b_270_270_16777215_0_0_images_21_2173036-atomova_bomba.jpg

Poté, co v lednu 2021 vstoupila v platnost Smlouva OSN o zákazu jaderných zbraní, skupina 60 německých teologů včetně teologa Jürgena Moltmanna a bývalého generálního tajemníka Světové rady církví Konráda Raisera vznesla požadavek ukončit znevažování rétoriky k jadernému zastrašování.

„Konfrontace podobné té mezi USA a Severní Koreou ukazují, že držení jaderných zbraní a koncept jaderného zastrašování nemusí nutně vést ke zdrženlivosti, ale může skončit eskalací, která svět uvrhne do zmatku,“ uvádí skupina ve výzvě zveřejněné 1. února.

„Je naší odpovědností, abychom se jako křesťané modlili za mír a důvěřovali v usmiřující moc evangelia boží lásky, která se staví proti duchu, logice a praxi zastrašování a šíření nepřátelských obrazů a předsudků vůči jiným státům a národům,“ uvádí se ve výzvě.

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz