b_270_270_16777215_0_0_images_articles_8118404312_0dfb82b20a_b.jpg

Via Dolorosa, poslední Ježíšova pouť na cestě k ukřižování, zeje během Velikonoc v Jeruzalémě po celý Svatý týden prázdnotou, ale slavný obřad Svatého ohně oslavující Ježíšovo vzkříšení na rozdíl od jiných velikonočních obřadů pro veřejnost virtuální nebude.

Během dvou týdnů oslav západních a ortodoxních Velikonoc přetéká Jeruzalém běžně davy lidí. Kvůli opatřením ohledně smrtícího nového koronaviru však byl během Květné neděle a Svatého týdne tichý a opuštěný.

Veškerá náboženská shromáždění všech tří abrahámovských náboženství – křesťanství, judaismu a islámu – jsou v jindy pulsujícím městě, kde byl Ježíš ukřižován a vzkříšen, přísně omezena a obchody jsou zavřené.

Předseda Arabského ortodoxního klubu v Jeruzalémě a skautský vůdce Musa Emil Džardžuí ví, jak zdolat obtíže, a to i fyzický odstup zavedený celosvětově z důvodu pandemie COVID-19.

„Každoročně čelíme my křesťané během velikonočních oslav překážkám kvůli izraelské okupaci, uzávěrkám na Západním břehu a omezením pro křesťany vstupující do Jeruzaléma, zvláště na sobotní obřad Svatého ohně během pravoslavných Velikonoc,“ řekl v telefonickém rozhovoru.

Členové jeho církve spadající pod Jeruzalémský patriarchát se i navzdory viru, který Jeruzalém těžce zasáhl, připravují na velikonoční oslavy, jež jsou pro jím vedené skautské oddíly vždy výjimečnou příležitostí.

Skauti nadále plní své povinnosti

„Letos čelíme v souvislosti s koronavirem větší výzvě. Vynasnažíme se však vstoupit do města a necháme ho skauty obcházet a vnést do života jeruzalémské křesťanské komunity radost a štěstí,“ řekl Džardžuí, který jinak podniká v oblasti turistického ruchu, nyní zastaveném pandemií.

Křesťané se prý v sobotu zkoordinují s církví a pokusí se získat Svatý oheň, aby ho rozdělili mezi 10–15 členů skautských skupin, jimž je okolo 20 let, a mohou tak Svatý oheň rozvážet auty.

„Rozvezeme jej v rámci naší křesťanské komunity do domácností, když se teď lidé neodvažují vycházet ze svých domovů a namísto sledování pestrých procesí, jichž se skautské oddíly jindy účastní, slaví Velikonoce jen se svou nejbližší rodinou,“ vysvětlil.

„Pokud to bude možné, pokusíme se doručit Svatý oheň do jejich domovů, protože to pokládáme za součást své společenské odpovědnosti. Pro nás jeruzalémské křesťany je tento den velmi důležitý. Že si lidé rádi nosí Svatý oheň do svých domovů, má u nás velmi dlouhou tradici.“

„Skauti budou ve spojení s komunitami a pomocí luceren rozmístí ohnivé symboly před domy bez jakéhokoliv fyzického kontaktu s jejich obyvateli“, doplnil Džardžuí.

Vánoční hotel o Velikonocích

Pan Džardžuí je spoluvlastníkem Jeruzalémského vánočního hotelu, v kterém letos nejsou ubytováni žádní turisté.

V hotelu však budou bydlet zdravotníci pracující v Jeruzalémě, z nichž mnozí pocházejí ze Západního břehu a mívají problémy s cestováním na izraelskou stranu.

Bratr Ibrahim Šomalí z Latinského patriarchátu si posteskl, že žádné skauty zpestřené zástupy lidí letos v kostele Božího hrobu, kde byl Ježíš, jak se věří, pohřben, a kde to jimi za normálních okolností pulzuje, nebudou.

„Přenášíme bohoslužby online pro televizní vysílání a sociální sítě,“ řekl Šomalí a dodal, že vstup do historického chrámu bude povolen pouze šesti kněžím.

Podle Rafiho Ghattase, generálního tajemníka katolické mládežnické skupiny Mládeže z Ježíšovy domoviny v Palestině, nyní křesťané zažívají ve Svaté zemi totéž jako Ježíšovi následovníci před dvěma tisíci let.

„Jako křesťané máme v paměti, že Ježíšovi následovníci měli veliký strach, dokonce i poté, co byl Ježíš vzkříšen. Nyní procházíme tímtéž jako za Ježíšových časů – každý má strach a modlí se doma,“ řekl 22tiletý student, který nedávno dokončil mediální studia.

„Stejně jako tehdy čekáme na příchod Ducha svatého do této země, aby skončila pandemie koronaviru i vše, čeho se obáváme, a my mohli pokračovat ve svém životě se svou vírou.“

Využívání sociálních médií k modlitbě

Jeho mládežnická skupina užívá sociálních médií jako Facebook, Instagram, Snapchat apod. k vzájemné komunikaci, modlitbě a veškerým aktivitám.

„Nejdůležitější v této době je, abychom všichni přehodnotili svůj život. Jsme ve svém životě silní, nebo jsme jen nepatrné částečky všehomíra? A jak naložíme se svou politikou?“ přemítá Ghattas.

Sani Ibrahim Azar, biskup Evangelické luterské církve v Jordánsku a v Jeruzalémě ve Svaté zemi, prohlásil ve svém velikonočním poselství, že během celosvětové zdravotnické krize ohledně COVID-19 jsme „znovu vstoupili do hrobu s Ježíšem.“

„Nehybně sedíme, čekáme a sledujeme, co pro nás Bůh chystá. Jako vždy věříme příslibu Vzkříšení, a to i ve stínu kříže. Jako vždy věříme, že láska je silnější než nenávist, že světlo je silnější než tma a že život je silnější než smrt,“ řekl.

Ve svém velikonočním poselství poukázalo 13 patriarchů a představitelů jeruzalémských církví na skutečnost, že se vzrůstajícím počtem nakažených mnoho zemí trpí ztrátami a žalem a celý svět čelí strachu, úzkosti a nejistotě.

Avšak „slavnost vzkříšení je časem obnovené naděje, obrody a vítězství nad všemi formami zkázy a smrti.“

Představitelé církví říkají: „Věříme, že náš Bůh je Bohem života, nikoli smrti.“

„Vzkříšení nás ujišťuje o tom, že i během utrpení a smrti je Bůh s námi a smrt Kristova nám přináší vítězství.“

 

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/holy-land-christians-put-their-faith-in-the-resurrection-during-pandemic

Překl: KV

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz