b_270_180_16777215_00_images_articles_IMG-20200531-WA0000.jpg

Promluva podbořanského faráře na téma ‘Seslání Ducha svatého’ v kostel Božího Spasitele Podbořany. Texty: Ef 6,10-24; Sk 2,1-17; Mk 16,15-20.

b_270_180_16777215_00_images_articles_hradec_kralove.jpg

31. května v 18.00 hodin bohoslužba s hudbou Lukáše Pelce.

hk den
hk den

b_270_180_16777215_00_images_articles_Naplnění_Duchem_svatým.jpg

Kázání zesnulého bratra patriarchy Josefa Špaka ke svátku Seslání Ducha svatého na text Sk 2,1-21.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Nanebevstoupení.jpg

Souhrn záznamů bohoslužeb neděle 24.5. (6. neděle po velikonocích / 7. neděle velikonoční - Exaudi), která následuje po čtvrtečním svátku Nanebevstoupení Páně. Nanebevstoupení Krista bývá tématikou také této neděle. Texty podle kazatelského cyklu A: Skutky 1, 6-14; 1. Petrův 4, 12-14; 5, 6-11 a Jan 17, 1-11  

b_270_180_16777215_00_images_articles_Nanebevzetí.jpg

Kázání 7. neděle velikonoční (6. neděle po velikonocích) emeritního bratra biskupa Petra Šandery, nyní faráře v Kuřimi. Skutky 1, 1-11; Efezkým 1, 15-23; Lukáš 24, 44-53.

Plánované události

středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci
neděle, 21 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech