b_270_270_16777215_0_0_images_21_osvetim-bg.jpg

V Mezinárodní den památky holokaustu vybídl prozatímní generální tajemník Světové rady církví (SRC) Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca k tomu, aby si lidé našli chvíli ke vzpomínce na 6 milionů židovských obětí Holokaustu a milion dalších obětí nacismu během Druhé světové války.

„Mezinárodní den památky holokaustu není jen každoroční připomínkou všech drahocenných životů ztracených během této děsivé manifestace zla, je také užitečnou opakovanou připomínkou cesty, která skrze popření rovnosti lidské důstojnosti a lidských práv všech lidí bez rozdílu vede od strachu a nenávisti vůči ‚tomu druhému‘ až ke genocidě,“ řekl Sauca. „Holokaust zdaleka není pouhou epizodou ztrácející se kdesi ve stále vzdálenější historii, nýbrž zůstává vsudypřítomnou hrozbou.“

Ve vztahu k Židům, Arménům, Rwanďanům a dalším, kteří genocidu zakusili, „je to trvalá a nesmazatelná realita,“ dodal Sauca.

„V posledních letech pozorujeme vzrůstající toleranci k projevům nenávisti a démonizaci těch druhých v politické a veřejné debatě. Sledujeme znovuoživení projevů antisemitismu a dalších projevů nenávisti vůči skupinám,“ říká Sauca a dodává: „A jsme také svědky dopadů tohoto fenoménu na naše společnosti a vztahy.“

Na setkání v červnu 2019 se SRC a Mezinárodní židovský výbor pro mezináboženské konzultace zavázali ke spolupráci v boji proti této široce rozšířené normalizaci nenávisti.

„V tento Mezinárodní den památky obětí holokaustu se musejí všichni lidé víry a dobré vůle znovu zavázat k pokračujícímu boji a obraně proti antisemitismu a dalším druhům nenávisti, které popírají obraz Boží v ostatních lidských bytostech,“ uzavřel Sauca. „Připomínka obětí holokaustu nás povolává k tomu, abychom mluvili a jednali takovým způsobem, který jeho opakování zabrání.“

Zdroj: www.oikoumene.org


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz