Aktuální informace o provozu služeb Armády spásy v souvislosti se šířením koronaviru

Sociální služby

V domovech se zvláštním režimem – Přístav je zrušena možnost návštěv, ostatní služby jsou v běžném provozu, ale sledují doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Interní doporučení Armády spásy k provozům jsou tato:

  • zajištění aby prostory nebyly přeplněné, udržování rozpětí mezi lidmi 1,5 – 2 metry
  • účinně větrat, průběžně desinfikovat povrchy
  • osoby vykazující známky nemoci předat zdravotníkům
  • nadále sledovat a naplňovat vyhlášení místních hygienických stanic a samospráv

Všechny pobočky pracují na přípravě krizového plánu v případě snížení počtu pracovníků.

 

Bohoslužby v Armádě spásy

Armáda spásy se v souladu se všemi doporučeními české vlády i většiny církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR rozhodla zrušit veškeré nedělní bohoslužby ve svých sborech v zemi, dokud nebudou sděleny další informace.
Budovy sborů budou v době konání nedělních bohoslužeb přesto otevřené, budou přítomni místní důstojníci (pastoři), aby mohli poskytnout modlitbu, či osobní rozhovor a podporu. Ohledně dalších pravidelných sborových setkání během týdne kontaktujte svého místního důstojníka (pastora).

Modlíme se za situaci v naší zemi i po celém světě. Děkujeme Bohu, že je nám všem nablízku, aby nás potěšil a dal nám svůj pokoj. On nás neopustil! Zároveň budeme usilovně pracovat na tom, abychom se v této náročné situaci všemi možnými způsoby navzájem podporovali.

Charitativní obchody ReShare Store

Dle nařízení vlády ČR s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. jsou prodejny ReShare zavřeny.
Reshare Collecting Ostrava v součastné době pokračuje ve svozu kontajnerů. Řidiče jsou proškoleni jak používat ochranné pomůcky.
Reshare Collecting Praha do odvolání zastavila odvoz darů z domácností a firem. Kontajnery vybíráme dle potřeby.

Vše budeme nadále sledovat a postupně budeme reagovat dle situace a nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Více informací na:
http://www.vlada.cz
http://www.koronavirus.mzcr.cz

Ke stažení: Dopis premiérovi a ministryni práce a sociálních věcí ve věci karantény v ČR a lidí bez domova

Zdroj: https://armadaspasy.cz/vyjadreni-armady-spasy-k-soucasne-situaci-tykajici-se-koronaviru/


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz