Synodní rada k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Vedení Českobratrské církve evangelické reaguje na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s postupující epidemií koronaviru.

Milé sestry, milí bratři,

dnes, 12. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření. Až do odvolání je zakázáno konat shromáždění, včetně bohoslužebných, s účastí převyšující 30 osob.

Ačkoliv v naší církvi máme sbory a kazatelské stanice, v nichž se k bohoslužbám schází méně lidí, doporučuje synodní rada všem staršovstvům zrušení všech pravidelných nedělních bohoslužeb i svolaných sborových shromáždění. Podle dostupných informací se však bez omezení účasti mohou konat pohřby.

Pastýřský list synodního seniora, stejně tak případně i další pokyny, budou následovat. Prosíme členy staršovstev, aby sledovali internetové stránky Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a ČCE (www.e-cirkev.cz), kde naleznou nejnovější informace týkající se již zmíněných mimořádných opatření v ČR i ČCE.

Spolu s vedením ostatních církví v České republice vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným a především k modlitbě.

Pokoj Boží se všemi námi 
synodní rada ČCE

Zdroj: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6612-Synodni-rada-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-CR/index.htm


Plánované události

středa, 27 květen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 31 květen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 31 květen 2020; 18:00 -
Hradec Králové - bohoslužba (do 15 osob) + online přenos
středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci

Přehled