b_270_270_16777215_0_0_images_22_Palestine-PhotoByAlbinHillert_20200301_AH2_7165.jpeg

Patriarchové a představitelé jeruzalémských církví vydali „Prohlášení k současnému ohrožení křesťanské přítomnosti ve Svaté zemi“

Patriarchové a představitelé církví v Jeruzalémě vydali „Prohlášení k současnému ohrožení křesťanské přítomnosti ve Svaté zemi,“ v němž znovu vyjádřili obavy, že se křesťané po celé Svaté zemi stávají terčem útoků okrajových a radikálních skupin.

„Od r. 2021 zde dochází k velkému množství incidentů - fyzických a verbálních útoků na kněží a další duchovní, útokům na křesťanské kostely, kdy jsou svatá místa pravidelně pustošena a znesvěcována a pokračuje zastrašování místních křesťanů, kteří usilují pouze o to, aby mohli svobodně vyznávat své náboženství a pokračovat ve svém každodenním životě,“ uvádí se v prohlášení. „Tyto taktiky jsou radikálními skupinami používány jako systematický pokus vytlačit křesťanskou komunitu ven z Jeruzaléma a dalších částí Svaté země.“

Prohlášení s vděčností oceňuje deklarovaný závazek Izraelské vlády podporovat pro křesťany bezpečný domov ve Svaté zemi. „Je proto velmi znepokojující, když se tento státní závazek zpronevěřuje neschopností místních politiků, úředníků a orgánů činných v trestním řízení omezit činnost radikálních skupin, které pravidelně zastrašují místní křesťany, napadají kněze a duchovní a znesvěcují svatá místa a církevní majetek.“

SRC je solidární s církvemi a křesťanskými komunitami ve Svaté zemi

Úřadující generální tajemník Světové rady církví (SRC) Rev. Dr. Ioan Sauca vyjádřil solidaritu s patriarchy a představiteli jeruzalémských církví a ujistil a podpořil církve a křesťanské komunity ve Svaté zemi v jejich nepřetržité službě a svědectví v zemi Ježíšova narození.

Sauca řekl: „Křesťané ve Svaté zemi musí být respektováni a oceňováni jako součást dědictví i budoucnosti regionu, musí jim být zajištěna stejná práva jako ostatním a vhodná ochrana jejich ohrožené minority, za kterou nesou místní politické autority právní i morální odpovědnost.“

Článek byl zkrácen.

Zdroj: www.oikoumene.org

Překlad: K. Vítková


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz