b_270_270_16777215_0_0_images_articles_CEC-logo.jpg

Následující je poselstvím předsednictva Konference evropských církví: Rev. Christiana Kriegera (předsedy Reformované protestantské církve Alsaska a Lotrinska), Rt. Rev. Dr. Guliho Francis-Dehganiho (místopředsedy Anglikánské církve) a Kleofáše, metropolity Švédska a celé Skandinávie (místopředsedy Ekumenického patriarchátu).

 „Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.“ 1. Petrův 5, 7

Zatímco všichni sbíráme jakožto Společenství evropských církví síly k boji s COVID-19, znovu zdůrazňujeme naši všeobecnou křesťanskou víru založenou na jistotě, že život je silnější než smrt a že Ježíš Kristus smrt i obavy z ní překonal. Naše víra nás spojuje a posiluje.

Podepřeni silou naší duchovní jednoty a živé víry, skrze liturgii a řádné učení, se s povzbuzením a útěchou modlíme za celé lidstvo. Modlíme se za uzdravení nemocných, za duše těch, kteří odešli, za odvahu a sílu pro rodiny postižených a za to, aby se naše dobrovolná izolace mohla proměnit v opravdové společenství.

Zatímco přijímáme opatření, abychom ochránili naše milované, naše komunity i sebe samé, dej, abychom nezapomínali setrvávat v kontaktu. Potřebujeme být fyzicky odděleni, zároveň však potřebujeme společenskou solidaritu. Dej, ať nalezneme způsoby, jak spolu hovořit, jak poskytovat útěchu potřebným a zůstávat s osamělými. Dej, ať myslíme jedni na druhé a zůstáváme ve spojení s našimi bratry a sestrami.

Nepotřebujeme se vzdalovat duchovně

Zatímco se od sebe vzdalujeme fyzicky, dej, ať si nezapomínáme být blízko duchovně. Online modlitba může být novou zkušeností, ale víme, že naši členové a partneři napříč Evropou užívají digitální prostředky, aby mohli úspěšně pokračovat ve sborovém životě. Nabízejí nám zprávy o naději a povzbuzení a sdílejí online zdroje ne pouze k šíření informací, ale také proto, aby si poskytli vzájemnou duchovní podporu.

Společně se modlíme za zranitelné a za seniory. Modlíme se za ty, kteří mají obavy nebo jsou z důvodu izolace a vyloučení deprimováni. Modlíme se také za zdravotnický personál a za pečující profesionály v přední linii, v nemocnicích a pečovatelských domech.

Modlíme se také za výzkumníky a vědce, kteří hledají vhodný lék a vakcínu, která by nás viru zbavila, a za zdravotnické orgány, které mají primární odpovědnost za plánování, boj a překonání této krize. Pamatujeme na všechny ty, kteří i nadále pracují, aby zajistili naše základní potřeby, a žijeme s nadějí, že věda skutečně zvítězí!

Pandemie přináší ekonomický tlak, kdy firmy v období uzavření bojují o přežití a množství lidí přichází o práci. To ohrožuje sociální strukturu našich společností a zostřuje společenské a ekonomické rozdíly, což účinnou reakci na COVID-19 ještě více ztěžuje.

Společně se modlíme za lidi, jejichž živobytí je v ohrožení a kteří kvůli změněným životním podmínkám a restriktivním opatřením, jež byly zavedeny ve snaze dostat situaci pod kontrolu, přicházejí o práci. Modlíme se za naše politiky, pracovníky s rozhodovací pravomocí a odborníky, aby jednali moudře a pro dobro všech.

Čas k zamyšlení

Nastal také čas začít uvažovat nad příležitostmi, které tato krize vytváří. Znovu objevujeme potřebu solidarity. Vynucená samota v nás znovu probouzí spojení s naší lidskostí a tím, co je podstatné. COVID-19 nás nutí, abychom se zamysleli nad stavem našeho světa, prioritami našich vlád i globální ekonomiky, stejně tak jako nad našimi osobními a duchovními životy. Modleme se, aby se naše vědomí kolektivního přístupu k životu obrodilo, ať zachováme to nejcennější a nejživotodárnější, co každému člověku umožní žít důstojný život a zajistí odpovídající péči o stvoření.

Držme pospolu jako církve

Zatímco se modlíme za svět a staráme se o naše bližní, mějme na paměti, že když čelíme časům krize, je naše jednota ještě důležitější. Jsme povoláni ke spolupráci a k tomu, abychom skrze modlitby a činy projevovali Boží lásku všem lidem.

Naše naděje zůstává neochvějná.
Kristova láska je silnější.


Pro více informací nebo rozhovor prosím kontaktujte:

Naveen Quyyum
Referentka pro komunikaci
Konference evropských církví
Rue Joseph II, 174 B-1000 Brusel
Tel.: +32 2 234 68 42
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.ceceurope.org
Facebook: www.facebook.com/ceceurope
Twitter: @ceceurope


Tisková zpráva č. 20/05

20. března 2020
Brusel

Překl: KV


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz