b_270_270_16777215_0_0_images_22_ioan.jpg
Úřadující generální tajemník SRC moskevskému patriarchovi Kirillovi: „pozvedněte svůj hlas, aby válka mohla být zastavena“

 

Je to již po 6. intervenci Světové rady církví, včetně výzvy prezidentu Putinovi, kdy nyní píše předseda SRC Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca moskevskému patriarchovi Kirillovi.

Ženeva, 2. března 2022

Jeho Svatost Kirill
Patriarcha Moskvy a celé Rusi
Ruská ortodoxní církev

Vaše Svatosti,

s velikou bolestí a zlomeným srdcem píši Vaší Svatosti. Tragická situace války na Ukrajině přináší obrovské utrpení a ztráty na životech. Mnoho našich bratrů a sester – včetně starých lidí, žen a dětí - muselo opustit své domovy – aby zachránili své životy. Celý svět se dívá s obavami a očekává, že zahlédne znamení naděje pro mírové řešení. Každý den dostávám dopisy z různých částí světa od představitelů církví a věřících našeho členstva Světové rady církví, v kterých mě žádají, abych se obrátil na Vaši Svatost o zprostředkování, tak aby válka mohla být zastavena a velké utrpení ukončeno. V této době beznaděje, na Vás mnozí hledí jako na někoho, kdo by mohl přinést znamení naděje pro mírové řešení.

Píši Vaší Svatosti jako úřadující generální tajemník SRC, ale také jako pravoslavný kněz. Pozvedněte, prosím svůj hlas a promluvte jménem trpících bratří a sester, z nichž většina jsou věřící členové naší Pravoslavné církve.

Západní křesťané dnes slaví Popeleční středu, den pokání jako začátek postní doby; podobně jako my – pravoslavní budeme slavit nadcházející neděli jako „Neděli odpuštění“, abychom si připomněli začátek postní doby příští pondělí. Tyto silné momenty v našich liturgických kalendářích nás volají k pokání, míru a smíření.

Při oslavě těchto duchovních okamžiků, píši Vaší Svatosti se synovskou úctou a ohleduplností, aby zasáhla a jednala s autoritami, aby zastavily tuto válku, krveprolití a utrpení a aby vyvinula úsilí, které by prostřednictvím dialogu a vyjednávání, přineslo mír.

S úctou Váš v našem Pánu Ježíši Kristu,

Ioan Sauca

Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca
Úřadující generální tajemník
Světové rady církví

pdfDopis předsedy SRC patriarchu Kirilovi


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz