b_270_270_16777215_0_0_images_loga_cec_europe.jpg

Náboženství a vzdělávání jsou zásadní prvky dialogu

Na setkání Výboru pro mezináboženský a mezikonfesní dialog Konference mezinárodních nevládních organizací (INGO) Rady Evropy zdůraznila Konference evropských církví (CEC) spolu s dalšími náboženskými partnery roli náboženství a vzdělávání v dialogu.

Setkání uspořádal 18. ledna poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Výkonný tajemník CEC Rev. Sören Lenz, spolu s Gabrielou Freyovou z Evropské buddhistické unie a Jean-Françoise Bourea z organizace Demokracie, evropská výstavba a náboženství (DECERE) nabídli společnou prezentaci, v níž se zabývali potenciálem náboženství pro dialog, vzděláváním v mezináboženském a mezikonfesním dialogu a podporou diverzity a inkluzivity.

„Díváme se na vzdělávání ve smyslu německého slova „bildung“, které znamená odbornou přípravu a učení založené na faktech, spolu s kulturními znalostmi a rozvojem osobnosti, včetně kritické schopnosti rozlišování a smyslu pro společenskou zodpovědnost,“ řekli.

Vzdělávání se neomezuje pouze na školu, ale je celoživotní aktivitou. Vzdělání má smysl i pro poznání a vnímání toho, jak ostatní myslí a cítí. Vzdělání je celostní a zabývá se celou lidskou bytostí. Empatie, respekt a sebereflexe jsou základními aspekty tohoto vzdělávání.“

„V tomto smyslu, je vzdělávání v prvé řadě o učení se sebekritické analýze naší pozice ve vztahu k druhým, kteří uvažují a cítí odlišně. Z tohoto důvodu, považujeme vzdělávání za základní stavební prvek dialogu, zvláště v mezináboženském a mezikonfesním dialogu,“ uvedli.

„Nejlepší cestou jak čelit nenávisti je vzbudit důvěru mezi lidmi. Vzdělání a osobní rozvoj jsou klíčem k demokratickým a svobodným společnostem,“ zdůraznil Rev. Lenz.

Prezentace vyzdvihla roli náboženských komunit v přispívání k demokratické a mírumilovné společnosti. Účastníci diskutovali o vzdělávacích programech, které již v náboženských komunitách existují, a přemýšleli o hledání plodných způsobů budování mostů prostřednictvím Výboru pro dialog.

Konference evropských církví (CEC) a iniciativa Evropské buddhistické unie jsou participujícími členy Rady Evropy a Výboru pro mezináboženský a mezikonfesní dialog. Výkonný tajemník CEC Rev. Sören Lenz a Gabriela Freyová jsou spolupředsedy výboru. Cílem výboru, který byl založen v minulém roce na konferenci INGO na doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy, je přispět k dialogu tím, že sdružuje několik dalších evropských nevládních organizací založených na víře.

Skupina Evropské lidové strany (EPP) pro mezikulturní dialog, jejímž spolupředsedou je europoslanec Jan Olbrychtits, se tradičně zapojuje do dialogu s pravoslavnými, katolickými, protestantskými, muslimskými a židovskými komunitami.

Zdroj: www.ceceurope.org
Překlad: K. Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz