CEC – CCME přijaly nezbytná opatření v reakci na COVID-19 a sdílejí modlitbu

V reakci na epidemii COVID-19 (koronavirus) přijala Konference evropských církví (CEC) a Církevní komise pro migranty v Evropě (CCME) preventivní opatření. CEC vydala pokyny pro své zaměstnance v Bruselu i ve Štrasburku a do konce dubna ruší všechny schůzky vyžadující mezinárodní cesty. Namísto toho vybízí k využití on-line komunikačních prostředků.

Pokyny CEC týkající se COVID-19 jsou v souladu s oficiálními informacemi belgického ministerstva zdravotnictví a zavádějí se pro zaměstnance a návštěvníky Ekumenického centra v Bruselu.

„Ve světle současné situace je naším prvořadým zájmem zdraví a bezpečí našich zaměstnanců a partnerů,“ řekl Dr. Jørgen Skov Sørensen, generální tajemník CEC. „Uplatňujeme tato opatření, aby se virus nešířil prostřednictvím mezinárodní dopravy a ve snaze vyhnout se narušení naší práce z důvodu absencí nebo případnou karanténou.“

„Když vidíme současný vývoj v Evropě a po celém světě, musíme poděkovat velkému množství odhodlaných a neúnavně pracujících zdravotníků. Modlíme se za ty, kdo rozhodují, aby nalezli sílu činit v této velmi složité a nepředvídatelné situaci ta správná rozhodnutí,“ dodal.

Podle Světové zdravotnické organizace bylo od prosince 2019 celosvětově hlášeno více než 100.000 případů COVID-19, došlo k více než 4.000 úmrtím a k rozšíření do více než stovky zemí. CEC i CCME budou nadále pracovat na svých programech, přičemž budou přijímat náročná opatření, aby zajistili bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců i celé komunity a zamezili šíření viru.

Modlitba za ty, které postihla epidemie COVID-19

Bože, cítíme nejistotu a obavy
Věci se vymykají kontrole
Strach se šíří rychleji než virus
Můj bližní se stává hrozbou
Hranice se uzavírají
Lidé se dostávají do izolace

Bože, chápeme opatření a snahy zajistit bezpečnost
Bože, cítíme nejistotu a obavy
Přišel jsi na zem uzdravovat tam, kde se šíří strach a nedůvěra
Přišel jsi na zem utěšovat tam, kde je cítit osamělost a beznaděj
Přišel jsi na zem mezi vyděděnce a přehlížené

Modlíme se k Tobě:

Dej nám odvahu čelit nemoci a smrti a nikdy se nevzdávat
Dej nám sílu šířit naději tam, kde svět potemněl strachem
Dej nám sílu povzbudit ty, kteří se cítí osamělí a vyloučení

Bože, víme, že jsme jako církve spojeni skrze Tvého Ducha
I přes hranice, které nás oddělují

Připravil výkonný tajemník CEC Rev. Sören Lenz

Překl. KV

Zdroj: https://www.ceceurope.org/cec-ccme-take-necessary-measures-in-response-to-covid-19/


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz