Stav nouze a život církve

Vláda ČR v čtvrtek 12. března vyhlásila stav nouze. Mimo jiné to znamená zákaz všech akcí pro 30 a více osob. Toto nařízení se přímo týká také života církví.

V prvé řadě vás vyzýváme k pokoji, nešíření paniky a k usilovným modlitbám za tuto situaci a za aktuálně nemocné a koronavirem ohrožené osoby. Vyhlášením stavu nouze vláda zesílila preventivní opatření před šířením koronaviru způsobujícímu onemocnění COVID-19. Zákaz akcí pro 30 a více osob prakticky znamená pozastavení velké většiny církevních setkání.  Naše církev v tuto chvíli jedná o zajištění dostupnosti bohoslužeb prostřednictvím online přenosu. O konkrétních detailech vás budeme informovat. 

Zdroj: https://www.sceav.cz/cs/sceav/aktuality/item/1551-stav-nouze-a-%C5%BEivot-c%C3%ADrkve