Světová rada církví (SRC) přijímá opatření, aby zamezila šíření nemoci COVID-19, včetně rušení anebo odložení konkrétních setkání, omezení cestování, uzavření návštěvnického programu do dubna a nabídky online komunikace namísto osobních setkání.

V dopise zaměstnancům vyzdvihl generální tajemník SRC Rev. Dr. Olav Fykse Tveit jejich důležitou práci, smysl pro povinnost a odbornou způsobilost. „I my pracujeme s určitým rizikem. Nyní jsme v situaci, kdy společně musíme čelit riziku spojenému s COVID 19,“ napsal.

 

SRC bude dělat vše, co je relevantní a nezbytné, aby se virus nešířil mezi těmi, kteří mohou onemocnět vážně, prohlásil Tveit. „Toto musíme udělat, abychom ochránili ty své členy, kteří se nacházejí v kontextech zdravotnických systémů, jež by se s epidemií vypořádávaly jen s velkými obtížemi,“ řekl. „Také se musíme vyvarovat toho, aby byla naše práce zablokována absencemi a karanténními opatřeními, ať už tady, nebo jinde.“

Zamyslel se také nad mnohými, kteří trpí zdravotními potížemi a čelí epidemiím v mnoha kontextech, v nichž jsou jejich životy v každodenním ohrožení. „Jednejme solidárně a v dobré víře, abychom také mohli zvýšit povědomí o utrpení jiných a buďme poctiví ve své práci i v modlitbě za to, aby jim byla věnována větší pozornost,“ napsal.

Pracovní cesty a velká setkání byly pozastaveny, kromě těch nezbytně nutných. Zaměstnanci SRC jsou nabádáni, aby dodržovali doporučení často si mýt ruce mýdlem a vodou, uplatňovali zásady respirační hygieny, a zachovávali sociální odstup nejméně dvou metrů mezi sebou a ostatními. Pokud se necítí dobře, mají zůstat doma. V případě horečky, kašle a dýchacích obtíží mají včas vyhledat lékařskou pomoc a poskytovatelům zdravotní péče předem zavolat.

Jeden den v týdnu mohou zaměstnanci také využít možnosti pracovat z domova a vyhnout se dojíždění ve špičkách.

V kvůli obavám a možným důsledkům současného mezinárodního šíření nemoci COVID-19 se vedení Ústředního výboru SRC rozhodlo odložit jak zasedání kompletního Ústředního výboru původně naplánované na 18.–24. března, tak i zasedání Výkonného výboru, které mu mělo předcházet. Počínaje 1. dubnem, kdy odchází ze své funkce generální tajemník Olaf Fykse Tveit, se úřadujícím generálním tajemníkem SRC stává Prof. Dr. Ioan Sauca.

Překl. KV

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-takes-steps-to-prevent-spread-of-covid-19


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz