b_270_180_16777215_00_images_articles_Bílá_hora_01.JPG

Dne 8. listopadu 2020 se uskutečnilo u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře ekumenické setkání s průvodem v místech, kde tato bitva probíhala. U mohyly se konaly nešpory, po kterých se účastníci odebrali v průvodu do Aleje Českých exulantů, kde byl odhalen Kříž smíření. Během průvodu do Aleje Českých exulantů se konala tři zastavení s modlitbami za odpuštění a mír. Za Ekumenickou radu církví v České republice pronesl modlitbu bratr patriarcha Tomáš Butta. Její znění zde přinášíme.

b_270_180_16777215_00_images_articles_panny.jpg

Videozáznam bohoslužby z Peruce. Káže sestra farářka Helena Smolová, která slouží bohoslužbu s bratrem kazatelem Ivo Krausem.

32. neděle v mezidobí ne v mezidobí, 8. 11. 2020. Texty: Am 5, 18-24; 1 Tes 4, 13-18; Mt 25, 1-13.

b_270_180_16777215_00_images_articles_battle_of_white_mountain.jpg

Záznamy nedělních bohoslužeb CČSH na YouTube, Facebooku a jiných médiích.

Husitské bohoslužby různého charakteru v mimořádném čase, kdy se nemůžeme scházet ke společným veřejným bohoslužbám.

Neděle 8. listopadu 2020, tedy 400 let po bitvě na Bílé hoře. 32. neděle v mezidobí.

 

 

Blansko
Blansko

Černá Hora
Černá Hora

b_270_180_16777215_00_images_articles_Hradil.jpg

Video z Bratislavy pro neděli 8. listopadu 2020. Promluva bratra biskupa Jana Hradila se čtením z Písma svatého (Tes 1, 13-18; Mt 25, 1-13; , se zpěvem, s modlitbou, ve spolupráci se svou manželkou sestrou Janou Hradilovou. Na klavír modlitbu Otčenáš zahrál Peter Mojžišík.

b_270_180_16777215_00_images_articles_blansko6_b1.jpg

Audiozáznam bohoslužby v Blansku z 2. listopadu 2020. Káže bratr farář Martin Kopecký.

Plánované události

sobota, 05 prosinec 2020; 20:00 -
Bohoslužba Mirovice
neděle, 06 prosinec 2020; 00:00
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 09:00 -
Most, Litvínov, Bílina - bohoslužby
neděle, 06 prosinec 2020; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 06 prosinec 2020; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 06 prosinec 2020; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 06 prosinec 2020; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 10:00 -
Bohoslužba Sokolov
neděle, 06 prosinec 2020; 11:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 06 prosinec 2020; 15:00 -
Vlašim bohoslužba