b_270_270_16777215_0_0_images_21_1_titulni_12.jpg

Ekumenické vademecum pro biskupy, nejprve sepsané Papežskou radou pro jednotu křesťanů a poté s požehnáním papeže Františka dikasteriem publikované, podporuje ekumenismus v rámci katolické církve a v rámci jejích vztahů k ostatním křesťanům.

V popisu vademeca a práce, která byla při psaní textu vynaložena, biskup Brian Farrell, tajemník Papežské rady pro jednotu křesťanů, zdůraznil spolupráci rady se Světovou radou církví.

„V oblasti spirituálního ekumenismu je jednou z hlavních aktivit Papežské rady pro jednotu křesťanů každoroční příprava Týdne modliteb za jednotu křesťanů ve spolupráci se Světovou radou církví,“ napsal Farrell.

Aby podpořila ekumenického ducha v rámci katolické církve, Papežská rada se také nedávno vybavila novými nástroji. „Za prvé je to webová stránka (www.christianunity.va), která kromě toho, že nabízí aktuální informace o ekumenické činnosti Svatého stolce, předkládá všechny ekumenické dokumenty publikované od doby Druhého vatikánského koncilu, aby podpořila studium a přijetí těchto textů,“ pokračuje Farrell.

Doplňkem k ní je nový časopis, „Acta Ecumenica“, který je novým formátem bulletinu „Informační servis“, jenž publikovaný dikasteriem více než 50 let, představuje autentický archiv ekumenického závazku katolické církve.

Tyto nové nástroje reflektují nadcházející závazek Papežské rady k rozvíjení vzájemného porozumění a oboustranné důvěry. „Navzdory všemu, rok 2020 nepřerušil putování vstříc k obnovení jednoty, za kterou se Pán Ježíš modlil při poslední večeři,“ uzavřel biskup Farrell.

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz