b_270_270_16777215_00_images_loga_wcc.jpg

Zatímco svět je sužován koronavirovou pandemií a jejími dalekosáhlými důsledky, chystá se Světová rada církví vydat soubor materiálů pro jednotlivce, skupiny a náboženské komunity, aby se mohli s novou realitou duchovně vyrovnat a naučili se s ní žít.

Projekt nazvaný „Uzdravování světa: duchovní materiály pro současnost“ představí tři druhy nástrojů pro tuto cestu, konkrétně biblické studie, modlitby a krátkodobé analýzy formou blogových příspěvků.


Prvním nástrojem bude soubor šesti biblických studií zkoumajících biblické pasáže o strachu a nejistotě, sebedůvěře a odvaze či soudnosti a porozumění a snažících se vrhnout světlo na současnou situaci.

Přídavné „zavazadlo“ bude obsahovat modlitby načerpané z hluboké studnice Světové rady církví z mnoha regionů a konfesí napříč celou ekumenou a vyjadřující zármutek i naděje jednotlivců i církví na jejich spirituální cestě současností.

A konečně „chléb na cestu“ nabídne krátké blogové příspěvky, které budou podněcovat k zamyšlení svým zaměřením na množství souvisejících sociálních a teologických témat, které virus i období po něm přinesou – problém přístupu ke zdravotní péči, ekonomické a ekologické spravedlnosti, genderové a rasové nerovnosti a nových forem solidarity.

„Mnoho z nás dovedla tato pandemie k modlitbě, k Bibli a k hlubší reflexi našich životů,“ poznamenal úřadující generální tajemník Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca. „Doufám, že v nadcházejících týdnech naleznou lidé – jako jednotlivci i jako komunity – v množství našich zdrojů pomoc v podobě poučení a povzbuzení na cestě k uzdravení.“

Materiály tak jistě přispějí k nepřebernému množství rad a vysvětlení, které už jsou čtenářům dostupné prostřednictvím koronavirové stránky SRC a souvisejících blogových příspěvků.

Momentálně je k dispozici první biblická studie, která pátrá po útěše v hlubinách Knihy žalmů. Je dílem programového ředitele Rev. Dr. Benjamina Simona, který stojí v čele Programu mezicírkevních vztahů SRC a koordinuje její tým podpory ve věcech COVID-19. Další materiály budou následovat a kompletní soubor se objeví na webové stránce SRC v červnu.

Zdroj: www.oikoumene.org/en/press-centre/news/spiritual-resources-for-uncertain-times-to-be-published-by-the-wcc

Překl. KV


Očekávané události a akce

neděle, 22 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 22 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 22 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 25 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 05 červen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba