Na základě šíření coronaviru v Německu vydal sekretariát německých biskupských konferencí pokyny k omezení coronaviru. Situace je brána vážně.

Počet nakažených se v Německu zvyšuje. Každý jednotlivec, který pracuje ve veřejném sektoru je vyzýván k tomu, aby bránil nákaze. To platí o pro církev.

 

Základní pravidlo k omezení šíření viru zní: kdo má symptomy onemocnění, či u koho je podezření nákazy, neměl by se účastnit bohoslužeb.

Na to navazuje: U koho je podezření na nákazu, neměl by působit ani liturgicky. To platí zvláště pro ty, kteří bohoslužby vedou, či pomáhají – ministranti, pomocníci při euchararistii, kněží by neměli předsedat bohoslužbě.

Doporučeno je především odstoupení od používání kropenky.

K tomu se připojují tato opatření:

  • Při koncelebraci má být myšleno zvláště na to, aby nebyl nikdo ohrožen nákazou.
  • Kněží a spoluslužebníci by si měli před službou umýt ruce. Je doporučeno používat desinfekční prostředky.
  • Pro přijetí svaté eucharistie se doporučuje aktuálně ruční komunio (vkládání hostie do rukou). Kvůli zvýšenému riziku nákazy vyžaduje komunio kalicha a ústní komunio zvláštní pozornost. Totéž platí pro tělesný kontakt (podání rukou, objímání) při pozdravení pokoje.

V církevním prostředí má být odpovědně jednáno s ohledem na virus, ale je třeba se vyhnout i přehnanému strachu. Všichni účastníci mají povinnost v rámci možnosti a nutnosti zmenšit nebezpečí nákazy.

Bon 26. 2. 2020

Překlad: HT


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz