b_270_270_16777215_0_0_images_loga_wcc.jpg

Úřadující generální tajemník Světové rady církví (SRC) Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca vyzývá všechny členské církve, aby se 14. května připojily k celosvětovému dni modlitby. Ve společné iniciativě se členy Vyššího výboru za lidské bratrství, jehož je SRC součástí, vyzývá k „modlitbě a pokorné prosbě“ k Bohu za ukončení pandemie COVID-19.

„Mnozí z našich lidí zakoušejí strach a nejistotu, ale i trauma, odloučení, izolaci, a dokonce smrt ve svých rodinách a církevních komunitách,“ řekl Sauca.

„Zatímco se dále snažíme zdolat tuto celosvětovou zdravotní krizi, odráží světová jednota skrze modlitbu naši ochotu vzájemně se o sebe starat. Členské církve SRC se mohou ve svých vlastních regionech a tradicích vzájemně podporovat, být všímavé směrem ven, vůči potřebám svých sousedů a posilovat naši společnou lidskou rodinu.“

Ve výzvě k celosvětové modlitbě výbor uvádí: „Ať už je odkudkoliv, každý by měl dle učení svého náboženství či víry naléhavě prosit Boha, aby z nás a celého světa sňal tuto pandemii, aby nás zachránil od tohoto protivenství.“

Výzva výboru rovněž vyzdvihuje důležitost proseb, aby Bůh „inspiroval vědce k nalezení léčby, která by odvrátila hrozbu této nemoci a zachránila celý svět od zdravotních, ekonomických i lidských dopadů této závažné pandemie.“

Výbor navrhuje den „k půstu, skutkům milosrdenství, modlitbám a pokorným prosbám o blaho veškerého lidstva.“

Vyšší výbor za lidské bratrství byl založen loni v přímé reakci na Dokument o lidském bratrství, podepsaný v únoru 2019 v Abú Dhabí.

 

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-invites-all-member-churches-to-observe-a-day-of-prayer

Překl. KV


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz