b_270_270_16777215_0_0_images_21_voda.jpg

Ekumenická vodní síť Světové rady církví (SRC) Vás zve, abyste využili postní období k přemítání o vodě jako božím daru. Od r. 2008 Světová rada církví prostřednictvím kampaně „Sedm týdnů pro vodu“ – poskytuje každý týden teologickou reflexi a další materiály na téma vody pro sedmitýdenní období půstu a na Světový den vody 22. března (který vždy připadá na postní období).

Podle křesťanských tradic je postní období časem přípravy na oslavu smrti a vzkříšení Krista. Během této doby se mnoho lidí postí a cvičí se ve zdrženlivosti nebo sebezapření s cílem zaměřit se na pokání a zasvěcení se Bohu. Zatímco má voda v křesťanské tradici silný duchovní význam jako boží dar, na celém světě je tento nepostradatelný zdroj ohrožen zneužíváním a znečišťováním ze strany člověka a miliardám lidí chybí přístup k čisté vodě.

Pouť spravedlnosti a míru Světové rady církví se v roce 2021 zaměří na region Severní Ameriky. V souladu s tím nás Sedm týdnů pro vodu 2021 zavede na pouť za spravedlivým zacházením s vodou do Severní Ameriky. Projdeme celosvětově známá místa: Flint v Michiganu, který zastupuje mnohá americká města, kde je pitná voda kontaminována olovem; Standing Rock, kde dakotští Siouxové úspěšně bojovali proti ničení posvátných vod Keystonským ropovodem a národ Navahů, u nichž nedostatek vody zvýšil počet obětí pandemie COVID-19 na jihozápadě. Budeme se zabývat také dalšími méně proslulými místy, kde budeme pátrat po spravedlivém zacházení s vodou – od zelených údolí Kalifornie po proudy, kudy migrují lososi v severozápadním Pacifiku. Našimi průvodci budou teologové a aktivisté za spravedlivé zacházení s vodou z různých náboženských tradic.

Ukazuje se, že Severní Amerika čelí nejrůznějším problémům s vodou:

  • Zajištění čisté vody na mytí rukou, které by chránilo před nemocí COVID-19 a dalšími nemocemi
  • Boj za ochranu Flintu a dalších amerických měst, které jsou sužovány kontaminací pitné vody olovem
  • Zajištění, aby lososi a další sladkovodní ryby měly vodu, v které by mohly plout a přirozeně migrovat
  • Ochrana podzemních zdrojů pitné vody před zemědělskou kontaminací a znečištěním v důsledku frakování ropy a zemního plynu
  • Prevence vyčerpání podzemních vod ukončením intenzivního zemědělství, které ohrožuje dostupnost podzemní vody pro budoucí generace
  • Snaha zabránit ničení posvátných vod kvůli transportu fosilních paliv, která by měla zůstat v zemi, zatímco sucha, která postihují západ jsou stále častější a závažnější
  • Odstranění těch přehrad, které zbytečně ničí řeky stejně jako živočichy, kteří na nich závisí, přičemž jejich příspěvek místním ekonomikám je nízký
  • Potřeba odsoudit komodifikaci a bránit obchodování s vodou jako s běžnou směnitelnou obchodní komoditou

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz