b_270_180_16777215_00_images_articles_Krest_Pane.jpg

Bohoslužby CČSH, které byly online ke shlédnutí přes YouTube, facebook a podobně. Tématem byl křest Páně a 101. výročí Církve československé husitské.

b_270_180_16777215_00_images_articles_FB_IMG_1610180545704.jpg
Neděle 9:00 - Tentokrát také ROZHLASOVÉ BOHOSLUŽBY ze SBORU KNĚZE AMBROŽE Církve československé husitské v HRADCI KRÁLOVÉ - Doprovází farářka FRANTIŠKA POSPÍŠILOVÁ a biskup PAVEL PECHANEC

b_270_180_16777215_00_images_articles_Tři_mudrci_obrázek_2.jpg

Kázání ke svátku Zjevení Páně bratra patriarchy-správce církve Tomáše Butty leden 2021

Sestry a bratři,

dne 1. ledna jsme vstoupili do nového roku s Ježíšovým jménem, neboť osmý den po Vánocích – po svém narození dostal Ježíš své jméno (L 2,21). A 6. ledna je významný starobylý svátek Zjevení Páně, kdy se Ježíš dává poznat pohanům. V západní tradici svátek dostal název Tří králů a čte se příběh o klanění mudrců podle Matoušova evangelia (Mt 2,1-12). Ve staré církvi byl čten či zpíván v tento svátek žalm 72, ve kterém se hovoří o přinášení darů z dalekých zemí a klanění se králů a vládců, novému Králi, jenž se projeví soucitem s poníženými a lidmi v nouzi.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Betlém_-_obrázek_2.jpg

Z promluvy patriarchy-správce církve Tomáše Butty na Hod Boží vánoční v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

To první, co je namístě říct, je skutečnost, že Betlém jako město opravdu existuje. Nachází se v Izraeli nedaleko Jeruzaléma a měl jsem možnost jako poutník do svaté země toto místo také navštívit. Podle tradice se Ježíš v tomto konkrétním místě narodil. I když návštěva biblického Betléma je pozoruhodným zážitkem, přesto je Betlém především místem v našem srdci. Asi každý z nás máme ve svém srdci betlém ze svého dětství, který si ve své paměti nosíme a máme k němu osobní vztah. Betlém je totiž zcela názorně a barvitě znázorněný příběh z Bible. Ještě dříve, než jsme ho slyšeli jako vyprávění nebo čtení, tak jsme ho již viděli. Pro mě takovým betlémem z dětství je ten, který se nachází v kostele sv. Markéty v břevnovském klášteře, kam jsme přicházeli s rodiči o Vánocích, když byl přístupný pro návštěvníky. Tento betlém mně utkvěl v mysli a jako dítě jsem před ním stál se zatajeným dechem.

b_270_180_16777215_00_images_articles_mikulas.jpg

Pozvání ke sledování bohoslužby k 101. výročí Církve československé husitské v živém vysílání z kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v sobotu 9. ledna 2021 v 15.00 hod. na YouTube.  Liturgii bude sloužit Tomáš Butta, patriarcha – správce církve, farářka Libuše Roytová a Tomáš Novák, duchovní pro studenty. Na varhany doprovodí Michal Hanzal.

Bohoslužba v kostele bude probíhat s velmi omezenou přímou účastí a je tedy možné ji sledovat online.

pdfPlakátek ke stažení

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba