b_270_270_16777215_0_0_images_loga_cec_europe.jpg

Předseda Konference evropských církví (CEC) Rev. Christian Krieger ve svém zvláštním poselství v první den evropského regionálního předběžného shromáždění - před valným shromážděním SRC vyzval Evropskou unii, politické představitele a mezinárodní komunity, aby nešetřili úsilím pro omezení krveprolití a zajišťování míru prostřednictvím diplomatických rozhovorů na Ukrajině při zachování mezinárodního řádu.

„CEC vyzývá ty, kteří jsou způsobilí sehrát klíčovou roli, k okamžitému ukončení této agrese.“

Rev. Krieger promluvil k Evropskému regionálnímu předběžnému shromáždění, které se konalo od 25. do 26. února 2022, zabývajícímu se tématem „Kristova láska přibližuje svět ke smíření a jednotě“. Virtuální shromáždění pořádané spolu s Polskou ekumenickou radou umožní evropským účastníkům nadcházejícího 11. valného shromáždění Světové rady církví (SRC) v Karlsruhe, poukázat na práci a zkušenosti Evropských církví, zabývající se významnými tématy v regionu.
„Evangelium Ježíše Krista přináší poselství míru celému lidstvu spolu s hlubokým respektem k důstojnosti každé lidské bytosti,“ řekl Rev. Krieger. „Toto povolání pramení z Boží milosti a odpuštění, které Bůh nabízí každému, kdo k němu přichází. Musíme se stát dělníky míru a smíření.“

„Proto důrazně odmítáme akt války, kterého se ruské ozbrojené síly dopouštějí na Ukrajině. Tento akt porušuje nedotknutelnost hranic, právo lidí na sebeurčení a stabilitu v regionu.“

Dále řekl, že „CEC všechny vyzývá, aby se společně připojili k modlitbě za mír, za ty, kteří usilují o ukončení konfliktu a za ty, kteří jím byli a jsou zasaženi.“

Evropské regionální předběžné shromáždění na svém zahájení projednávalo současnou situaci na Ukrajině, za účasti zástupců Institutu ekumenických studií Ukrajinské katolické univerzity, Světového společenství reformovaných církví a Světové luterské federace.

Zdroj: www.ceceurope.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz