b_270_270_16777215_00_images_21_019036.jpeg

Ekumenická delegace Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference Evropských církví (CEC) se 28. ledna 2021 zúčastnily online schůzky s panem Nuno Britem, stálým zástupcem Portugalska při Evropské unii, a vyměnili si názory na priority portugalského předsednictví Rady Evropské unie.

Důležitým tématem diskuse byla účast církví na nadcházející Konferenci o budoucnosti Evropy. Delegace také zdůraznila důležitost zachování konstruktivního dialogu a interakce s předsednictvími EU, v souladu s článkem 17 Smlouvy o fungování EU (SFEU), jak tomu bylo v minulosti.

Bylo také zdůrazněno, že církve spolu s dalšími zájmovými stranami jsou schopny zajistit důležité vstupy pro institucionální strukturu, která chce lépe sloužit všeobecnému blahu, zmírňovat vzdálenost mezi institucemi EU a občany a podporovat dialog a politiky zaměřené na osoby, rodiny a komunity.

Ambasador Brito zdůraznil, že „Církve v Evropě hrají důležitou roli v tom, že připomínají našim společnostem stěžejní hodnotu lidské důstojnosti, která je pilířem evropské kultury.“ Brito apeloval též na to, že bychom se neměli bát našich sousedů.

Během schůzky delegace také předložila společný příspěvek zahrnující úvahy, návrhy a politická doporučení, zaměřená na naléhavé priority portugalského předsednictví EU.

Delegace Evropských církví, zvláště v kontextu výzev spojených s pandemií COVID-19, zdůraznila potřebu, aby portugalské předsednictví podporovalo evropské oživení s důrazem na ekologii a digitalizaci, aby bylo možné uskutečnit sociální pilíř EU jako klíčový prvek pro zajištění spravedlivého, inkluzivního, zeleného a digitálního přechodu a posílit strategickou autonomii Evropy otevřené světu. Církve vyzvaly předsednictví, aby podpořilo dialog a jednotu členských států EU, s cílem znovu oživit naději, důvěru a důvěryhodnost.

„Naše společné evropské hodnoty – respekt k lidské důstojnosti a lidským právům, svoboda, demokracie, solidarita, rovnost a právní stát – musí být nepřetržitě posilovány, abychom znovu potvrdili oddanost vizi Evropské unie jako skutečného společenství hodnot, které přispívá ke sdílené a udržitelné budoucnosti světa,“ sdílela delegace společně s Ambasadorem Britem.

COMECE a CEC také uvítali ambiciózní, na budoucnost zaměřený a hodnotově orientovaný Program portugalského předsednictví EU a jeho závazek k posilování evropské odolnosti a důvěry lidí v evropský sociální model podporou Unie založené na solidaritě, sbližování a soudržnosti, zvláště v „koordinovaném přístupu vůči klimatické změně, digitálnímu přechodu, a společenskému blahu s cílem zajištění a oživení svobodného, environmentálně zodpovědného, sociálně silného, udržitelného a zdravého způsobu života.“

Schůzky se střídajícími se předsednictvími Rady EU jsou součástí dlouholeté tradice podporované článkem 17 Smlouvy o fungování EU (TFEU), který předpokládá otevřený, transparentní a pravidelný dialog mezi institucemi EU a církvemi a náboženskými sdruženími a komunitami.

Schůzka se uskutečnila prostřednictvím videokonference kvůli hygienickým opatřením přijatým proti pandemii Covid-19.

Delegace evropských církví měla následující složení:

  • Fr. Manuel Barrios Prieto, generální tajemník COMECE;
  • Dr. Jørgen Skov Sørensen, generální tajemník CEC;
  • José-Luis Bazán, právní poradce COMECE pro migraci, azyl a náboženskou svobodu.

Tisková zpráva č. 3/21, 29. ledna 2021, Brusel

Zdroj: www.ceceurope.org


Plánované události

středa, 03 březen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 07 březen 2021; 08:30 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Kuřim - bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Bohoslužba v Hodoníně
neděle, 07 březen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 07 březen 2021; 11:00 -
Zlín - on-line songová bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 15:00 -
Vlašim bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové