Stav nouze a život církve

Vláda ČR v čtvrtek 12. března vyhlásila stav nouze. Mimo jiné to znamená zákaz všech akcí pro 30 a více osob. Toto nařízení se přímo týká také života církví.

V prvé řadě vás vyzýváme k pokoji, nešíření paniky a k usilovným modlitbám za tuto situaci a za aktuálně nemocné a koronavirem ohrožené osoby. Vyhlášením stavu nouze vláda zesílila preventivní opatření před šířením koronaviru způsobujícímu onemocnění COVID-19. Zákaz akcí pro 30 a více osob prakticky znamená pozastavení velké většiny církevních setkání.  Naše církev v tuto chvíli jedná o zajištění dostupnosti bohoslužeb prostřednictvím online přenosu. O konkrétních detailech vás budeme informovat. 

Zdroj: https://www.sceav.cz/cs/sceav/aktuality/item/1551-stav-nouze-a-%C5%BEivot-c%C3%ADrkve


Plánované události

středa, 27 květen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 31 květen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 31 květen 2020; 18:00 -
Hradec Králové - bohoslužba (do 15 osob) + online přenos
středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci

Přehled