b_270_180_16777215_00_images_21_velkonoc.jpg
Přinášíme zkrácený záznam slavnostní bohoslužby na Hod Boží velikonoční z neděle 4. dubna 2021, která se konala v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích.
Součástí je i výstava křížů přinesených samotnými účastníky bohoslužby.
 
Liturgii slouží Tomáš Butta, patriarcha-správce církve, spolu s duchovním pro studenty Tomášem Novákem. Z písma čte Lukáš Volkman, dejvický farář, který i uvedl výstavu a promluvil o příbězích k jednotlivým vystaveným křížům. Kázáním posloužil Tomáš Butta, modlitby přednesl Tomáš Novák. Bohoslužbu na varhany doprovodila Zuzana Schierová a na klasickou kytaru zahrál Jaroslav Novák.
 


Video je také k dispozici na YT kanále CČSH Aktuálně

 

b_270_180_16777215_00_images_21_srdce_ktera_chybi.jpg

11. dubna 2021 se v Hradci Králové konala bohoslužba s názvem „Srdce, který chybí“, bohoslužba s modlitbami za oběti pandemie a jejich rodiny.

Sbor kněze Ambrože v Hradci Králové, slouží farářka Františka Pospíšilová a královéhradecký biskup Pavel Pechanec.

První čtení: Skutky 4, 32-35;
Druhé čtení: 1. Janův 1, 1 - 2, 2;
Evangelium: Jan 20, 19-31.


Varhanní doprovod Lukáš Gregorek a hosté.
Květinovou výzdobu zajišťovala Střední škola vizuální tvorby.

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-11_jesus-hands-1024x708.jpg

Pravidelné kázání sestry Heleny Smolové, husitské farářky z Loun. 1. neděle po velikonocích (2. neděle velikonoční) – 11. dubna 2021. Texty:  Sk 4, 32-35; 1J 1, 1 – 2, 2; J 20, 19-31.

Texty: Sk 4, 32-35; 1J 1, 1 – 2, 2; J 20, 19-31

Modlitby:

1/ Dobrý Bože, prosíme tě za Alenu K., s níž jsme se rozloučili v pátek spolu s rodinou a přáteli v Peruci a v Hřivčicích. Kéž náš dobrý Pastýř – Kristus – smíří naši sestru s Tebou, Soudcem věčným! Ať odpočívá v pokoji a světlo věčné ať jí svítí!

Naše myšlenky směřují také k jejím nejdražším: manželovi Ivovi, dětem Marušce, Aničce, Majdě a Jiříkovi, k sestře a k rodičům. Ti všichni byli jejím odchodem hluboce zasaženi a procházejí těžkou zkouškou. Ať jim radostná zpráva o zmrtvýchvstání Páně pomůže překonat smutek a bolest. Kéž zůstanou skryti ve tvém pokoji a míru! Amen

2/ Bože, modlíme se za všechny nemocné chorobou Covid 19, bojující doma nebo v nemocnici. Naše modlitby a myšlenky chtějí povzbudit nejvíce potřebné, za něž dýchají přístroje. Myslíme také na lékaře, sestry a další zdravotnický personál, často vyčerpaný dlouhými službami a frustrovaný malými úspěchy při léčbě.

Modlíme se za naši vládu a její rozhodnutí týkající se protiepidemických opatření. Prosíme za zodpovědnost občanů a solidaritu s nejvíce zranitelnými. K Tobě, Pane, voláme!

3/ Prosme za Severní Koreu, zasaženou záplavami a ohroženou hladomorem, aby se neopakovala katastrofa z 90. let, kdy zemřelo mnoho lidí hladem. K Tobě, Bože, voláme!

b_270_180_16777215_00_images_21_21-04-11_Emil_Nolde_Nevěřící_Tomáš.jpg

Video- a audiozáznamy bohoslužeb Církve československé husitské z neděle 11. dubna 2021 - z obcí, které své bohoslužby nahrávají a živě nebo dodatečně publikují  na YouTube, Facebooku a jinde.  1. neděle po velikonocích (2. neděle velikonoční) – texty: Skutky 4, 32-35; 1. Janův 1, 1-2,2; Jan 20, 19-31.

b_270_180_16777215_00_images_21_mkopecky.jpg

Blanský farář bratr Martin Kopecký kreativně vyřešil velikonoční bohoslužbu v Blansku, tak aby se jeho pravidelní účastníci vešli do kostela podle současných pravidel.

Vládní opatření o zákazu pohybu mimo okres se dotkla některých našich bratrů a sester z blanenské náboženské obce v souvislosti s možností účastnit se bohoslužeb.

Zatímco v Blansku mohou mnozí jít do kostela pár ulic pěšky a nejdou, tak je zase obráceně spousta těch, kteří k nám do Blanska jezdí na bohoslužby z Kuřimi, z různých částí Brna, Velkých Němčic, Sokolnic, Veverský Knínic a z dalších míst. Někteří to mají i hodinu cesty, aby mohli s námi prožít společenství kolem stolu Božího slova, Večeře Páně. Bohu díky, že jim to stojí za to. Mají svoje pevné místo v našem společenství. Jak to však vyřešit v současné době? Přemýšlel jsem, jak slavit bohoslužby v neděli, vidět se a přitom neporušovat pravidla. Nakonec, jak se říká v jednom přísloví (byť není úplně křesťanské), když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře;-). Ve čtvrtek 18. 3. 2021 jsem se domluvil se sestrou farářkou Sandrou Silnou z Husova sboru na ul. Botanické v Brně, zda by nám mohla „půjčit" jejich velký kostel, přibližně pro 500 lidí. Ochotně souhlasila.

Někteří se od nás z Blanska odstěhovali do Brna za prací, svými partnery i další životní etapou nebo k nám do Blanska jezdí na bohoslužby z Kuřimi, z různých částí Brna, Velkých Němčic, Sokolnic, Veverský Knínic a z dalších míst. Mají vztah a vazbu ke svému rodnému společenství. Někteří to mají i hodinu cesty, aby mohli s námi prožít společenství kolem stolu Božího slova, Večeře Páně. Bohu díky, že jim to stojí za to. Mají svoje pevné místo v našem společenství. Jak to však vyřešit v současné době? Přemýšleli jsme, jak slavit bohoslužby v neděli, vidět se a přitom neporušovat pravidla. Nakonec, jak se říká v jednom přísloví (byť není úplně křesťanské), když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře;-). Domluvili jsme se sestrou farářkou Sandrou Silnou z Husova sboru na ul. Botanické v Brně, zda by nám mohla „půjčit" jejich velký kostel, přibližně pro 500 lidí, abychom dodrželi i současná opatření. Ochotně souhlasila, za což mnohokrát sestře farářce i místním děkujeme. Tak jsme mohli společně prožít Hod Boží Velikonoční i přes hranice okresů. Posíláme pozdrav a záznam z bohoslužeb. Radost ze vzkříšeného Pána všem.

Plánované události

středa, 12 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 16 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 16 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 16 květen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 19 květen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 23 květen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 23 květen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 23 květen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba