b_270_180_16777215_00_images_21_21-03-28_Vstup_J.jpg

Přehled audio- a videozáznamů (online) bohoslužeb z 6. neděle postní – neděle květné (Palmarum) - 28. března 2021. Texty: Marek 11, 1-11; Izajáš 45, 21-25; Marek 14, 1-15,47.

Z Blanska jsme dostali i několik fotografií pro potěšení....

Blansko Blansko Blansko

 

b_270_180_16777215_00_images_21_foto.jpg

Vážené sestry a vážení bratři, milí přátelé a spolupracovníci na vinici Páně,

pozdravuji Vás v této zvláštní dobře duchovních i praktických příprav na Velkou Noc a děkuji všem v naší diecézi za sdělení termínů bohoslužeb o velikonočních svátcích. Jak je vidět, ani koronavir nezastavil činnost našich duchovních a laiků a Boží slovo, slovo pomoci a útěchy je zvěstováno tam, kde to jde! Děkuji Vám za to, že při dodržení všech bezpečnostních opatření zvěstujete Boží slovo a vysluhujete svátosti! Sdělte prosím všem členům církve, známým a příbuzným, kam je možné se dostavit a za jakých podmínek. Ověřte si případně na telefonech či emailech farních úřadů, zda se bohoslužba či pobožnost koná a pokud ne, máme přes 80 dalších otevřených sborů!

b_270_180_16777215_00_images_21_john_1.jpg

Texty: Jr 31, 31-33; Žid 5, 5-10; J 12, 20-36

Modlitby:

1/ Pane, děkujeme za každého, kdo se uzdravil z nemoci, která nás všechny děsí. Děkujeme za lékaře a sestry, za dobrovolníky, kteří se o kovidové pacienty starají. Modlíme se za všechny, kdo dosud s nemocí bojují v nemocnici nebo doma. Myslíme na rodinu bratra kazatele Krause z Peruce, zvláště na jeho manželku Alenu. Buď s ní v těžkém stavu, kterým prochází, posiluj ji svou milostí. Kéž naše modlitby za nemocné stoupají k tobě jako vůně kadidla a jsou ti milé. K Tobě, Bože, voláme!

2/ Bože, prosíme dnes za sestru Martu Procházkovou a jejího přítele Mirka, kteří onemocněli kovidem. Kéž se i oni brzy uzdraví! Víme, Pane, že jsi Vzkříšení a Život, a tak si s důvěrou ve tvá zaslíbení připomínáme tatínka jednoho z naších bratrů, který překročil práh věčnosti už před 15 lety. Věříme, že, kdo v tebe věří, i kdyby umřel, bude žít. A kdo žije a věří v tebe, nezemře navěky. (J 11, 25 b-26) Posiluj ty, kdo jsou smutní a cítí bolest ve svém srdci, aby věděli, že Kristus na věky žije a my v něm. Amen.

3/ Dobrotivý Bože, v pátek uplynulo 5 let od sňatku Pavlíny a Josefa. Děkujeme ti, že si toto výročí můžeme připomínat a společně s oslavenci se radovat, že jsi je jednoho pro druhého našel a dal jsi jim odvahu a sílu, aby se sobě navzájem odevzdali. Děkujeme ti za pomoc, kterou jsi jim dosud poskytoval, a prosíme, abys je i dále provázel. Ať tito manželé pijí z kalicha života příjemné i trpké, milují se a mají jeden druhého v úctě. K tobě, Pane, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_21-03-21_Graankorrel.jpeg

Přehled audio- a videozáznamů (online) bohoslužeb z 5. neděle postní - 21. března 2021.
Texty: Jeremjáš 31, 31-33; Židům 5, 5-10; Jan 12, 20-33.

b_270_180_16777215_00_images_21_tgm_tb.jpg

Celocírkevní připomínka Tomáše Garrigua Masaryka, která již tradičně každým rokem probíhala v Parlamentu ČR, byla zachována alespoň v drobném formátu bohoslužby slova dne 7. března 2021 s omezenou osobní účastí v Husově sboru v pražských Dejvicích. Duchovní zamyšlení Dr. Tomáš Butta, patriarcha-správce církve společně s duchovním pro studenty Tomášem Novákem. Akci připravil kulturní odbor CČSH ve spolupráci s NO Praha 6 - Dejvice. S hrou na violoncello vystoupil Eduard Šístek, a na varhany Jan Dismas Buriánek. Záznam  bohoslužby pokračuje v záznamu položení květin u pomníku T.G. Masaryka na Bachmačském náměstí.

Videozáznam níž.

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba