b_270_180_16777215_00_images_articles_hsmol.jpg

Kázání sestry farářky Heleny Smolové k těmto dvou po sobě následujícím svátkům.

Texty:

  • Jer 15, 15-21
  • Ř 8, 31b-39
  • Mt 10, 16-25

b_270_180_16777215_00_images_articles_Bethlehem_Chapel_front_adjusted.jpg

Česká televize bude 6.7. v přímém přenosu (tedy od 15:00) vysílat na kanále ČT2 slavnostní bohoslužbu z Betlémské kaple. Přenos lze sledovat také na internetu na adrese https://www.ceskatelevize.cz/porady/13265815841-bohosluzba-k-ucteni-mucednicke-smrti-mistra-jana-husa/22056221450/

b_270_180_16777215_00_images_articles_Kruis_dragen.jpg

Poslechněte si slova povzbuzení, tentokrát na téma ‚Učednictví podle evangelií‘. Slovo pro vás připravil Husův sbor na Peruci. Kázala sestra farářka Helena Smolová při 13. neděli v mezidobí, 28. 6. 2020. Texty: Jer 28, 5-9; Řím 6, 12-23; Mt 10, 34-42.

b_270_180_16777215_00_images_articles_Litovel_Hus.jpg

Kromě hlavní každoroční bohoslužby v pražské Betlémské kapli 6. července v 15.00 bude řada místních akcí organizovaných sbory Církve československé husitské či ekumenicky. Příkladem je slavnostní bohoslužba uctění památky smrti mistra Jana Husa v Litovli dne 5.7. v 9.00, kde bude zpívat sbor Litovelští koledníci, nebo ekumenická bohoslužba 6.7. na Kozím hrádku u Sezimova Ústí, kde bude každoroční setkání s ekumenickou bohoslužbou letos trochu slavnostnější, totiž ke 3 kulatým výročím: 605 let od mučednické smrti Mistra Jana, 600 let založení Hradiště na hoře Tábor a zničení Sezimova Ústí, 100 let Církve československé husitské. Po bohoslužbě od 10 - 11h dle liturgie CČSH a s přijímáním Večeře Páně podobojí způsobou budou následovat 2 hudební koncerty - Caine-Mi a Malé Zuby a snad i divadlo studentů husitské teologie a kolegů farářů - Basilejský koncil. Celou akci bude doprovázet agapální hostina - piknikovou formou z donesených zásob, ovoce a zeleniny + nealko nápojů účatníky akce.

b_270_180_16777215_00_images_articles_dva_vrabci.jpg

Další kázání a modlitby lounské sestry farářky Heleny Smolové ke 12. neděli v mezidobí – 21. června.