b_270_270_16777215_0_0_images_22_Contemporary_Ecotheology_Climate_Justice_and_Environmental_Stewardship_in_World_Religions_Web.jpg

Nový svazek – „Současná ekoteologie, klimatická spravedlnost a environmentální řízení ve světě“ – je poslední z trvalých výstupů 6. mezinárodní konference o ekologické teologii a environmentální etice – Ekoteologie (Ecothee), která se konala v září 2019 na Pravoslavné akademii Kréty ve městě Kolymvari.

Publikace, kterou editovali Louk A. Andrianos, Tom Sverre Tomren et al., je koncipována jako vědecká antologie, která ukazuje rozmanitost ekoteologie v různých náboženských tradicích.

Dr. Adrianos, konzultant pro Péči o stvoření, udržitelnost a klimatickou spravedlnost Světové rady církví, sdílí své úvahy o knize: „Nová kniha o ekoteologii (sv. 6), odráží kontextuální změnu moderní ekoteologie ve smyslu, že její autoři nejsou jen teologové nebo ekologové, jako tomu bylo na začátku Ekotelogie v r. 2008, ale je zde zastoupen také širší okruh účastníků globálního společenství celé Země od právníků, politiků, spisovatelů, vědců, sociologů, novinářů, ekonomů, domorodých obyvatel a laických občanů.

Z perspektivy křesťanských církví, dává kniha příklady správy životního prostředí od reformy církevní liturgie až po proměnu jejich zdrojů energie, aby byly „zelenější“ a staly se „zelenějšími farnostmi“ např. z pravoslavné (Řecko), protestantské (Kanada) nebo katolické (Švýcarsko) perspektivy. Církve se také mohou seznámit s praktickými ekoteologickými iniciativami, jako je koncept ekonomie života a "WWJD – What would Jesus do? - Co by udělal Ježíš?" - vtělení a soteriologie ve světle ekologie. Například kniha přináší informace o tom, jak norská církev prosazuje ekologickou etiku a jak etiopské církve bojují za ochranu lesů.

Z perspektivy jiných náboženství kniha upozorňuje na aktivity muslimů v USA v boji proti klimatické nespravedlnosti. Buddhistické komunity také sdílejí svou environmentální praxi, stejně jako burjatští šamanisté z Bajkalské oblasti v Rusku.

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz