b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-25_de-goede-herder.jpg

Audio- a videozáznamy bohoslužeb Církve československé husitské z 25. dubna 2021 – 3. neděle po velikonocích (Jubilate) – 4. neděle velikonoční. Texty: Sk 4, 5-12; 1 J 3, 16-24; J 10, 11-18.

 

b_270_180_16777215_00_images_21_Foto_-_voda_a_les.jpg

Žalm 104. je vděčnou oslavou Boha za jeho stvořitelské dílo. Mohli bychom jej také nazvat „biblickou ekologickou básní“. Při jeho četbě se před námi rozprostírá obraz starověkého světa s bohatostí nespoutané přírody. A přitom je vše propojeno v „jednotný dům“ se vzájemnou závislostí jednoho na druhém a současně vše je závislé na Bohu Stvořiteli, který je pramenem a zdrojem života všeho, co žije a existuje.

Tento žalm je velmi příhodný ke dni Země, který se každoročně připomíná v jarním čase po celém světě dne 22. dubna a který nás přivádí k uvědomění si naší propojenosti s přírodou – se Zemí, s rostlinami i ostatními tvory.

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-21_Ježíš_jpg.jpg

Farářka Helena Smolová z lounské náboženské obce CČSH. Přináší své modlitby a kázání ze 3. neděle velikonoční, 18. dubna 2021. Texty: Sk 3, 12-19; 1J 3, 1-7; L 24, 35-48.

Texty: Sk 3, 12-19; 1J 3, 1-7; L 24, 35-48

Modlitby:

1/ Bože, děkujeme Ti, že se situace v naší zemi zlepšuje. Méně lidí je nemocných kovidem, mnozí se uzdravili, děti se vracejí do škol, otevírají se obchody. Přesto stále mnozí bojují a procházejí zkouškou. Prosíme za všechny trpící a potřebné, modlíme se za pomáhající i za ty, kdo rozhodují o životech druhých lidí. Modlíme se jeden za druhého, za sebe navzájem. Buď naší silou, Pane, když kolísáme a pochybujeme, že jsi blízko! K Tobě, Bože, voláme!

2/ Myslíme na nevinné oběti střelby v USA v uplynulém týdnu, připomínáme si oběti Covidu 19 v Indii, v Brazílii, kde tato nemoc dostihla řadu dětí. Pláčeme s plačícími a truchlícími, chceme jim být v modlitbě na blízku, prosíme za nevinné oběti. Smiluj se, Hospodine!

3/ Nevedeme válku jen s virovou nákazou, ale na mnoha místech lidé prožívají také občanské nepokoje nebo mezinárodní konflikty. Modleme se za zmírnění napětí mezi USA a Ruskem, modleme se za mír mezi všemi národy! K Tobě, Bože, voláme!

4/ Prosme za volbu patriarchy CČSH a za volbu pražského biskupa! Kéž tyto volby proběhnou důstojně i spravedlivě a přinesou jména lidí, kteří povedou církev v příštím období! K Tobě, Bože, voláme!

5/ Prosme za naši sestru v Kristu, která se připravuje na operaci. Stůj při ní, Pane, naplňuj ji svým pokojem a ujišťuj ji o své blízkosti. Ať je zbavena veškerého strachu, který by mohl průběh zákroku jakkoliv negativně ovlivnit! K Tobě, Pane, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_obr_img.jpg

Audio- a videozáznamy bohoslužeb Církve československé husitské ze dne 18. dubna 2021 – 2. neděle po velikonocích (Misericordias Domini) – 3. neděle velikonoční. Texty: Skutky 3, 12-19; 1. Janův 3, 1-7; Lukáš 24, 36b-48.

b_270_180_16777215_00_images_21_zalevaniii.jpg

22. dubna 2021 od 17 hodin se uskuteční bohoslužba ke Dni Země ve Škodějově v přírodním areálu dr. Karla Farského.

K roku 2020 – 100. výročí CČSH a 140. výročí od narození prvního patriarchy dr. Karla Farského se započalo s obnovou areálu rodiště dr. Karla Farského ve Škodějově v Podkrkonoší.

V roce 2017 zde byla zbudována Lesní kaple dr. Karla Farského podle návrhu architekta Jiřího Geberta (V rodišti Farského vzniká nová lesní kaple. Český zápas 18/2017).

V roce 2020 byly na původně hospodářských pozemcích rodiny Farských dokončeny tři okruhy naučných stezek, které mají naučný i meditativní charakter.

První je věnována Karlu Farskému, druhá s názvem „Okna do duchovní krajiny“ je určena dětem a třetí stezka je ekologicko-výchovného charakteru (Rodiště dr. Karla Farského prochází obnovou. Český zápas 24/2020).

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba