, 11-20; 1 Tes 1, 15-23; Mt 25, 36-41.

Modlitby:

1/ Náš Pane, děkujeme Ti za 31 let života ve svobodné společnosti, jak jsme si mohli připomenout 17. listopadu. Jsme vděčni za oběti všech našich blízkých, kteří se postavili německé okupační moci v roce 1939, i za odvahu studentů při událostech z roku 1989. Vážíme si toho, že smíme svobodně vyznávat svou víru a volně ji šířit mezi lidmi v médiích, ve školách, v nemocnicích nebo třeba v armádě a ve vězeních. Prosíme Tě, aby naše svědectví bylo věrohodné i v této době. Kéž nás vždy inspiruje příklad našich předků, kteří žili často ve velmi těžkých podmínkách, a přece nacházeli cesty k lidem! Dej nám, Pane, moudrost i odvahu! K Tobě, Pane, voláme!

2/ Prosíme Tě, Bože, za oběti nemoci Covid 19, aby u tebe nalezly pokoj. Myslíme i na jejich rodiny a blízké. Jsme zároveň vděčni za každého, kdo se uzdraví a vrátí se do běžného života. Děkujeme za službu lékařů, sester a dalších pracovníků a dobrovolníků, kteří se starají o naše zdraví nebo zajišťují životní komfort v čase pandemie. Děkujeme za solidaritu mezi lidmi i za možnost znovu konat společné bohoslužby v malých shromážděních! K Tobě, Bože, voláme!

3/ 25. listopadu si „Červenou středou“ připomeneme naše bratry a sestry kdekoliv na světě, kteří nežijí v demokratických společnostech jako my a jejichž víra prochází těžkou zkouškou: Jsou pronásledováni a trpí, mnozí z nich se ocitají v přímém ohrožení života. Myslíme na křesťany v Severní Koreji, Číně nebo v muslimských státech Asie a Afriky. Kéž je povzbudí duchovní spojení s námi! Prosíme za svobodné hlásání evangelia v těchto zemích! K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_articles_tomas.jpg

Přehled video a audio záznamů bohoslužeb Církve československé husitské z neděle 22. listopadu 2020 (34. neděle v mezidobí , 25. neděle po Duchu svatého, Krista Krále, Den Bible - poslední neděle církevního roku) na YouTube, facebooku a jiných médiích z náboženských obcí.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Radotin_-_modlitebna_Dr._Karla_Farskeho_-_CD.jpg

Náboženská obec CČSH v Radotíně v době nouzového coronavirového stavu.

Popěvek k národu je vzat z liturgie na den památky Jana Amose Komenského k 15. listopadu z Bohoslužebné knihy CČS (A. Tuháček, J. F. Pícha) z r. 1952, s. 287.
Následně text Izajášova proroctví 26,15-21 (doprovázeno pohledem na dušičkový věnec života a na obec Radotín)
Modlitba za svobodu.
7x sloka písně č. 141 (Vilibald Růžička, 1922) ze Zpěvníku písní duchovních CČSH (Dr. K. Farský) z r. 1930, s. 172.
Lukáš 19,1-10 (O Zacheovi)
Zpěv pohřební č. 14 "Mějte bedra přepásaná a lampy hořící" z Agendy (V. Drtina, 1951) s. 319.

Meditace je díkuvzdáním Hospodinu a předešlým generacím za dar svobody. Ta není nikdy za darmo a je závazkem každé generace, aby za ni děkovala a ji i navzdory pohnutkám světa hájila a znovu prosazovala. Obrazové motivy jsou záběry podzimu z okolí Radotína, dušičková atmosféra evokující nutnost rozpomínání se na životní příklady zesnulých.

2. K 3,17 Pravá svoboda je jen z Ducha Božího.
Zjevení 3,20 Beránek klepe a usiluje o to být pozván do našeho obydlí, aby nás hostil...

b_270_180_16777215_00_images_articles_17listopad.jpg

Promluva Tomáše Butty, patriarchy -  správce církve, s písněmi k tématu 17. listopadu - zpívá Hana Tonzarová a Tomáš Butta, který doprovází na kytaru. Modlitbu za svobodu, demokracii a za studenty pronáší studentský duchovní Tomáš Novák. Video je natočeno dne 16. listopadu 2020 v pražských Dejvicích v ústředí Církve československé husitské. 

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba