b_270_270_16777215_0_0_images_21_possessed-photography-NwpSBZMhc-M-unsplash-scaled-e1613123544946.jpg

Při vyvrcholení Týdne modliteb za jednotu křesťanů 25. ledna uspořádala Světová rada církví (SRC) svou vůbec první online celosvětovou ekumenickou modlitbu, na niž přizvala účastníky z celého světa, kteří se setkali v duchu naděje.

Po slovech na uvítanou vyjádřil prozatímní generální tajemník SRC Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca názor, že online formát lidem dovoluje společně se modlit, ať už se nacházejí kdekoli. „Globální pandemie nám ukázala, jak křehcí jako lidé jsme, ale jak i přesto můžeme být kreativní a houževnatí, jestliže se společně modlíme a pracujeme, abychom dali naději a smysl péči jedněch o druhé a o celou širší ekumenickou rodinu,“ prohlásil. „Tvoříme jeden svět a jednu lidskou rodinu.“

„Tématem pro letošní rok, k němuž připravila materiály švýcarská komunita Gradchamp, se stalo „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“

Podle Saucy je modlitba je jedním z plodů, které se zrodily z našeho setrvávání v Kristově lásce. „Když se shromažďujeme v modlitbě, činíme tak ke ztvrzení a vyjádření našeho společného povolání modlit se za jednotu křesťanů a smíření uvnitř naší lidské rodiny.“

V pastoračním pozdravu vyjádřila moderátorka ústředního výboru SRC Dr. Agnes Abuomová přesvědčení, že jsme jako křesťané a církve povoláni k tomu, abychom se od rozdělení posunuli ke plně viditelnému společenství víry, života, misie a svědectví. „Toto je zásadní povolání Světové rady církví. Jenže toto povolání nemůže být naplněno, pokud se za realizaci tohoto poslání a vize nebudeme společně modlit,“ řekla.

Jeho Blaženost arcibiskup Anastásios z Albánie hovořil o důležitosti společného svědectví. „Je zjevné, že nestačí pouze přijímat a těžit z božských požehnání a darů,“ řekl a dodal: „Zajisté se také zavazujeme ke sdílení Jeho pravdy a lásky s ostatními.“

Kardinál Kurt Koch hovořil o Ježíši jako o kořeni a obživě všech církví i různých křesťanských tradic. „V samém srdci plodného ekumenismu je modlitba,“ řekl. „Naše ekumenické vztahy naznačují způsob, který může vést ke sblížení, mírové koexistenci, spolupráci a bratrství mezi všemi lidmi.“

Součástí bohoslužby byla také hudba, citlivá čtení členů ústředního výboru SRC, pracovníků vedení a týmu Duchovního života, jakož i inspirativní obrazy posilující pospolitost v době, kdy jsou mnozí fyzicky odloučeni.

Týden modliteb za jednotu křesťanů je spoluorganizován Světovou radou církví a Papežskou radou pro jednotu křesťanů Římskokatolické církve od roku 1968.

Zdroj: www. Oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz