b_270_180_16777215_00_images_articles_pozvanka_bohosluzba_podborany_2020_05_28.jpg
Zveme vás na bohoslužbu s večeří Páně, kterou bude vysluhovat náš nový farář a zároveň inspirativní historik a archivář bratr Jan Krško, a to ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 16:00 hodin v kostele Božího Spasitele Husova 37, Podbořany. Zároveň zveme všechny členy a příznivce sboru na výroční shromáždění, které se bude konat hned po skončení bohoslužby ve farní kanceláři.
 

b_270_180_16777215_00_images_articles_biskup_podborany_2020.jpg

V pondělí 22. června 2020 od 16:00 se v podbořanském kostele Božího Spasitele uskuteční slavnostní bohoslužba, kterou si zdejší věřící a sympatizanti připomenou 100. výročí vzniku Církve československé husitské. Slouží bratr biskup David Tonzar společně se zdejším administrujícím bratrem farářem Janem Krškem a bratrem kazatelem Ivo Krausem. Slavnostní bohoslužbu doplní hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy v Podbořanech a fotovýstava o historii a současnosti kostela Božího Spasitele i Podbořan umělecké fotografky Laurencie Heláskové a výstava místního Domu dětí a mládeže. Při této příležitosti bude požehnáno všem přítomným lidem dobré vůle a poděkováno za péči o kostel a zahradu.

 

b_270_180_16777215_00_images_articles_vinohrady2_1.jpg

Záznam studentské bohoslužby ve středu 20. května 2020 v Husově sboru na Vinohradech. První část liturgie a kázání bratr farář Daniel Majer, druhá část liturgie bratr spirituál Tomáš Novák. Zpívali jsme písně č. 6 a 225, které naleznete na stránkách CČSH.

b_270_180_16777215_00_images_articles_miki.jpg

Bohoslužby z páté neděle po velikonocích (6. neděle velikonoční) - Rogate (Neděle křížová či  Neděle prosebná). Texty: Sk 17, 22-31; Ž 66, 8-20; 1P 3, 13-22; J 14, 15-21.

b_270_180_16777215_00_images_articles_vinohrady2_1.jpg

Ve vinohradském Husově sboru opět každou středu probíhají bohoslužby, na kterých se podílejí výkladem slova Božího i liturgickým projevem především studenti, vyučující Husitské teologické fakulty UK a spirituálové. Bohoslužbu 13. května měla na starost studentka HTF Kateřina Drahomila Hamr, byla to její premiéra. Biblické texty četl a nahrávku pořídil bratr Vladimír Václav Karbusický. Druhou část liturgie sloužil bratr spirituál Tomáš Novák.

Plánované události

středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci
neděle, 21 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech